LV | EN

Operators / uzņēmējs Reģ. Nr. Adrese Sertifikāts Produktu kategorija
A.Traščenko ZS "Austrumi 6" 44101032542 Latvija 05-001-2013.pdf
ZS “Ganuceļš” 41501020679 Latvija 05-002-2013.pdf
ZS “Rīmeri” 46601003172 Latvija 05-005-2013.pdf
ZS “Krūmiņi” 49001002975 Latvija 05-007-2013.pdf
SIA “YAMBA” 40003749744 Latvija 05-008-2013.pdf
Nadežda Logina 21016411959 Latvija 05-009-2013.pdf
ZS "Rīti" 44101024437 Latvija 05-010-2013.pdf
Jānis Mednis 18119112268 Latvija 05-012-2013.pdf
Arnis Indārs 06065012318 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 15.06.2021.
Igors Matisons 15125112906 Latvija 05-014-2013.pdf
SIA "Zaļais kurss" 40103240431 Latvija 05-016-2013.pdf
ZS “Ūči” 44101005173 Latvija 05-019-2013.pdf
Biedrība “Ekociemats” 40008139431 Latvija 05-020-2013.pdf
05-020-2013EN.pdf
SIA “Mazkalniena” 44103078631 Latvija 05-021-2013.pdf
Ģirts Zālītis 26098612254 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 15.06.2021.
Grundzāles pagasta ZS "Lejas Kraukļi" 44101037785 Smiltenes, Grundzāles 05-081-2017.pdf
Raivis Mickēvičs 09028212031 Latvija 05-027-2013.pdf
Liepupes pagasta ZS "Jumīši" 44101037094 Latvija 05-030-2013.pdf
ZS "Ildzēni" 42401020008 Latvija 05-031-2013.pdf
Gintars Gulbis 18087912024 Latvija 05-032-2013.pdf
SIA "Cerfs" 40103430312 Latvija 05-002-2012.pdf
SIA “Ekora” 44103070500 Latvija 05-003-2012.pdf
SIA “Vitadidzis” 40103504753 Latvija 05-004-2012.pdf
Jānis Kazaks 22086911371 Latvija 05-005-2012.pdf
Andrupenes pagasta ZS “Piekalni” 41501025356 Latvija 05-006-2012.pdf
ZS “Gruzdes” 59501000361 Latvija 05-007-2012.pdf
Aivars Butka 13107012259 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 15.06.2021.
ZS “Kalna Smīdes 1” 59501000291 Latvija 05-009-2012_02EN.pdf
ZS “Kupļi” 46601008945 Latvija 05-010-2012.pdf
Valdgales pagasta ZS “Vairas” 41201011696 Latvija 05-014-2012.pdf
IK “FOETIDA” 44102033460 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 24.02.2021.
Maruta Solvita Naudiņa 12044011579 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 05.05.2021.
SIA "Ābolāji" 44103075052 Latvija 05-022-2012.pdf
Reinis Vavilovs 26068911165 Latvija 05-023-2012.pdf
SIA "Kristīnes Avotiņi" 44103063602 Alūksnes, Jaunalūksnes 05-002-2011.pdf
SIA "EKO LAUKI" 44103062503 Priekuļu, Liepas 05-003-2011.pdf
Cēsu rajona Kaives pagasta ZS "KALNA-PĒTERĒNI" 49501006926 Vecpiebalgas, Kaives 05-005-2011.pdf
Limbažu rajona Staiceles pagasta ZS "JAUNKAKTIŅI" 44101017045 Alojas, Staiceles 05-007-2011.pdf
SIA "G2A" 40003739479 Priekuļu, Mārsnēnu 05-008-2011.pdf
Zeltiņu pagasta K.Pakalnieša ZS "Skapari" 44101036915 Alūksnes, Zeltiņu 05-011-2011.pdf
Ainārs Alliks 21117612557 Apes, Virešu Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 24.05.2023.
Inta Eglīte 09026312012 Latvija 05-014-2011.pdf
L.Vilcāna Ogres rajona Birzgales pagasta ZS "ĶAUPES" 40001002136 Ķeguma, Birzgales 05-015-2011.pdf
ZS "Aragva" 40001016189 Ķeguma, Birzgales 05-016-2011.pdf
SIA "EKOTRI" 44103060875 Latvija 05-018-2011_02.pdf
a
Raņķu pagasta ZS "BIŠAVAS" 56101007901 Skrundas, Raņķu 05-021-2011.pdf
Umurgas pagasta I.Ungura ZS "EZERKALNI" 44101035322 Limbažu, Umurgas 05-025-2011.pdf
Limbažu rajona Staiceles pilsētas lauku teritorijas ZS "LAPIŅAS" 44101017789 Alojas, Staiceles 05-027-2011.pdf
Valentīna Pudule 12094811427 Viļānu, Viļānu 05-030-2011.pdf
Cēsu rajona Drabešu pagasta ZS "KALNA JOSTI" 44101025733 Amatas, Drabešu 05-033-2011.pdf
Bērziņu pagasta ZS "RĪTS" 41501022932 Latvija 05-035-2011.pdf
IK"Pulksteņi" 45402013585 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 05.05.2021.
IK "A.Vilcāne" 45402018830 Krustpils, Vīpes Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 13.02.2023.
Anita Skrauča 03035812150 Līvānu, Rudzātu 05-038-2011.pdf
Usmas pagasta ZS "GRODMAŅI" 41201003059 Ventspils, Usmas 05-040-2011.pdf
Usmas pagasta ZS "CERI" 41201003063 Ventspils, Usmas 05-041-2011.pdf
Lauris Miķelsons 03018711374 Kocēnu, Kocēnu 05-042-2011.pdf
Melita Martinova 10075711958 Balvu, Vīksnas 05-044-2011.pdf
Valmieras rajona Kocēnu pagasta ZS "PŪCES" 44101005031 Kocēnu, Kocēnu 05-045-2011.pdf
Līgatnes pagasta ZS "STALTBRIEŽI" 44101031602 Līgatnes, Līgatnes 05-046-2011.pdf
Valmieras rajona Skaņkalnes pagasta ZS "VĪTIŅI" 44101024808 Mazsalacas, Skaņkalnes Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 23.08.2021.
no 12.10.2020. noteikts 24 mēn. pārejas periods lopkopības jomai, aizliegts liellopu produktus marķēt ar norādi uz BL
Ieva Langrāte 19067910114 Lielvārdes, Lēdmanes Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 16.05.2023.
Pēteris Dzergačs 12118311428 Rēzeknes, Gaigalavas 05-051-2011.pdf
Daina Robalde 14115112502 Talsu, Valdgales 05-052-2011.pdf
Jānis Kassalietis 03085911149 Krustpils, Atašienes 05-053-2011.pdf
A.Eisaka ZS "STRĪĶEĻI" 49201016215 Tukuma, Jaunsātu 05-056-2011.pdf
Sandis Briedis 06118811296 Jaunpiebalgas, Jaunpiebalgas 05-059-2011.pdf
Raitis Ķezbers 06057212002 Limbažu, Viļķenes 05-060-2011.pdf
SIA "Nostūris" 42403009518 Viļakas, Medņevas Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 30.03.2023.
Bruno Jermacāns 26076311952 Balvu, Tilžas 05-066-2011.pdf
Alla Jevdokimenko 04035911428 Rēzeknes, Stoļerovas Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 29.05.2023.
Pēteris Zvidra 15035411435 Rēzeknes, Ilzeskalna Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 15.04.2021.
SIA"Vilarija" 40003376880 Pārgaujas, Stalbes 05-071-2011.pdf
Česlavs Gabrāns 30056012121 Ilūkstes, Šēderes Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 16.05.2023.
Rēzeknes rajona Dricānu pagasta ZS "VĒJAVA" 42401018003 Rēzeknes , Dricānu 05-074-2011.pdf
Rēzeknes rajona Dricānu pagasta ZS "PAKALNI" 42401007743 Rēzeknes , Dricānu 05-075-2011.pdf
Jānis Pujats 19086011448 Rēzeknes , Ilzeskalna 05-076-2011.pdf
Jeļena Zavijalova 04096411435 Rēzeknes , Stoļerovas Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 29.05.2023.
SIA "Tirzas Muiža" 44103075048 Gulbenes, Tirzas 05-082-2011.pdf
Mārtiņš Vēkšējs 29036611719 Madonas, Ošupes 05-084-2011.pdf
Jānis Vanags 05088712662 Alūksnes, Zeltiņu 05-086-2011.pdf
Edvīns Ozoliņš 20036711719 Latvija 05-087-2011.pdf
Tamāra Monastirska 04055611457 Rēzeknes , Stoļerovas Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 29.05.2023.
Aldis Prancāns 31057311961 Viļakas, Šķilbēnu 05-089-2011.pdf
Marija Petrovska 20095411468 Latvija 05-090-2011.pdf
Andris Krusts 17037311437 Rēzeknes , Kantinieku Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 13.02.2023.
SIA "MAK-3" 41503042721 Viesītes, Viesīte 05-092-2011.pdf
Veneranda Senkāne 28076211424 Rēzeknes , Stoļerovas 05-093-2011.pdf
ZS "Klētnieki" 56601004841 Limbažu, Limbažu 05-095-2011.pdf
no 31.08.2021. atkārtots 24 mēn. pārejas periods laukam Nr.11. (1.11 ha), aizliegts produktus -siens, ganību zāle- marķēt ar norādi uz BL
Leonards Bulis 10025712805 Ciblas, Ciblas 05-096-2011.pdf
ZS "Bērzu mājas" 42401010993 Rēzeknes , Mākoņkalna Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 15.06.2021.
Janīna Senkāne 21036211436 Rēzeknes, Stoļerovas Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 29.05.2023.
Ēvalds Sprukts 08026411438 Rēzeknes, Stoļerovas 05-102-2011.pdf
Anna Sprukte 14068812812 Latvija 05-103-2011.pdf
Jānis Pommers 14086812250 Latvija 05-104-2011.pdf
Ainārs Trubačs 20046612407 Latvija 05-106-2011.pdf
Stoļerovas pagasta ZS "OZOLIŅI" 42401011838 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 19.07.2022.
Aivars Stāmers 29114311376 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no02.08.2022.
Tatjana Bistrjakova 25016511958 Latvija 05-109-2011.pdf
Ināra Ločmele 27036312584 Latvija 05-110-2011.pdf
Elita Haritone 03057111750 Latvija 05-111-2011.pdf
Ilga Baziļeviča 07026712818 Latvija 05-112-2011.pdf
Rūta Pilskalne 24035112659 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 15.04.2021.
SIA"Kalve - 2" 42403009611 Latvija 05-114-2011.pdf
Venseta Razgale 19114111420 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 12.07.2021.
Maruta Dulmane 09016711968 Latvija 05-120-2011.pdf
Valda Zviedre 15117310240 Latvija 05-122-2011.pdf
Aija Prūse 20036012512 Latvija 05-123-2011.pdf
Mārtiņš Kaniņš 18104711030 Latvija 05-125-2011.pdf
Raivis Rumaks 06128912832 Latvija 05-126-2011.pdf
SIA "Madaras dārzs" 44103000414 Latvija 05-127-2011.pdf
Anna Jurkāne 05036711422 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 16.05.2023.
Limbažu rajona Katvaru pagasta ZS "PRIEDĪTES" 46601003401 Latvija 05-130-2011.pdf
a b
Lendžu pagasta ZS "Tanči" 42401003737 Latvija 05-132-2011.pdf
ZS "PĒRLES" 46801005439 Latvija 05-133-2011.pdf
Silmalas pagasta ZS "Upīši" 42401019189 Latvija 05-134-2011.pdf
Vecpiebalgas pagasta ZS "KAUPĒNI" 49501015859 Latvija 05-136-2011.pdf
Ēriks Rancāns 29079212806 Latvija 05-137-2011.pdf
Igors Čumiks 24027112405 Latvija 05-138-2011.pdf
SIA "Ugunskrusts" 40103360848 Latvija 05-141-2011.pdf
Rita Suliņa 03066012674 Latvija 05-142-2011.pdf
Rēzeknes rajona ZS "OZOLI" 42401002500 Latvija 05-143-2011.pdf
Rēzeknes rajona Verēmu pagasta ZS "OZOĻI" 52401004471 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no10.03.2022.
Rita Brence 13097811427 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 21.09.2022.
Anita Vērmane 21018011377 Pārgaujas, Stalbes 05-096-2021.pdf
Madonas rajona Ošupes pagasta ZS "Jaunaļņi" 45401019294 Latvija 05-155-2011.pdf
SIA "Tekva" 50003630771 Latvija 05-156-2011.pdf
Liepupes pagasta ZS "Kaimiņi" 40001024788 Latvija a b
Inta Valdena 19034910708 Latvija 05-158-2011.pdf
Stoļerovas pagasta ZS "Liepziedi" 42401019742 Latvija 05-161-2011.pdf
Uldis Volkovs 07016212019 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 09.11.2022.
Dzintra Treide 12065912261 Latvija 05-164-2011.pdf
Ināra Melniece 24085812004 Latvija 05-165-2011.pdf
Jānis Ozoliņš 15035712406 Latvija 05-169-2011.pdf
Alvis Sarkangalvis 25047212678 Latvija 05-171-2011.pdf
Elena Stashuls 19066414653 Latvija 05-174-2011.pdf
SIA "Viesu Aģentūra" 40003643327 Latvija 05-180-2011.pdf
SIA "Atpūta laukos" 40003643187 Latvija 05-181-2011.pdf
05-181-2011 en.pdf
SIA ”EKO DĀRZS” 44103055802 Latvija 05-182-2011.pdf
Mareks Ješkins 31037611334 Vecpiebalgas, Dzērbenes 05-002-2010.pdf
Smiltenes novada Smiltenes pagasta G.Strazdiņa ZS "KURPNIEKI" 44101028068 Latvija 05-003-2010.pdf
Limbažu rajona Brīvzemnieku pagasta ZS "AUSTRUMI" 46601012616 Alojas, Brīvzemnieku 05-009-2010.pdf
Bērziņu pagasta ZS "Avenes" 41501024685 Krāslavas, Bērziņu 05-012-2010.pdf
05-012-2010 en.pdf
Ezernieku pagasta ZS "INDRĀNI" 41501011888 Latvija 05-013-2010.pdf
Pēteris Pujats 15045411439 Rēzeknes, Ilzeskalna 05-014-2010.pdf
SIA ELME LA 44103058620 Alojas, Alojas 05-015-2010.pdf
Ciblas pagasta ZS "Cīrulīši" 42401019174 Ciblas, Ciblas 05-016-2010.pdf
Mārīte Bernāne 07076212838 Kārsavas, Mežvidu 05-018-2010.pdf
Kristīne Vītoliņa 13098911702 Cesvaines, Cesvaines 05-019-2010.pdf
Iveta Kassaliete 19076910415 Krustpils, Atašienes 05-020-2010.pdf
Anna Pudāne 18104111158 Jēkabpils, Rubeņu Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 19.05.2023.
Valērijs Ivanovs 02018611467 Viļānu , Sokolku Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 12.04.2022.
SIA "Labrencis" 42403024432 05-027-2010.pdf
SIA "Blonti" 46803000578 Latvija 05-028-2010.pdf
Agrita Līcīte-Beitāne 04038211718 Madonas, Aronas 05-029-2010.pdf
DEKŠĀRES PAGASTA ZS "ĶIMENES" 42401019507 Viļānu , Dekšāres 05-031-2010.pdf
Cēsu rajona Taurenes pagasta ZS "JAUNAPRĀNI" 44101014890 Vecpiebalgas, Taurenes 05-034-2010.pdf
Aina Griševa 16055112808 Ludzas, Isnaudas 05-035-2010.pdf
Ciblas pagasta ZS "Čiekuri" 42401018643 Ciblas, Ciblas 05-036-2010.pdf
Ilzeskalna pagasta ZS "ILGAS" 42401003775 Rēzeknes, Ilzeskalna 05-037-2010.pdf
SIA "Agro Virpulis" 44103055893 Latvija 05-038-2010_02.pdf
Ciblas pagasta ZS "Kalves" 42401019155 Ciblas, Ciblas 05-039-2010.pdf
SIA "VACC A" 41503045287 Ilūkstes, Bebrenes 05-040-2010.pdf
Ciblas pagasta ZS "Zeltpriedes" 42401019140 Latvija 05-042-2010.pdf
Inna Grigale 07096412829 Ciblas, Blontu 05-043-2010.pdf
Gunta Frančenko 07083711299 Vecpiebalgas, Dzērbenes Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 20.09.2021.
IK "FENDT" 54102029541 Jaunpiebalgas, Jaunpiebalgas 05-045-2010.pdf
Audriņu pagasta ZS "JĀNĪŠI" 42401014482 Rēzeknes, Audriņu 05-046-2010.pdf
Rēzeknes rajona Lūznavas pagasta ZS "Toms un Ko" 42401017703 Rēzeknes, Lūznavas 05-048-2010.pdf
Ingrīda Lukste 07056712819 Kārsavas, Mežvidu 05-049-2010.pdf
Cēsu rajona Priekuļu pagasta ZS "ĶINGAS" 49501002178 Priekuļu, Priekuļu 05-050-2010.pdf
Aina Ķīse 08105111855 Jaunjelgavas, Staburaga Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 15.04.2021.
ZS “Madžuļos” 42401007264 Viļānu , Dekšāres 05-054-2010.pdf
Arnolds Olte 04104011002 Vecpiebalgas, Vecpiebalgas 05-057-2010.pdf
Gunārs Krancāns 25026711435 Rēzeknes, Ilzeskalna Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 24.02.2021.
Cēsu rajona Jaunpiebalgas pagasta ZS "STALKAS" 49501008058 Jaunpiebalgas, Jaunpiebalgas 05-060-2010.pdf
Juris Seleckis 06016511460 Rēzeknes , Lendžu Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 12.04.2022.
Andrupenes pagasta ZS "MEŽAGOLS" 41501008322 Dagdas , Andrupenes 05-064-2010.pdf
Andrupenes pagasta ZS "PRIEDĪTES" 41501008106 Dagdas, Andrupenes 05-065-2010.pdf
SIA “Sirpes” 50003819511 Lielvārdes, Lielvārdes 05-066-2010.pdf
no 28.06.2021. atkārtots 36 mēn. pārejas periods laukam Nr.10 (0.51 ha). Aizliegts produktus -upenes- un -smiltsērkšķi- marķēt ar norādi uz BL
Maija Kalniņa 01056611850 Kokneses, Iršu 05-067-2010.pdf
Rites pagasta A.Klibiķa ZS "MŪRNIEKI" 45401015432 Viesītes, Rites 05-068-2010.pdf
Tilžas pagasta ZS "RADIŅI" 42401019009 Balvu, Tilžas 05-069-2010.pdf
Vilgelms Lukaševičs 03126612402 Dagdas, Andrupenes 05-070-2010.pdf
Dainis Gudriks 02058111432 Rēzeknes, Lendžu 05-071-2010.pdf
Andrupenes pagasta ZS "BĒRZGALES" 45901002069 Dagdas, Andrupenes 05-072-2010.pdf
SIA “ZZK AGRO” 44103034891 Apes, Virešu 05-073-2010.pdf
Rēzeknes rajona ZS "EGLES" 42401002426 Rēzeknes, Čornajas 05-074-2010.pdf
Dekšāres pagasta ZS "MĀRTIŅI" 42401018821 Viļānu, Dekšāres Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 29.05.2023.
Inguna Zukure 09016611377 Naukšēnu , Ķoņu 05-076-2010.pdf
Laimonis Jermacāns 07016212801 Rēzeknes, Nautrēnu 05-080-2010.pdf
SIA "IN AGRE"  44103058955 Gulbenes, Daukstu 05-081-2010.pdf
SIA "Ekofarmtek" 40103312104 Amatas, Nītaures 05-089-2010.pdf
SIA "Ziedi" 48702000676 Latvija 05-002-2009.pdf
Inešu pagasta Mārtiņa Bridāga ZS "MB TEHNIKA" 44101036506 Latvija 05-003-2009.pdf
no 29.06.2022. atkārtots 24 mēn. pārejas periods gaļas lopkopības nozarei, aizliegts liellopu produktus marķēt ar norādi uz BL
Valmieras rajona Ipiķu pagasta Jāņa Kandavnieka ZS "APLOKI" 44101000104 Latvija 05-004-2009.pdf
SIA "Āboliņkalns" 44103055817 Latvija 05-005-2008.pdf
Antons Krumpāns 27015612166 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 05.05.2021.
Sanita Lemiese 29057111318 Latvija 05-007-2008.pdf
SIA "Līdumi-Osīši" 53201014141 Latvija 05-012-2008.pdf
a b
Maija Gudēna 09047210090 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 14.02.2023.
Daiga Oša 11026711294 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 14.02.2023.
Lelde Ruņģe 18036912518 Latvija 05-016-2008.pdf
Jānis Šakins 02065611953 Latvija 05-017-2008.pdf
Aina Loča 24034811968 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 29.05.2023.
Ainārs Melnis 06116512006 Latvija 05-026-2008.pdf
Lidija Jermolajeva 11125212802 Latvija 05-027-2008.pdf
Ludzas rajona Ciblas pagasta ZS "TILTIŅI" 46801004113 Latvija 05-028-2008.pdf
Ziru pagasta ZS "Kalnarāji" 41201002180 Latvija 05-030-2008.pdf
a b
Rencēnu pagasta ZS "RŪĶĪŠI" 44101004214 Latvija 05-032-2008.pdf
Indrānu pagasta Legzdiņas ZS "JAUNBĻODĀRI" 45401013465 Latvija 05-035-2008.pdf
Limbažu rajona Salacas pagasta ZS "ZĪLĪTES-II" 46601002251 Latvija 05-036-2008.pdf
SIA "Vireši" 43203000568 Latvija 05-037-2008.pdf
Burtnieku novada Matīšu pagasta ZS "Priedes" 44101014744 Latvija 05-039-2008.pdf
Alūksnes rajona Mārkalnes pagasta ZS "VĀRPAS" 43201002013 Latvija 05-040-2008.pdf
ZS "Pakalni" 40001016418 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 05.05.2021.
Salvis Puķītis 04037112275 Latvija 05-042-2008.pdf
Aizkraukles rajona Mazzalves pagasta ZS "ZEMTURI" 48701010802 Latvija 05-044-2008.pdf
Ireta Čekse 25088311955 Latvija 05-047-2008.pdf
Tukuma rajona Zemītes pagasta ZS "OŠENIEKI" 40001008694 Latvija 05-049-2008.pdf
Terēze Desetniece 06056111445 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 15.06.2021.
Marija Lustika 01115311445 Latvija 05-057-2008.pdf
Benita Bojāre 25086312401 Latvija 05-059-2008.pdf
Aleksandrs Bebrišs 01107411438 Latvija 05-061-2008.pdf
Malnavas pagasta ZS "ZAĻĀS EGLĪTES" 42401018588 Latvija 05-062-2008.pdf
Jānis Logins 30016911974 Latvija 05-064-2008.pdf
Zigmārs Eriņš 11037911865 Latvija 05-065-2008.pdf
Anita Augstkalne 04125611461 Latvija 05-068-2008.pdf
Antra Martišonoka 02125711711 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 19.05.2023.
Zaiga Kruja 29096012005 Latvija 05-072-2008.pdf
Ludzas rajona Isnaudas pagasta ZS "AKĀCIJAS" 46801003194 Latvija 05-073-2008.pdf
Pušmucovas pagasta ZS "GRIEZĪTES" 46801001140 Latvija 05-074-2008.pdf
Sēlpils pagasta ZS "BITĀNI" 45404001538 Latvija 05-075-2008.pdf
Zeltīte Kaviere 05036011362 Latvija 05-078-2008.pdf
a b d
Arnis Podkalns 10056912500 Latvija 05-079-2008.pdf
Janīna Kairiša 18116711425 Latvija 05-080-2008.pdf
Nautrēnu pagasta ZS "Zaļaislauks" 42401018681 Latvija 05-081-2008.pdf
Andris Bitainis 22117611305 Latvija 05-001-2007.pdf
SIA "Briežu dārzs Kraukļi" 41503034601 Latvija 05-002-2007.pdf
SIA "Kumeļš" 40003763907 Latvija 05-005-2007.pdf
Ošupes pagasta ZS "Dzērvenīte" 45401021231 Latvija 05-006-2007.pdf
Lendžu pagasta ZS "Zalesje" 42401018817 Latvija 05-008-2007.pdf
Jānis Dortāns 01107711967 Viļakas, Šķilbēnu 05-097-2017.pdf
Jāzeps Vesers 06066112812 Latvija 05-015-2007.pdf
Vectilžas pagasta ZS "ĀBELĪTES" 43401005794 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 19.05.2023.
Naukšēnu pagasta ZS "Kalnkulpji" 54101037931 Naukšēnu, Naukšēnu 05-097-2018.pdf
Liezēres pagasta ZS KALNA VALDAS 47101006443 Madonas, Liezēres 05-007-2006.pdf
Rugāju pagasta ZS "Medņu veikals" 42401019795 Balvu, Tilžas 05-010-2006.pdf
Lilija Liepiņa 18015211958 Balvu, Bērzpils 05-011-2006.pdf
Arnis Višņekovs 07066112462 Baltinavas, Baltinavas 05-014-2006.pdf
Alūksnes rajona Jaunlaicenes pagasta ZS "DAUGUĻI" 43201003593 Latvija 05-015-2006.pdf
Viļķenes pagasta G.Sirmā ZS "KRONĪŠI" 46601005205 Limbažu, Viļķenes 05-025-2006.pdf
ZS "Stariņi" 44101025930 Smiltenes, Smiltenes Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 09.02.2021.
ZS "Idumēni" 44101036027 Pārgaujas, Stalbes 05-028-2006.pdf
Liezēres pagasta ZS "SILIEŠI" 47101011158 Madonas, Liezēres 05-031-2006.pdf
Viktorija Gražule 04065113603 Madonas, Aronas Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 12.10.2022.
no 10.08.2021. atkārtots 12 mēn. pārejas periods biškopības jomai, aizliegts biškopības produktus marķēt ar norādi uz BL
Aina Logina 12046611957 Balvu, Briežuciema 05-039-2006.pdf
Māra Leiškalne 29065011499 Talsu, Abavas Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 09.02.2021.
Cēsu rajona Vaives pagasta ZS "LEJAS-ĶAUĶI" 49501014548 Cēsu, Vaives 05-045-2006.pdf
Mirdza Zeibote 14085312262 Smiltenes, Grundzāles Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 14.02.2023.
Pelēču pagasta S.Brices ZS "ĀRES" 41501020946 Latvija 05-051-2006.pdf
Rita Šķiltere 07114211968 Balvu, Tilžas 05-056-2006.pdf
Igors Petrovs 05126612161 Vārkavas, Vārkavas 05-060-2006.pdf
Naukšēnu pagasta A.Meistera ZS "JAUNKALNI" 44101031496 Naukšēnu, Naukšēnu 05-062-2006.pdf
Pēteris Gailums 26016011421 Rēzeknes, Ilzeskalna Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 15.04.2021.
Valkas rajona Vijciema pagasta ZS "JAUNJĒRCĒNI" 43901001972 Valkas, Vijciema 05-066-2006.pdf
Jānis Ozoliņš 11065711158 Aknīstes, Gārsenes 05-070-2006.pdf
ZS "Avoti" 42401011698 Rēzeknes, Ilzeskalna Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 24.02.2021.
Alūksnes rajona Virešu pagasta ZS "OZOLIŅI" 43201000883 Latvija 05-079-2006.pdf
Anda Rusecka 30054212752 Rugāju, Rugāju Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 30.03.2023.
Tukuma rajona Jaunsātu pagasta ZS "JOMAS" 40001008641 Tukuma, Jaunsātu 05-083-2006.pdf
05-083-2006 EN.pdf
Inese Rosļakova 13055711364 Salacgrīvas, Liepupes 05-088-2006.pdf
Laima Riža 03115611295 Vecpiebalgas, Kaives 05-092-2006.pdf
Dunavas pagasta Rimšas ZS "CELMIŅI" 45401008515 Jēkabpils, Dunavas 05-093-2006.pdf
Jaunpiebalgas pagasta ZS "Lejas Niklavas" 44101036991 Jaunpiebalgas, Jaunpiebalgas 05-097-2006.pdf
Valda Spolīte 28113812959 Jaunpiebalgas, Jaunpiebalgas Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 24.03.2021.
Liezēres pagasta ZS "UPENIEKI" 57101007351 Madonas, Liezēres 05-100-2006.pdf
no 05.04.2022. atkārtots 24 mēn. pārejas periods piena lopkopības nozarei, aizliegts piena liellopu prod. marķēt ar norādi uz BL
Bērzgales pagasta ZS "LŪZUMI" 42401012960 Rēzeknes, Bērzgales 05-107-2006.pdf
Jānis Jermacāns 19095611971 Balvu, Vectilžas 05-108-2006.pdf
Ieviņa Liģere 21028111291 Jaunpiebalgas, Jaunpiebalgas 05-084-2021.pdf
Indra Sloka 27076012009 Latvija 05-115-2006.pdf
Valkas rajona Vijciema pagasta ZS "MAZKRIEVIŅI" 44101027378 Valkas, Vijciema 05-117-2006.pdf
Aija Dulmane 24087311959 Balvu, Tilžas 05-118-2006.pdf
Cēsu rajona Drustu pagasta ZS "GRAVKALNS" 44101018765 Raunas, Drustu 05-119-2006.pdf
Marta Vjakse 25065212161 Preiļu, Saunas Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 13.02.2023.
Cēsu rajona Amatas pagasta ZS "PRIEŽKALNI" 49501012852 Latvija 05-127-2006.pdf
Vecpiebalgas novada Dzērbenes pagasta Māra Lauberga ZS "SENKRUSTIŅI" 44101036614 Latvija 05-128-2006.pdf
Rugāju pagasta ZS "STAIGUPE" 43401003308 Rugāju, Rugāju 05-134-2006.pdf
Kaspars Bogomols 14067912651 Alūksnes, Liepnas 05-138-2006.pdf
Iveta Graudiņa 25116911967 Balvu, Tilžas 05-141-2006.pdf
Valmieras rajona Brenguļu pagasta ZS "VECDZĒRVĪTES" 44101004318 Beverīnas, Brenguļu 05-143-2006.pdf
Veronika Baltiņa 18105711454 Rēzeknes, Stoļerovas 05-145-2006.pdf
Ēriks Cišs 28096812163 Līvānu, Rožupes 05-146-2006.pdf
Regīna Dūna 16086211972 Viļakas, Susāju 05-150-2006.pdf
Vita Kalniņa 11046911728 Lubānas, Indrānu Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 09.02.2021.
Pēteris Adijāns 22125811462 Rēzeknes, Lendžu 05-153-2006.pdf
Voldemārs Brūzītis 10045412260 Valkas, Vijciema Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 05.05.2021.
Indra Balode 26044611280 Jaunpiebalgas, Jaunpiebalgas Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 13.02.2023.
Burtnieku pagasta Raivja Bezdelīgas ZS "LAPAIŅI" 44101008610 Burtnieku , Burtnieku 05-159-2006.pdf
Aija Radjukova 25085511978 Rugāju, Lazdukalna 05-160-2006.pdf
Valmieras rajona Kocēnu pagasta ZS "VAITALAS" 44101030128 Kocēnu, Kocēnu 05-161-2006.pdf
Jānis Spilva 10098912656 Alūksnes, Kalncempju 05-163-2006.pdf
Sarkaņu pagasta ZS "KAUPĒRI" 47101009685 Madonas, Sarkaņu 05-165-2006.pdf
SIA "Zemitāni" 48701000753 Kokneses, Iršu 05-168-2006.pdf
Zinaida Pētersone 27075011354 Rūjienas, Vilpulkas Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 13.02.2023.
Valkas rajona Kārķu pagasta ZS "APIŅI" 44101028354 Valkas, Kārķu 05-180-2006.pdf
ZS "Izdegas" 56801005271 Ciblas, Blontu 05-185-2006.pdf
Ludmila Smirnova 31085511960 Neretas, Mazzalves 05-187-2006.pdf
Zigurds Razgaļs 24026911432 Rēzeknes, Nautrēnu 05-188-2006.pdf
Valkas rajona Ēveles pagasta ZS "CEĻMALAS" 43901002817 Burtnieku , Ēveles 05-190-2006.pdf
Laura Mičule 26096813116 Latvija 05-193-2006.pdf
Dainis Paukšēns 29045212015 Alojas , Alojas 05-194-2006.pdf
Alūksnes rajona Alsviķu pagasta ZS "IMANTI" 43201001357 Latvija 05-199-2006.pdf
Andris Lapsa 20107710300 Latvija 05-208-2006.pdf
Jānis Briedis 19125011951 Rugāju, Rugāju 05-209-2006.pdf
Valkas rajona Ērģemes pagasta ZS "SPRĪDĪŠI" 44101015699 Valkas, Ērģemes 05-212-2006.pdf
Jaunpiebalgasa pagasta A.Kažociņa ZS "KALNA-JAUNSKRĀĢI" 44101017967 Jaunpiebalgas, Jaunpiebalgas 05-214-2006.pdf
ZS "Medņi" 42401001420 Rēzeknes, Ozolaines Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 15.06.2021.
ZS "Mežaines" 43401005154 Rugāju, Rugāju Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 12.04.2022.
Cēsu rajona Mārsnēnu pagasta ZS "IEVIŅAS" 44101024865 Priekuļu, Mārsnēnu 05-219-2006.pdf
Cēsu rajona Jaunpiebalgas pagasta ZS "VEC-KLEIVAS" 44101024530 Cēsu, Jaunpiebalgas 05-223-2006.pdf
Juris Ločmelis 09095311953 Balvu, Briežuciema 05-224-2006.pdf
Aigars Bokmanis 30086111374 Mazsalacas , Skaņkalnes 05-226-2006.pdf
Balvu rajona Vectilžas pagasta ZS "VĀRPAS" 43201015639 Latvija 05-227-2006.pdf
Ardis Tomsons 01056712651 Alūksnes, Alsviķu 05-228-2006.pdf
Kārlis Purmalis 08057210137 Latvija 05-231-2006.pdf
Jānis Zelčs 28036811978 Balvu, Vectilžas 05-235-2006.pdf
ZS "Ceļmalas" 47701001533 Riebiņu, Galēnu 05-240-2006.pdf
Pededzes pagasta I.Krivaņiča ZS "PUNCENE I.K." 44101033285 Alūksnes, Pededzes 05-250-2006.pdf
Viesturs Škilteris 05036810009 Balvu, Tilžas 05-253-2006.pdf
Maija Matvejeva 08054110835 Durbes , Durbes 05-256-2006.pdf
SIA"Lejasķērzēni" 44101008131 Naukšēnu, Naukšēnu 05-258-2006.pdf
Viktors Zalužinskis 31086711446 Rēzeknes, Nagļu 05-260-2006.pdf
Aizkraukles rajona Zalves pagasta ZS "KALNA BINCĀNI" 48701008526 Neretas, Zalves 05-263-2006.pdf
Lormaņa ZS "VECVAGARI" 49201004714 Latvija 05-264-2006.pdf
Ošupes pagasts ZS "Asniņi" 45401021250 Latvija 05-268-2006.pdf
a
Tatjana Jankovska 08117011288 Raunas, Raunas 05-272-2006.pdf
Andra Kaminska Alsungas pagasta ZS "JAUNVIDENIEKI" 41201012901 Latvija 05-273-2006.pdf
Valdis Plešs 06046811712 Madonas, Ošupes 05-276-2006.pdf
Iveta Kvanta 14076511729 Ērgļu, Sausnējas 05-282-2006.pdf
Žitarašu Marīns 17056412655 Alūksnes, Pededzes 05-284-2006.pdf
Virešu pagasta ZS Jaunsilgaļi 44101032294 Apes , Virešu 05-287-2006.pdf
Ingrīda Bernāne 27045812652 Alūksnes, Jaunannas 05-288-2006.pdf
Sausnējas pagasta ZS "MURĶĪŠI" 40001016704 Ogres, Meņģeles 05-292-2006.pdf
Limbažu rajona Salacas pagasta ZS "JAUNDAMBJI" 44101021712 Latvija 05-295-2006.pdf
Dainuvīte Eimane 25114712278 Smiltenes, Grundzāles Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 11.04.2023.
J.Dīriņa Talsu rajona Valdgales pagasta ZS "CEĻMĀJAS" 49001008164 Talsu, Valdgales 05-297-2006.pdf
ZS "Mazsproģi" 49001003576 Talsu, Lībagu 05-298-2006.pdf
Andris Treiliņš 24127711317 Jaunpiebalgas, Jaunpiebalgas 05-301-2006.pdf
Cēsu rajona Mārsnēnu pagasta ZS "OZOLI" 44101025714 Priekuļu, Mārsnēnu 05-305-2006.pdf
Kastuļinas pagasta J.Murāna ZS "EZERKALNI" 41501020823 Aglonas, Kastulinas 05-307-2006.pdf
ZS "Riekstiņi" 46801001530 Kārsavas, Mežvidu Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 05.05.2021.
ZS "Ostrov" 45901000890 Aglonas, Kastulinas 05-311-2006.pdf
Guntis Ločs 27128411950 Balvu, Tilžas 05-031-2021.pdf
Lendžu pagasta ZS "SKAISTKALNE" 52401013031 Rēzeknes, Lendžu 05-317-2006.pdf
Irēna Viša 30075811463 Rēzeknes, Stoļerovas 05-318-2006.pdf
Nautrēnu pagasta ZS "DZENEIŠI" 42401016093 Rēzeknes, Nautrēnu 05-325-2006.pdf
ZS "Stangas" 43401004040 Balvu, Tilžas Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 15.06.2021.
Cēsu rajona Skujenes pagasta ZS "LAZDU-LAIPAS" 44101018322 Amatas, Skujenes Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 16.05.2023.
Pēteris Bērziņš 06016412809 Kārsavas, Salnavas 05-337-2006.pdf
Aiga Laube 25017011701 Ērgļu, Jumurdas 05-339-2006.pdf
Grases ZS "MINSTERI" 49201000765 Latvija 05-340-2006.pdf
Ruta Baltiņa 08056811432 Rēzeknes, Stoļerovas 05-341-2006.pdf
Ozolaines pagasta ZS "B.I." 42401016163 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 30.03.2023.
Zenta Rancāne 07046712807 Rēzeknes, Nautrēnu 05-344-2006.pdf
Griškānu pagasta ZS "REIKI" 42401000035 Rēzeknes, Griškānu 05-346-2006.pdf
Valentīna Pakere 05074012198 Vārkavas, Rožkalnu Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 09.02.2021.
Inese Zapāne 08106411438 Viļānu, Viļānu 05-356-2006.pdf
Liezēres pagasta ZS "BALTIŅI" 47101006231 Madonas, Liezēres 05-360-2006.pdf
Vladislavs Dargelis 17015612407 Dagdas, Andrupenes 05-362-2006.pdf
Dainis Pudulis 30056512150 Riebiņu, Galēnu 05-365-2006.pdf
Jānis Upītis 04025312552 Gulbenes, Lejasciema 05-375-2006.pdf
Jānis Šicāns 05066512811 Kārsavas, Mežvidu 05-379-2006.pdf
Bērzgales pagasta ZS "PUMPURI" 42401009265 Rēzeknes, Bērzgales 05-380-2006.pdf
Vita Mendriķe 05077012273 Latvija 05-385-2006.pdf
ZS "Silvija" 42401010847 Rēzeknes, Rikavas 05-391-2006.pdf
Bruno Čakārnis 29086711435 Rēzeknes, Gaigalavas 05-393-2006.pdf
ZS Skultes pagasta "Niedrītes-1" 44101037304 Limbažu, Skultes 05-395-2006.pdf
ZS "Virši" 48701001335 Kokneses, Iršu 05-399-2006.pdf
Jekaterina Kamendere 10127011719 Madonas, Dzelzavas Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 29.05.2023.
Ēriks Jaščenko 17115811446 Ludzas, Pureņu 05-419-2006.pdf
Skaidrīte Kupše 15107212401 Dagdas, Svariņu 05-420-2006.pdf
Vasilijs Šveds 04105912419 Dagdas, Svariņu 05-422-2006.pdf
Alūksnes rajona Virešu pagasta ZS "AUGSTKALNI VA" 44101035549 Apes , Virešu 05-425-2006.pdf
Iršu pagasta M.Ziediņa ZS "LAZDIŅAS" 48701005318 Kokneses, Iršu 05-427-2006.pdf
SIA "Dūņēni" 44101020295 Latvija 05-428-2006.pdf
Anda Rudzīte 28068612527 Talsu, Ģibuļu Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 09.02.2021.
SIA "Atpūtas Z" 45403025435 Madonas, Bērzaunes Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 17.03.2023.
Aivars Jedušs 30046711711 Madonas, Ošupes 05-439-2006.pdf
ZS "Riekstu purvs" 47701008940 Latvija 05-442-2006.pdf
Laima Lūse 14065412274 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 13.02.2023.
Ilzeskalna pagasta ZS "IČAS LĪČI" 42401011679 Latvija 05-448-2006.pdf
Alūksnes novada Kalncempju pagasta V.Vērses ZS "TEIKAS" 43201000741 Latvija 05-449-2006.pdf
Agrita Šaicāne 13056312656 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 30.03.2023.
ZS "Gailīši" 43201001751 Latvija
Alūksnes rajona Alsviķu pagasta Dz. Stilves ZS "KALNA DUDAS" 44101036347 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 30.09.2021.
Asja Smirnova 25075611369 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 20.03.2023.
Ilze Gaidule 12054012751 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 05.10.2021.
Zina Paidere 15024612557 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 20.04.2023.
Pēteris Vingris 26056511148 Latvija 05-468-2006.pdf
Ģibuļu pagasta ZS "PUČKAS" 49001005632 Latvija 05-471-2006.pdf
ZS "Zāģi" 49001006888 Latvija 05-472-2006.pdf
Edgars Meļķis 01066312002 Latvija 05-475-2006.pdf
no 13.07.2021. atkārtots 24 mēn. pārejas periods piena un gaļas lopkopības nozarei, aizliegts liellopu produktus marķēt ar norādi uz BL
Mākoņkalna pagasta ZS "Māsas" 52401020461 Rēzeknes, Mākoņkalna Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 29.05.2023.
Vilces pagasta ZS "BERĶENĪTE" 40001015855 Latvija 05-478-2006.pdf
SIA “ANCES” 44103044391 Latvija 05-489-2006.pdf
Isnaudas pagasta ZS "Atkalas" 42401018450 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 20.04.2023.
ZS "Pakalni" 41501010651 Latvija 05-493-2006.pdf
Valija Sarkangalve 14064412651 Latvija 05-496-2006.pdf
Ivars Kalniņš 21096112667 Latvija 05-498-2006.pdf
Liezēres pagasta M.Skuķes ZS "VIDUS STUKULES" 47101004688 Latvija 05-499-2006.pdf
Praulienas pagasta ZS "LIEPĀRES" 47101010449 Latvija 05-500-2006.pdf
Aivars Bumbišs 10017111436 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 29.05.2023.
Anita Viziņa-Nīlsena 24015912034 Latvija 05-505-2006.pdf
SIA "SMĒDES LT" 44101029947 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 16.05.2023.
Andris Kolesnikovs 26085211451 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 19.05.2023.
Daiga Šutjaka 15056411709 Latvija 05-516-2006.pdf
Madonas rajona Murmastienes pagasta ZS "OZOLDRUVAS" 55401016891 Latvija 05-518-2006.pdf
no 31.08.2021. atkārtots 24 mēn. pārejas periods piena un gaļas lopkopības nozarei, aizliegts liellopu produktus marķēt ar norādi uz BL
Madonas rajona Murmastienes pagasta ZS "OZOLDRUVAS" 47101009187 Latvija 05-519-2006.pdf
ZS "Muižvietnieki" 49001009884 Latvija 05-522-2006.pdf
Limbažu rajona Liepupes pagasta ZS "URDZIŅAS" 46601012476 Latvija 05-525-2006.pdf
ZS "Ziediņi" 42401008560 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 24.02.2021.
Mākoņkalna pagasta ZS "STIRNAS" 42401012886 Latvija 05-529-2006.pdf
Ilze Mūrniece 14076811561 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 24.02.2021.
Iveta Krolle 04016311507 Latvija 05-538-2006.pdf
Millers Edgars 25078311724 Latvija 05-539-2006.pdf
Vectilžas pagasta ZS "Jaunkalti" 42401020281 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 20.04.2023.
Zintis Dzenītis 01047312664 Latvija 05-544-2006.pdf
ZS "Lejaslimbas" 44101027749 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 15.04.2021.
Limbažu rajona Lēdurgas pagasta ZS "AKOTI" 46601001171 Latvija 05-548-2006.pdf
Miervaldis Mētelis 23084311764 Latvija 05-550-2006.pdf
Lēnerta ZS "TRENCI" 49201006999 Latvija 05-551-2006.pdf
Rēzeknes rajona Gaigalavas pagasta ZS "CEĻTEKAS" 52401006491 Latvija 05-552-2006.pdf
Vecates pagasta J.Vidovska ZS "KRŪZES" 44101035680 Latvija 05-554-2006.pdf
Ciblas pagasta ZS "ZELTIŅI" 46801001738 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 19.05.2023.
Variņu pagasta Smiltenes novada ZS “Upītes 1” 44101037639 Smiltenes, Variņu 05-290-2016.pdf
Cēsu rajona Vaives pagasta ZS "KRŪMIŅU EZERKALNI" 49501008448 Cēsu , Vaives Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 05.10.2021.
no 17.06. 2020. atkārtots 24 mēn. pārejas periods laukam Nr.6 (3.38 ha). Aizliegts produktu -siens- marķēt ar bioloģiskās lauksimniecības norādi.
Raiskuma pagasta A.Alsberga ZS "GRĪVZEME" 44101035534 Pārgaujas, Raiskuma 05-018-2005.pdf
Limbažu rajona Brīvzemnieku pagasta ZS "STRAZDIŅI" 46601006484 Alojas , Brīvzemnieku 05-019-2005.pdf
ZS "Gundegas" 45401020645 Neretas , Neretas Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 24.02.2021.
no 04.09.2020. atkārtots 24 mēn. pārejas periods piena un gaļas lopkopības nozarei, aizliegts liellopu produktus marķēt ar norādi uz BL
ZS "Bertmināni" 50001001541 Viesītes, Elkšņu 05-025-2005.pdf
Rubenes pagasta S.Cirša ZS "VĀVERĀNI" 45401015536 Jēkabpils, Rubenes 05-028-2005.pdf
Elkšņu pagasta ZS "Vecumnieki" 45404007846 Viesītes, Elkšņu 05-030-2005.pdf
no 05.08.2022. atkārtots 12 mēn. pārejas periods biškopības jomai, aizliegts biškopības produktus marķēt ar norādi uz BL
Cēsu rajona ZS "DŪJLEJAS" 49501004573 Amatas, Zaubes Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 07.02.2023.
Veronika Vecele 07105511862 Vecumnieku, Valles 05-035-2005.pdf
Rubenes pagasta ZS "Baldones" 45404001171 Jēkabpils, Rubenes 05-039-2005.pdf
Iršu pagasta K.Bites ZS "BALOŽI" 48701007696 Kokneses, Iršu 05-041-2005.pdf
Valentīns Mežals 04026711950 Balvu , Briežuciema 05-045-2005.pdf
Gunārs Bečs 03066512177 Preiļu, Preiļu 05-046-2005.pdf
Aleksejs Romanovs 24034011864 Latvija 05-055-2005.pdf
Andrupenes pagasta ZS "LĪBIŅI" 41501012099 Dagdas, Andrupenes 05-059-2005.pdf
ZS "Brīveri" 55901001811 Dagdas, Andrupenes 05-060-2005.pdf
Zasas pagasta Daukstes ZS "NERETAS" 55404000341 Jēkabpils, Zasas 05-062-2005.pdf
Jēkabpils rajona Rubenes pagasta ZS "VĪTERI" 45401017560 Jēkabpils, Rubenes 05-063-2005.pdf
Sanita Vavilova 17046811142 Ilūkstes, Bebrenes 05-064-2005.pdf
Ēriks Blažēvičs 10036311425 Rēzeknes , Audriņu 05-065-2005.pdf
Donats Litovniks 30104211441 Rēzeknes , Audriņu 05-068-2005.pdf
Alūksnes rajona Virešu pagasta ZS "ROŽKALNI" 43201012187 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 16.05.2023.
Atis Ģērmanis 01035112008 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 07.02.2023.
no 29.06.2021. atkārtots 24 mēn. pārejas periods piena un gaļas lopkopības nozarei, aizliegts liellopu produktus marķēt ar norādi uz BL
Ziemera pagasta ZS "Tortuži" 53201003171 Latvija 05-074-2005.pdf
Ģirts Martinsons 06056811281 Pārgaujas, Straupes 05-076-2005.pdf
Voldemārs Čeksis 18125111958 Latvija 05-079-2005.pdf
ZS "Ozolaine" 41501010204 Dagdas, Andrupenes 05-082-2005.pdf
Staburaga pagasta "Aulaču" māju ZS 45401018778 Jaunjelgavas, Staburaga 05-087-2005.pdf
Dzintra Putniņa 13125811855 Latvija 05-088-2005.pdf
Anna Vaivode 29075612167 Vārkavas, Vārkavas 05-090-2005.pdf
Liezēres pagasta ZS "Kalna Šķētes" 45401019519 Madonas , Liezēres 05-099-2005.pdf
ZS "Alksnāji" 44101001307 Naukšēnu, Naukšēnu Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 09.02.2021.
Dace Zālīte 16015311319 Cēsu , Vaives 05-108-2005.pdf
Līga Kaminska 19027311862 Jaunjelgavas, Sunākstes 05-109-2005.pdf
Valmieras rajona Burtnieku pagasta ZS "BIRZGAĻI" 44101029580 Burtnieku , Burtnieku 05-112-2005.pdf
Rugāju pagasta ZS "LEITĀNI" 43401001330 Rugāju, Rugāju 05-115-2005.pdf
Ilga Babrova 04025311867 Latvija 05-116-2005.pdf
Māris Kubilis 10117811851 Latvija 05-118-2005.pdf
Liezeres pagasta A.Strēlnieka ZS "KALNA-DZEŅI" 47101007326 Madonas , Liezēres 05-122-2005.pdf
SIA"Mikaitas" 44103032532 Limbažu , Limbažu 05-126-2005.pdf
Tilžas pagasta ZS "Ezerlīči" 42401018978 Balvu , Tilžas 05-130-2005.pdf
Juris Kaņka 02106911953 Balvu , Krišjāņu 05-140-2005.pdf
Kārlis Gabrāns 27095911974 Balvu , Krišjāņu 05-143-2005.pdf
Briežuciema pagasta ZS "MEDIŅI" 43401006535 Balvu , Briežuciema 05-144-2005.pdf
Valdis Dzenis 19085611951 Balvu , Krišjāņu 05-146-2005.pdf
Sandra Dzene 06076711958 Balvu , Krišjāņu 05-147-2005.pdf
Juris Circens 31105811961 Balvu , Briežuciema 05-148-2005.pdf
Zenta Spirģe 31086011968 Balvu , Tilžas Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 24.03.2021.
Tilžas pagasta ZS "ŠĶIRIŅI" 43401003670 Balvu , Tilžas 05-155-2005.pdf
Rugāju pagasta ZS "PŪPOLI" 43401001190 Rugāju, Rugāju 05-156-2005.pdf
Šķilbēnu pagasta ZS "BALTROŽI" 42401018342 Viļakas, Šķilbēnu 05-159-2005.pdf
Baltinavas pagasta ZS "AVOTS" 42401014764 Baltinavas, Baltinavas 05-166-2005.pdf
Gunta Pēterēna 10066712262 Valkas , Kārķu Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 23.08.2021.
ZS "Lejieši" 42401000961 Rēzeknes , Dricānu 05-173-2005.pdf
Kaspars Opuls 15018212178 Riebiņu, Sīļukalna 05-175-2005.pdf
Rudzātu pagasta ZS "Dambīši 2" 41501023321 Līvānu, Rudzātu 05-176-2005.pdf
Hans Herbst 06055814659 Dundagas, Dundagas 05-181-2005.pdf
Agrita Bokuma 17056810709 Dundagas, Dundagas 05-183-2005.pdf
Cēsu rajona Jaunpiebalgas pagasta Dagmāras Seņavskas ZS "JĀŅUKALNS" 44101034223 Jaunpiebalgas, Jaunpiebalgas Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 23.08.2021.
Zaņas pagasta ZS "Irbes" 48501015277 Saldus , Zaņas 05-194-2005.pdf
Antons Trūps 07065212162 Riebiņu, Stabulnieku Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 24.02.2021.
Veronika Erte 15034812165 Riebiņu, Stabulnieku 05-200-2005.pdf
Aizkalnes pagasta ZS "PUMPURI" 47701009664 Preiļu, Aizkalnes 05-201-2005.pdf
Gunārs Zelčs 27045711958 Balvu , Tilžas 05-209-2005.pdf
Alūksnes rajona Virešu pagasta ZS "JAUNDRĪZUĻI" 43201000667 Latvija 05-210-2005.pdf
Limbažu rajona Pāles pagasta ZS "SEGRUMI" 46601010263 Limbažu , Pāles 05-212-2005.pdf
Jānis Klapars 20094311297 Latvija 05-221-2005.pdf
Inguna Bebriša 15106511282 Jaunpiebalgas, Zosēnu 05-231-2005.pdf
ZS "Madaras" 42401009072 Rēzeknes , Bērzgales 05-234-2005.pdf
ZS "Cauņi" 47701008048 Riebiņu, Rušonas 05-235-2005.pdf
Marija Jurkova 02084211429 Rēzeknes , Ozolaines Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 24.05.2023.
Janīna Pudule 07066212156 Riebiņu, Stabulnieku Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 16.05.2023.
Valkas rajona Zvārtavas pagasta ZS "VECĶEMPES" 43901000430 Valkas , Zvārtavas 05-241-2005.pdf
SIA "A17" 40003898878 Smiltenes, Smiltenes 05-246-2005.pdf
Cēsu rajona Zosēnu pagasta ZS "GAUJAS-MAGONAS" 49501000656 Jaunpiebalgas, Zosēnu Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 07.02.2023.
Valmieras rajona ZS "VIDUSIGAĻI" 44101000265 Rūjienas, Ipiķu 05-254-2005.pdf
Vija Gaidule 10025011363 Rūjienas, Ipiķu 05-255-2005.pdf
Rīgas rajona Siguldas novada Mores pagasta ZS "CEPLĪŠI" 44101015468 Siguldas, Mores 05-259-2005_02.pdf
Cēsu rajona Zosēnu pagasta ZS "RĪTI" 44101022972 Jaunpiebalgas, Zosēnu 05-265-2005.pdf
Drustu pagasta ZS "VECMĀRŠKALNI" 49501014406 Raunas, Drustu 05-267-2005.pdf
Jānis Prīsis 28045511280 Jaunpiebalgas, Zosēnu 05-268-2005.pdf
Iveta Briede 15076311289 Raunas, Drustu Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 27.03.2023.
ZS "Jaunkleivas" 49501000016 Jaunpiebalgas, Jaunpiebalgas 05-271-2005.pdf
Valmieras rajona ZS "VANAGI" 44101000119 Rūjienas, Ipiķu 05-272-2005.pdf
Cēsu rajona Jaunpiebalgas pagasta ZS "VEC-VIEKŠELES" 49501005761 Jaunpiebalgas, Jaunpiebalgas 05-273-2005.pdf
Cēsu rajona Jaunpiebalgas pagasta J.Baškirova ZS "CEĻA REMPI" 44101030857 Jaunpiebalgas, Jaunpiebalgas Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 07.02.2023.
ZS "Ķensbergi" 56601001351 Limbažu , Umurgas Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 24.02.2021.
Zaiga Damroze 15084711282 Jaunpiebalgas, Jaunpiebalgas Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 07.02.2023.
Cēsu rajona Priekuļu pagasta ZS "PRIEŽKALNI" 49501018840 Priekuļu, Priekuļu 05-279-2005.pdf
Cēsu rajona ZS "VEC-MAURAGI" 49501002924 Jaunpiebalgas, Jaunpiebalgas 05-280-2005.pdf
Cēsu rajona Jaunpiebalgas pagasta ZS "BIRZĪTES" 49501008819 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 24.05.2023.
ZS "Jaun - Migļi" 54101022601 Jaunpiebalgas, Zosēnu 05-286-2005.pdf
Brigita Buldure 11116311286 Raunas, Raunas 05-287-2005.pdf
Cēsu rajona Zosēnu pagasta ZS "JAUN-ĶENCI" 44101017774 Jaunpiebalgas, Zosēnu 05-288-2005.pdf
ZS "Akmeneica" 51501010121 Dagdas, Andrupenes Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 07.02.2023.
Jānis Daibe 22066812296 Latvija 05-297-2005.pdf
ZS "Zanda" 47701005272 Riebiņu, Galēnu Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 15.06.2021.
SIA"Grašu pils" 45403014658 Cesvaines , Cesvaines 05-301-2005.pdf
Grundzāles pagasta ZS "Vidusraibači" 54101029811 Latvija 05-302-2005.pdf
Stoļerovas pagasta ZS "LIEPAS" 42401011842 Rēzeknes , Stoļerovas 05-305-2005.pdf
Trapenes pagasta ZS "NIEDRĀJI" 43201007792 Latvija 05-306-2005.pdf
Alūksnes novada Zeltiņu pagasta V.Vanaga ZS "CERIŅI" 43201003080 Latvija 05-308-2005.pdf
Cēsu rajona Līgatnes pagasta ZS "ZELTKALNI" 49501009388 Līgatnes, Līgatnes Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 19.05.2023.
Indrānu pagasta ZS "GRĀVERI" 47101009280 Lubānas, Indrānu 05-315-2005.pdf
ZS "Sarmas" 46101016423 Talsu , Virbu 05-316-2005.pdf
Valmieras rajona Kauguru pagasta ZS "GAIĶĒNI" 44101005830 Beverīnas, Kauguru 05-322-2005.pdf
ZS "Stirnas" 43901005226 Smiltenes, Grundzāles Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 24.05.2023.
Valkas rajona Zvārtavas pagasta ZS "PĻAVNIEKI" 43901005211 Valkas , Zvārtavas Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 24.05.2023.
Dagnija Rutkovska 29056911866 Skrīveru, Skrīveru 05-334-2005.pdf
Ilga Ģērmane 07035112005 Limbažu , Katvaru Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 07.02.2023.
Limbažu rajona Ainažu pilsētas ZS "GOPERI" 46601010085 Salacgrīvas, Ainažu Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 16.05.2023.
Limbažu rajona Vidrižu pagasta ZS "KAIBAS" 44101025273 Limbažu , Vidrižu 05-345-2005.pdf
Rita Jankeviča 28093712044 Salacgrīvas, Liepupes Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 05.10.2021.
Ilze Bērziņa 10125111716 Latvija 05-353-2005.pdf
no 29.08.2022. atkārtots 24 mēn. pārejas periods piena un gaļas lopkopības nozarei, aizliegts liellopu produktus marķēt ar norādi uz BL
a b
Jānis Pētersons 30015910806 Limbažu , Limbažu 05-356-2005.pdf
Juris Pauliņš 14125812000 Limbažu , Katvaru Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 07.02.2023.
Aizkraukles rajona Sunākstes pagasta ZS "STRAUMES" 55401017331 Jaunjelgavas, Sunākstes 05-359-2005.pdf
Sunākstes pagasta ZS "VILDAVAS" 58701000581 Jaunjelgavas, Sunākstes 05-360-2005.pdf
Jānis Elksniņš 26115310128 Limbažu , Skultes 05-362-2005.pdf
Salacgrīvas lauku teritorijas L.Ozolas ZS "VĀRPAS" 46601012048 Salacgrīvas, Salacgrīvas 05-363-2005.pdf
Limbažu pagasta ZS "JAUNSILĀRES" 46601004515 Limbažu , Limbažu 05-364-2005.pdf
Limbažu rajona Salacas pagasta ZS "DUNDAGAS" 46601008930 Salacgrīvas, Salacgrīvas Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 16.05.2023.
Stabulnieku pagasta ZS "Varavīksnes" 41501023514 Riebiņu, Stabulnieku 05-370-2005.pdf
Līga Sudraba 03105610168 Latvija 05-374-2005.pdf
no 08.09.2022. atkārtots 12 mēn. pārejas periods biškopības jomai, aizliegts biškopības produktus marķēt ar norādi uz BL
a b d
Māris Augustāns 24096611427 Rēzeknes , Silmalas 05-377-2005.pdf
SIA "Jaungrēveles" 43201015770 Latvija 05-380-2005.pdf
Biruta Mūrniece 16015812164 Rugāju, Rugāju 05-381-2005.pdf
Lazdukalna pagasta ZS "EZERIŅI" 53401006344 Rugāju, Lazdukalna Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 16.05.2023.
Cēsu rajona Inešu pagasta ZS "ĶIDĒNI" 49501011310 Vecpiebalgas, Inešu 05-388-2005.pdf
Inese Kapteine 22026711706 Madonas , Liezēres 05-389-2005.pdf
Vaira Misiņa 12066011297 Jaunpiebalgas, Jaunpiebalgas 05-390-2005.pdf
Ošupes pagasta ZS “OŠI” 45401021284 Madonas , Ošupes 05-391-2005.pdf
Cēsu rajona Taurenes pagasta ZS "VECJĒRŪŽI" 44101017897 Latvija 05-393-2005.pdf
IK "Ozoliņi ZL" 44102024383 Krimuldas, Lēdurgas 05-397-2005.pdf
Sarkaņu pagasta R.Saukuma ZS "PRIKŅI" 45401019326 Madonas , Sarkaņu 05-400-2005.pdf
Rīgas rajona Siguldas novada Mores pagasta ZS"VEC-KATLĀPI" 49501001295 Siguldas, Mores 05-406-2005.pdf
Balvu rajona Lazdukalna pagasta ZS "KĻAVAS" 42401017385 Rugāju, Lazdukalna 05-407-2005.pdf
no 04.10.2019. atkārtots 12 mēn. pārejas periods biškopības jomai, aizliegts biškopības produktus marķēt ar norādi uz BL
Siguldas novada Mores pagasta ZS "KALNA-VIŠŅI" 49501010809 Siguldas, Mores Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 07.02.2023.
Cēsu rajona Vaives pagasta ZS "VEC-LEJAS-DAUDZIEŠAS" 49501015736 Latvija 05-410-2005.pdf
Anna Jaundžeikare 30096211950 Rugāju, Lazdukalna 05-411-2005.pdf
Austra Naumova 15095111960 Balvu , Krišjāņu 05-413-2005.pdf
Rušonas pagasta ZS "Rāznas" 41501026296 Latvija 05-100-2020.pdf
Cēsu rajona Vecpiebalgas pagasta A.Arājas ZS "ĀĶĒNI" 49501018893 Vecpiebalgas, Vecpiebalgas 05-423-2005.pdf
Galēnu pagasta ZS "DŪKSTES" 41501024026 Riebiņu, Galēnu 05-424-2005.pdf
Leonards Jānis Zariņš 24015812156 Līvānu, Sutru Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 30.03.2023.
Atis Gavars 15116411285 Vecpiebalgas, Vecpiebalgas 05-426-2005.pdf
Alūksnes rajona Liepnas pagasta I.Kraujas ZS "BĒRZULEJAS I.K." 44101035568 Alūksnes , Liepnas 05-431-2005.pdf
Jautrīte Vircava 27066211936 Durbes , Durbes 05-436-2005.pdf
Ivars Kundrats 03127510547 Pārgaujas, Stalbes 05-439-2005.pdf
Cēsu rajona Drustu pagasta ZS "KALNA DŪĶI" 44101012705 Raunas, Drustu 05-442-2005.pdf
Guntis Macāns 09036612684 Alūksnes , Liepnas 05-445-2005.pdf
Ošupes pagasta ZS “UPĪTES” 47101007699 Madonas , Ošupes 05-446-2005.pdf
Inese Pulkstene 25105911734 Madonas , Ošupes 05-447-2005.pdf
Alūksnes rajona Liepnas pagasta ZS "SALNAS" 43201005999 Latvija 05-458-2005.pdf
Balvu rajona Lazdukalna pagasta ZS "Podnieku mājas" 43401003327 Rugāju, Rugāju Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 14.02.2023.
Anita Šmagre 19026811961 Rugāju, Lazdukalna 05-463-2005.pdf
SIA "Eirastars" 44103034105 Valkas , Zvārtavas 05-464-2005.pdf
IK "Astarte" 41202020465 Latvija 05-465-2005.pdf
Vārkavas pagasta ZS "DOBULNĪKI" 47701007466 Vārkavas, Vārkavas 05-468-2005.pdf
Rubenes pagasta ZS "Jaunmelderi" 55401019991 Jēkabpils, Rubenes 05-470-2005.pdf
Iršu pagasta ZS "Pumpuri" 58701001341 Kokneses, Iršu 05-476-2005.pdf
Balvu rajona Lazdukalna pagasta ZS "PATMALNIEKI" 43201011730 Latvija 05-478-2005.pdf
Rīgas rajona Siguldas novada Mores pagasta ZS "ĢIBĒNI" 49501001134 Siguldas, Mores 05-483-2005.pdf
Baltinavas pagasta ZS "LEJASPRIEDES" 42401014904 Baltinavas, Baltinavas 05-487-2005.pdf
Oļegs Kondratjevs 10046411956 Balvu , Briežuciema 05-488-2005.pdf
Cēsu rajona Vaives pagasta ZS "JAUNĶĒSAS" 49501012566 Cēsu , Vaives 05-489-2005.pdf
Bērzpils pagasta ZS "PURVIŅAS" 43401003967 Balvu , Bērzpils 05-492-2005.pdf
Cēsu rajona Jaunpiebalgas pagasta ZS "UPLEJAS" 49501014618 Jaunpiebalgas, Jaunpiebalgas 05-494-2005.pdf
Ziru pagasta ZS "DZINTARI" 41201005280 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 07.02.2023.
SIA"Buku audzētava" 40003644290 Jelgavas , Valgundes 05-500-2005.pdf
SIA"Ragu dārzs" 40003643153 Tukuma , Lestenes 05-501-2005.pdf
SIA"Briežu dārzs Rudiņi" 40003629732 Latvija 05-502-2005.pdf
Palsmanes pagasta ZS "Briedīši" 43901003738 Smiltenes, Palsmanes 05-503-2005.pdf
Valija Andrijeviča 05116011952 Balvu , Vīksnas Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 19.05.2023.
Jēkabpils rajona Atašienes pagasta ZS "OZOLS" 45401017109 Krustpils, Atašienes 05-508-2005.pdf
Rēzeknes rajona ZS "MEŽĀRES" 42401001172 Rēzeknes , Bērzgales Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 24.05.2023.
ZS "Jirjeni" 48701007272 Kokneses, Iršu Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 15.04.2021.
Iršu pagasta ZS "GRAVAS" 48701005322 Kokneses, Iršu 05-518-2005.pdf
Cēsu rajona Veselavas pagasta ZS "KOKALEIŠI" 49501014590 Priekuļu, Veselavas 05-520-2005.pdf
Biruta Bukovska 09126611968 Viļakas, Susāju 05-521-2005.pdf
Iveta Kļaviņa 03036811707 Ērgļu, Ērgļu 05-527-2005.pdf
Pēteris Plušs 05027211952 Rugāju, Lazdukalna 05-532-2005.pdf
Imants Madernieks 17126611968 Balvu , Bērzpils Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 05.10.2021.
Ērgļu pagasta N.Kārkliņa ZS "ŠĻAUJĒNI" 57101009831 Ērgļu, Ērgļu 05-537-2005.pdf
Valdis Puks 15055011973 Balvu , Kubuļu Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 23.08.2021.
Limbažu rajona Liepupes pagasta ZS "VĪGANTI" 46601006431 Salacgrīvas, Liepupes 05-548-2005.pdf
Konstance Griestiņa 24084211960 Balvu , Vectilžas Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 07.02.2023.
Vectilžas pagasta ZS "OZOLSALA" 43401005563 Balvu , Vectilžas 05-556-2005.pdf
Elma Lazorenko 30115711978 Balvu , Vectilžas 05-564-2005.pdf
Krišjāņu pagasta ZS "Pakalniņi" 42401019403 Balvu , Krišjāņu 05-566-2005.pdf
Lilija Zelča 24016211950 Balvu , Krišjāņu 05-567-2005.pdf
Šķilbēnu pagasta ZS "Jāņu mājas" 52401019091 Viļakas, Šķilbēnu 05-569-2005.pdf
ZS "Gobasgravas" 49501017313 Amatas, Zaubes Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 15.06.2021.
Barkavas pagasta ZS "TIMERI" 47101002511 Madonas , Barkavas 05-572-2005.pdf
SIA"GBI" 40003575656 Latvija 05-574-2005.pdf
Ērgļu pagasta ZS "KALNA-LINIŅI" 47101006354 Latvija 05-575-2005.pdf
a d
Valda Elstiņa 24095911006 Latvija 05-577-2005.pdf
a b d
Cēsu rajona Jaunpiebalgas pagasta ZS "RUDGALVI" 44101029400 Jaunpiebalgas, Jaunpiebalgas 05-584-2005.pdf
Aldis Zērietis 22116810505 Viļānu, Viļānu 05-585-2005.pdf
ZS "Lejas Ķūļi" 49501008202 Raunas, Drustu Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 24.03.2021.
Drustu pagasta ZS "Zvirgzdiņi" 44101013147 Raunas, Drustu 05-590-2005.pdf
Limbažu rajona Viļķenes pagasta ZS "ANDŽIŅI" 46601004981 Limbažu , Viļķenes 05-591-2005.pdf
"Alūksnes rajona Gaujienas pagasta ZS "JAUNZEMI" 43201002761 Latvija 05-595-2005.pdf
Cēsu rajona Dzērbenes pagasta ZS "IELAIŅI" 49501017972 Vecpiebalgas, Dzērbenes 05-598-2005.pdf
Valles pagasta ZS "Romaņi 1" 45401019063 Vecumnieku, Valles 05-599-2005.pdf
Cēsu rajona Zosēnu pagasta ZS "GALDIŅI" 44101016641 Jaunpiebalgas, Zosēnu 05-601-2005.pdf
Ērgļu pagasta N.Rūnika ZS "ROMA" 45401014704 Ērgļu, Ērgļu Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 07.02.2023.
Mārsnēnu pagasta ZS "VECPENGURI" 49501005028 Priekuļu, Mārsnēnu 05-608-2005.pdf
Krustpils pagasta ZS "Vecpūķi" 45401019006 Krustpils , Krustpils 05-610-2005.pdf
SIA"Muitnieki" 40003759668 Viesītes, Viesīte 05-611-2005.pdf
Alūksnes rajona Liepnas pagasta ZS "KLAJALKŠŅI" 43201016704 Latvija 05-612-2005.pdf
no 29.09.2021. atkārtots 24 mēn. pārejas periods laukiem Nr.32.,33.,34 (4.98 ha). Aizliegts produktu /lauka pupas/ marķēt ar BL norādi
Rīgas rajona Siguldas novada Mores pagasta ZS "SAULSTARI-1" 49501002784 Siguldas, Mores 05-614-2005.pdf
Anna Štrause 24025011352 Rūjienas, Jeru Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 14.02.2023.
Andrejs Ilsteris 27065111298 Vecpiebalgas, Inešu Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 27.03.2023.
Cēsu rajona Inešu pagasta ZS "TOŽIŅI" 49501000618 Vecpiebalgas, Inešu 05-621-2005.pdf
Valmieras rajona Burtnieku pagasta ZS "ATVASES" 54101010621 Burtnieku , Burtnieku 05-625-2005.pdf
Benita Krūmiņa 30054112022 Limbažu , Vidrižu 05-628-2005.pdf
Antons Lauskis 23026212151 Vārkavas, Upmalas 05-634-2005.pdf
Rugāju pagasta ZS "OZOLSALA" 43401002088 Rugāju, Rugāju 05-635-2005.pdf
Broņislavs Ceplis 04125312170 Latvija 05-637-2005.pdf
Zasas pagasta ZS "Grāviņi-1" 45401020255 Jēkabpils, Zasas 05-641-2005.pdf
Gaigalavas pagasta ZS "Jaunlejiņas" 42401019178 Rēzeknes , Gaigalavas 05-642-2005.pdf
Agris Caunītis 27086211861 Kokneses, Bebru 05-643-2005.pdf
Stase Zagorska 29015511866 Latvija 05-651-2005.pdf
Ilgonis Mašinskis 08035711854 Vecumnieku, Kurmenes 05-656-2005.pdf
Dekšāres pagasta ZS "Bokāni" 42401019028 Viļānu, Dekšāres 05-661-2005.pdf
Mākoņkalna pagasta ZS "KASTAŅI" 42401008151 Rēzeknes , Mākoņkalna 05-662-2005.pdf
Vjačeslavs Malecs 24087611433 Rēzeknes , Silmalas 05-666-2005.pdf
Jefims Zvonkovs 26106411461 Rēzeknes , Silmalas 05-671-2005.pdf
Pēteris Viļums 27095611445 Rēzeknes , Nagļu 05-672-2005.pdf
Antonida Sekirnikova 08035313709 Rēzeknes , Audriņu 05-674-2005.pdf
Verēmu pagasta ZS “ĀBELES” 52401020391 Rēzeknes , Verēmu 05-677-2005.pdf
Ivo Sutins 04117611429 Latvija 05-679-2005.pdf
Rudbāržu pagasta ZS "STRAUMĪTES" 46101002847 Skrundas, Rudbāržu 05-685-2005.pdf
Iveta Janelsiņa 09096212316 Siguldas, Allažu 05-686-2005.pdf
Kubulu pagasta ZS "OZOLSALA" 53401006081 Balvu , Kubuļu 05-690-2005.pdf
Madonas rajona ZS "Trešdaļnieki" 45401020043 Varakļānu, Varakļānu 05-696-2005.pdf
Gulbenes rajona Jaungulbenes pagasta ZS "METEŅI" 43201012613 Latvija 05-699-2005.pdf
Antra Jugane 11037111964 Balvu , Vectilžas 05-700-2005.pdf
Janīna Strode 21085811454 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 21.09.2022.
Aleksandra Ostrovska 13104311421 Latvija 05-706-2005.pdf
a b
Rušonu pagasta ZS "MUKLĀJI" 47701000716 Riebiņu, Rušonas 05-714-2005.pdf
Ludzas rajona Mežvidu pagasta ZS "RUDZĪŠU" 46801001742 Kārsavas, Mežvidu 05-718-2005.pdf
Oļegs Ivanovs 19026512814 Latvija 05-720-2005.pdf
Alūksnes rajona Veclaicenes pagasta ZS "PAUGURI" 43201011374 Latvija 05-721-2005.pdf
Alūksnes rajona Trapenes pagasta M. Mucenieka ZS "VIRSAIŠI M.M." 44101035159 Latvija 05-723-2005.pdf
Ošupes pagasta S.Sproģes ZS "JAUNPRODI 1" 45401015841 Latvija 05-728-2005.pdf
IK "DPMA Serviss" 42102038192 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 20.04.2023.
Aldis Braslavs 06076212008 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 07.02.2023.
Inešu pagasta I.Bridāgas ZS "JAUN-VĪTIŅI" 44101036012 Latvija 05-736-2005_01.pdf
Miķelis Ločmelis 23034511733 Latvija 05-739-2005.pdf
Leons Keišs 06097111986 Latvija 05-744-2005.pdf
ZS "Andžaki" 49001009649 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 29.06.2022.
Agris Bokums 22105913138 Latvija 05-747-2005.pdf
Ilzeskalna pagasta ZS "TAURIŅI" 42401000533 Latvija 05-750-2005.pdf
Popes pagasta ZS "LEJAS" 41201005651 Latvija 05-751-2005.pdf
ZS "Krīveņi" 42401012867 Latvija 05-753-2005.pdf
Ilva Taube 12016812010 Latvija 05-755-2005.pdf
Antons Tripans 03086411437 Latvija 05-760-2005.pdf
Cēsu rajona Zaubes pagasta ZS "VĒRMELES" 49501018361 Latvija 05-762-2005.pdf
Ērgļu pagasta ZS "Ramuļēni" 45401018890 Latvija 05-763-2005.pdf
Kaspars Gaidulis 09087911422 Rēzeknes , Bērzgales 05-015-2017.pdf
SIA"Dižglābas" 41203036603 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 16.05.2023.
Daina Bordovska 18035711386 Latvija 05-769-2005.pdf
Jāzeps Rauza 15075411958 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 09.02.2021.
Edgars Apsītis 27074812598 Latvija 05-772-2005.pdf
Jānis Locāns 17068611432 Latvija 05-774-2005.pdf
Limbažu rajona Staiceles pilsētas ZS "OZOLKALNI"" 46601001260 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 24.05.2023.
Velta Leišavniece 14065511950 Latvija 05-776-2005.pdf
Jānis Līcītis 28025511398 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 05.10.2021.
Variešu pagasta ZS "Madaras" 45401020240 Latvija 05-786-2005.pdf
Edgars Lopatko 26084911704 Latvija 05-789-2005.pdf
ZS "KAĻĶI" 45404003543 Latvija 05-796-2005.pdf
Jānis Lapšuks 02055711854 Latvija 05-803-2005.pdf
Balvu pagasta ZS "AKMENTIŅI" 43401005883 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 16.05.2023.
Aglonas pagasta ZS "VILNĪŠI 41501020467 Latvija 05-807-2005.pdf
Mareks Silovs 17127411706 Latvija 05-809-2005.pdf
ZS "Lauri" 46801000037 Latvija 05-812-2005.pdf
Limbažu rajona Vidrižu pagasta ZS "MĀLKALNI" 44101013556 Latvija 05-813-2005.pdf
Praulienas pagasta "SILMAĻU" māju ZS 45401018833 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 27.03.2023.
Santa Rakecka 27087211353 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 30.09.2021.
Lazdukalna pagasta ZS "MEŽMALAS" 43401002622 Latvija 05-825-2005.pdf
Anna Supe 28034111951 Latvija 05-826-2005.pdf
Aigars Čirka 23096511966 Latvija 05-827-2005.pdf
Mārcis Rolands Janvārs 11069712019 Salacgrīvas, Liepupes 05-144-2021.pdf
Alūksnes rajona Virešu pagasta ZS "ĶELLES" 43201016691 Latvija 05-002-2004.pdf
Kocēnu novada Vaidavas pagasta ZS "LEJASKĀRKLI" 44101011273 Kocēnu, Vaidavas 05-004-2004.pdf
Agris Adumāns 08116811179 Jēkabpils, Rubenes 05-007-2004.pdf
Rubenes pagasta Alužāna ZS "LAZDULEJAS" 45404000392 Jēkabpils, Rubenes 05-009-2004.pdf
Rubenes pagasta ZS "Melderi" 45404000388 Jēkabpils, Rubenes 05-010-2004.pdf
Cēsu rajona Mārsnēnu pagasta J.Mackus ZS "KALNA RĒĶI" 44101034789 Priekuļu, Mārsnēnu 05-011-2004.pdf
Andris Strēlnieks 30126411145 Jēkabpils, Rubenes 05-012-2004.pdf
Valmieras rajona Naukšēnu pagasta V. Meldera ZS "CELMIŅKALNI" 44101034435 Naukšēnu, Naukšēnu 05-013-2004.pdf
Cēsu rajona Inešu pagasta ZS "SĀVAS" 44101023431 Vecpiebalgas, Inešu 05-014-2004.pdf
Aizkraukles rajona Bebru pagasta ZS "LUĶI" 48701007728 Kokneses, Bebru 05-023-2004.pdf
ZS “Jaunlīdumi” 49001009441 Dundagas, Dundagas 05-027-2004.pdf
Maija Daina Paegle 13034311724 Latvija 05-033-2004.pdf
Murmastienes pagasta ZS "Šķesteri" 45401020467 Varakļānu, Murmastienes 05-037-2004.pdf
Ināra Liepiņa 21055812018 Limbažu, Umurgas Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 17.09.2021.
Cēsu rajona Straupes pagasta E.Reinhardes ZS "EICĒNI" 44101034736 Latvija 05-040-2004.pdf
no 14.09.2021. atkārtots 24 mēn. pārejas periods laukam Nr.7 (0.48 ha). Aizliegts produktus (burkāni), (galda bietes) marķēt ar norādi uz BL
Cēsu rajona Vaives pagasta ZS "PLŪČI" 49501011185 Cēsu, Vaives 05-042-2004.pdf
Rudīte Tauniņa 17085711291 Amatas, Nītaures 05-043-2004.pdf
Valkas rajona Trikātas pagasta ZS "JAUNUPĪTES 43901003282 Beverīnas, Trikātas 05-046-2004.pdf
Valkas rajona Blomes pagasta ZS "AKOTI" 43901000322 Smiltenes, Blomes 05-047-2004.pdf
Leontīne Pundure 06126611964 Balvu, Briežuciema Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 12.04.2022.
Ošupes pagasta ZS "KALNZEMJI" 47101004866 Madonas, Ošupes 05-054-2004.pdf
G.Apsīša Rīgas rajona Allažu pagasta ZS "ROZES" 40001014737 Siguldas, Allažu 05-057-2004.pdf
Bebru pagasta ZS "Rosmes" 48701003552 Latvija 05-059-2004_02.pdf
Ogres rajona Taurupes pagasta A.Āzena ZS "VANAGI-2" 40001014949 Ogres, Taurupes Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 13.02.2023.
Cēsu rajona Drustu pagasta ZS "SLAIDIŅI" 49501007940 Raunas, Drustu 05-063-2004.pdf
Rudīte Kārkliņa 18045312004 Limbažu, Skultes 05-064-2004.pdf
Staiceles pagasta ZS "Mačkalni" 44101038136 Alojas , Staiceles 05-044-2019.pdf
Limbažu rajona Katvaru pagasta ZS "JAUNBALOŽI" 46601003153 Limbažu, Katvaru 05-066-2004.pdf
Kurmenes pagasta S.MIķelsones ZS "SPODRAS" 48701006474 Vecumnieku, Kurmenes 05-070-2004.pdf
IK “Biškrēsliņi” 41502022357 Riebiņu, Rušonas 05-076-2004.pdf
Valkas rajona Valkas pagasta ZS "LIEPAINES" 53901005764 Valkas, Valkas 05-079-2004.pdf
Alūksnes rajona Ziemeru pagasta ZS "VĀRNUKALNI" 43201004921 Latvija 05-081-2004.pdf
Valkas rajona Kārķu pagasta ZS "KALNKUSTUĻI" 44101015862 Valkas, Kārķu 05-087-2004.pdf
Ivars Eglītis 30126112276 Valkas, Valkas Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 29.05.2023.
Skrīveru ciemata J.Mucenieka ZS "BIRZĪTES 48701001227 Latvija 05-094-2004.pdf
Brantu pagasta Uģa Pommera ZS "MUIŽAS PAPĀNI" 44101034929 Valkas, Zvārtavas 05-097-2004.pdf
Vaives pagasta ZS "KALAUZAS" 59501016911 Cēsu, Vaives 05-100-2004_02-EN.pdf
Cēsu rajona Vaives pagasta ZS "LIEPAS" 49501014266 Cēsu, Vaives 05-101-2004.pdf
05-101-2004en.pdf
Zane Ozoliņa 03129211954 Balvu, Briežuciema Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 24.05.2023.
Velta Ločmele 01055511954 Balvu, Briežuciema 05-104-2004.pdf
Balvu rajona Briežuciema pagasta ZS "AUSTRUMOZOLI" 42401016619 Balvu, Briežuciema 05-105-2004.pdf
Jāzeps Jermacāns 25126111955 Balvu, Briežuciema 05-108-2004.pdf
Oļģerts Pundurs 14056111955 Balvu, Briežuciema 05-109-2004.pdf
Alla Fjodorova 08126311952 Latvija 05-110-2004.pdf
Vilmārs Šakins 25016911978 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 20.03.2023.
Gunta Upīte 09076711951 Latvija 05-112-2004.pdf
Balvu rajona Briežuciema pagasta ZS "IESALNIEKI" 43201015520 Latvija 05-113-2004.pdf
Briežuciema pagasta ZS "KALNA MĀJAS" 42401018304 Latvija 05-114-2004.pdf
Vestienas pagasta ZS "DRAVICĒNI" 55401020651 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 20.03.2023.
Ošupes pagasta E.Ozoliņas ZS "ZEMGAĻI" 47101005274 Latvija 05-116-2004.pdf
SIA "Daugaviņas -1" 45403027243 Latvija 05-121-2004.pdf
Cēsu rajona Jaunpiebalgas pagasta ZS "JAUNMAURAGI" 49501002549 Latvija 05-125-2004.pdf
Braslavas pagasta ZS "Mežmieri" 40002004026 Latvija 05-126-2004.pdf
Raitis Neļķe 09106412005 Latvija 05-127-2004.pdf
Limbažu rajona Alojas pilsētas lauku teritorijas Irēnas Rācenes ZS "JURKAS" 44101031513 Latvija 05-128-2004.pdf
Malda Poste 03044412028 Latvija 05-129-2004.pdf
Limbažu rajona Braslavas pagasta ZS "LAIPAS" 46601007672 Latvija 05-130-2004.pdf
Limbažu rajona Staiceles pilsētas ZS "ĶIRĶI" 56601008561 Latvija 05-132-2004.pdf
SIA“Burtnieku zirgaudz." 44103018401 Latvija 05-133-2004.pdf
Zeltīte Raubiška 26106511876 Latvija 05-138-2004.pdf
Ilona Kindzule 04076912021 Latvija 05-142-2004.pdf
Gunta Zelča 17076711951 Latvija 05-143-2004.pdf
Einārs Puriņš 27126111962 Latvija 05-144-2004.pdf
Balvu rajona Tilžas pagasta ZS "VECRUBEŅI" 42401016958 Latvija 05-145-2004.pdf
Rugāju pagasta ZS "ZVIRGZDIŅI"" 43401002374 Latvija 05-147-2004.pdf
ZS “Rumbiņas” 44101021888 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 24.02.2021.
Sarmīte Mašina 01116512257 Latvija 05-153-2004.pdf
Valmieras rajona Ramatas pagasta ZS "VECOĻĻAS" 54101007481 Latvija 05-157-2004.pdf
Kalniņa Andra ZS "OZOLI" 43601009943 Latvija 05-163-2004.pdf
Biedrība “Dimzēni’’ 40008218962 Jelgavas, Zaļenieku 05-025-2018.pdf
Zvārtavas pagasta Intara Poguļa ZS "Lejascelmiņi" 44101035498 Latvija 05-167-2004.pdf
Valda Skrastiņa 12126112250 Latvija 05-168-2004.pdf
Valkas rajona Grundzāles pagasta ZS "VAIŅAGI" 43901002925 Latvija 05-169-2004.pdf
Igors Kuzmins 06057311959 Latvija 05-170-2004.pdf
Līgatnes pagasta A.Goldbergas ZS "KALNA SLAVĒKAS" 44101036065 Latvija 05-175-2004.pdf
Drabešu pagasta ZS "KALNA DĀRZI" 44101034238 Latvija 05-178-2004.pdf
Cēsu rajona Zosēnu pagasta ZS "BĒRZI" 54101020761 Latvija 05-180-2004.pdf
Cēsu rajona Zosēnu pagasta ZS "AKOTIŅŠ" 44101027255 Latvija 05-184-2004.pdf
Liepājas rajona ZS "STIEBRI-I" 42101003530 Latvija 05-187-2004.pdf
Cēsu rajona Vecpiebalgas pagasta ZS "OGRĒNI" 49501003775 Latvija 05-188-2004.pdf
Valkas rajona Blomes pagasta ZS "MUIŽNIEKI" 44101019775 Latvija 05-192-2004.pdf
Cēsu rajona Jaunpiebalgas pagasta ZS "JAUNĶŪĢI" 44101030306 Latvija 05-195-2004.pdf
Alojas novada ZS Vārnas 46601007329 Latvija 05-196-2004.pdf
Cēsu rajona Vecpiebalgas pagasta ZS "VEC-PRIZĒNI" 59501003781 Latvija 05-198-2004.pdf
Valerijs Andrejevs 06015211319 Latvija 05-206-2004.pdf
Vaives pagasta ZS "Mālkalni" 54101015421 Latvija 05-207-2004.pdf
Cēsu rajona Līgatnes pagasta ZS "MEŽĀRES" 44101017187 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 13.02.2023.
SIA “Pērles & CO" 50103316771 Latvija 05-211-2004.pdf
Madis Bībers 21075711329 Latvija 05-001-2003.pdf
ZS “Kalniņi” 47404000210 Latvija 05-003-2003.pdf
Cēsu rajona Raunas pagasta ZS "JAUN-IEVIŅAS" 49501004427 Latvija 05-006-2003.pdf
a b d
Cēsu rajona Skujenes pagasta ZS "MONDAS" 44101026673 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 24.05.2023.
Valmieras rajona Jeru pagasta ZS "CĀZARI" 44101007013 Latvija 05-008-2003.pdf
Valmieras rajona Jeru pagasta ZS "ARUMI" 54101027651 Latvija 05-009-2003.pdf
Iršu pagasta ZS Pamati 48701012409 Latvija 05-010-2003.pdf
Aizkraukles rajona Kokneses ciemata ZS "LEMBERGI" 48701000467 Latvija 05-011-2003.pdf
Skrīveru ciemata J.Vaivara ZS "RAGĀRES" 48701007747 Latvija 05-012-2003.pdf
Atašienes pagasta P.Kassalieša ZS "DZĒRVES" 45401014441 Latvija 05-017-2003.pdf
Sunākstes pagasta ZS "SLUKĀNI" 48701008969 Latvija 05-018-2003.pdf
Arkādijs Krauklis 14076011855 Latvija 05-020-2003.pdf
SIA "Vinnis" 44103012729 Latvija 05-213-2004_01.pdf
SIA "ALOJA - STARKELSEN" 40003022419 Latvija 05-033-2008_02.pdf
A/S "Talsu piensaimnieks" 59003001711 Latvija 05-091-2008_01.pdf
SIA "EDVARK" 40003753646 Latvija 05-088-2010_01.pdf
SIA "Silgme" 42103035085 Latvija 05-090-2010_01.pdf
A/S "Tukuma piens" 40003294211 Latvija 05-001-2011_01.pdf
SIA "Brūveris" 40003410381 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 27.12.2022.
SIA "Ekosan" 40003984154 Latvija 05-148-2022_01.pdf
SIA "MAIZNĪCA FLORA" 50003251341 Latvija 05-001-2012_01EN.pdf
SIA “Leatus” 44103060659 Latvija 05-024-2012_01.pdf
SIA “Ceplīši A.S.” 40003346886 Latvija 05-026-2012_01.pdf
SIA “AIBI” 40003340192 Latvija 05-137-2022_01.pdf
ООО « Редкинская агропромышленная компания» 1036908003318 Тверская область, Конаковский район, д. Кошелево 05-038-2013-RU.pdf
ZS "Lielvaicēni" 40003294211 Latvija 05-002-2014_01.pdf
SIA "Valmiermuižas alus" 40003752458 Latvija 05-005-2014_01.pdf
Aivars Jakuškins 01025611583 Latvija 05-022-2014.pdf
SIA "Branda" 41203051142 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 12.10.2022.
Marija Skaba 02056211966 Latvija 05-043-2014.pdf
SIA "DreijMači" 41201010012 Latvija 05-041-2014.pdf
Kristīne Adijāne 05028811466 Latvija 05-006-2014.pdf
Ivars Adijāns 30088111458 Latvija 05-007-2014.pdf
SIA "neguļi" 44103074108 Latvija 05-013-2014.pdf
Lazdukalna pagasta ZS "LAZDAS" 43401000551 Latvija 05-028-2014.pdf
Jānis Sīlis 25067811969 Latvija 05-037-2014.pdf
SIA "Trudo" 54103076261 Latvija 05-030-2014.pdf
Reinis Krieviņš 06129111316 Latvija 05-008-2014.pdf
Marika Andževa 21017312565 Latvija 05-050-2014.pdf
IU "Ivetas zirgi" 40002031255 Latvija 05-056-2014.pdf
Ilzenes pagasta Simonas Berkoldes ZS “Cesibeja” 44101037569 Latvija 05-020-2014.pdf
Arnis Začests 08038011423 Latvija 05-047-2014.pdf
Liezēres pagasta ZS "Rogas" 45401021903 Madonas, Liezēres 05-102-2018.pdf
Raimonds Puide 09087312366 Latvija 05-034-2014.pdf
Francis Kipurs 09013611427 Latvija 05-039-2014.pdf
Ingrīda Priede 06076511307 Latvija 05-042-2014.pdf
Jānis Rāviņš 07105513139 Latvija 05-049-2014.pdf
Rozita Andževa 13119412559 Latvija 05-051-2014.pdf
Andris Šumskis 02098012818 Latvija 05-053-2014.pdf
Cēsu rajona Vaives pagasta ZS "LEJAS LIBERTI" 44101018017 Latvija 05-003-2014.pdf
Brantu pagasta ZS "Jaunvīķīši" 44101030471 Latvija 05-004-2014.pdf
SIA "Mārtiņgāršas" 54103061711 Latvija 05-012-2014.pdf
Ērgļu pagasta ZS "DZIRKSTUMIi" 47101008571 Latvija 05-014-2014.pdf
Mārīte Kārkliņa 28066611352 Latvija 05-024-2014.pdf
Juris Rikovs 31088910107 Latvija 05-021-2014.pdf
Igors Semjonovs 07097712305 Latvija 05-031-2014.pdf
no 03.08.2021. anulēts BL sertifikāts biškopības jomai, aizliegts biškopības produktus marķēt ar norādi uz BL
SIA "Tītarkalns" 40203057875 Sējas, Sējas 05-025-2017.pdf
ZS "Lapsukalni" 42401020101 Latvija 05-033-2014.pdf
Jērcēnu pagasta ZS "Oši" 44101037183 Latvija 05-035-2014.pdf
Kuldīgas rajona ZS "PILSKALNI" 46101013450 Latvija 05-038-2014.pdf
Salacgrīvas pagasta ZS "Bebrīši" 44101037338 Latvija 05-010-2014.pdf
SIA "Dvēsele" 40003617714 Latvija 05-057-2014_01.pdf
SIA "LJ PRO" 40003855031 Latvija 05-059-2014_01.pdf
SIA "EZOTERIKA" 40003666372 Latvija 05-061-2014.pdf
SIA "KS Terminal" 40003500280 Rīga, Zilā iela 22 05-079-2015_01.pdf
SIA "Lauku Miesnieks" 40103611934 Rīga, Kalupes iela 12-15 05-270-2015_01.pdf
SIA "Lofbergs Baltic" 40003830061 Ķekavas, Ķekavas 05-237-2015_01EN.pdf
Ilzeskalna pagasta ZS "Lauri 1 " 42401020578 Rēzeknes, Ilzeskalna 05-108-2017.pdf
Edgars Zelčs 13116811976 Rugāju, Lazdukalna 05-008-2015.pdf
Vectilžas pagasta ZS "Kronīši" 42401020313 Balvu, Vectilžas 05-062-2015.pdf
Apes pagasta ZS "KALNADZEŅI" 44101037499 Apes, Apes 05-107-2015.pdf
SIA "Hereford Agro" 40003810667 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 29.05.2023.
a
Egīls Kokorevičs 17128311950 Viļakas, Medņevas 05-006-2015.pdf
SIA "Massandra" 42403040282 Viļakas, Šķilbēnu 05-050-2015.pdf
Ēriks Lemiesis 21036511308 Amatas, Nītaures 05-110-2015.pdf
Vaidavas pagasta M.Buša ZS "Lejas Kārkli" 44101037408 Kocēnu, Vaidavas Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 14.04.2022.
SIA "Lieljēni" 44103100148 Limbažu, Skultes 05-253-2015.pdf
SIA "ATZOLA" 42403027246 Kārsavas, Mežvidu 05-266-2015.pdf
Elita Dzene 17066212171 Vārkavas, Upmalas 05-055-2021.pdf
SIA "ARVIN GROUP" 40003738609 Rīga, Krišjāņa Valdemāra 159 05-003-2015_01.pdf
Edgars Lārmanis 20128712268 Latvija 05-045-2015.pdf
Kaspars Lārmanis 24108312257 Smiltenes, Grundzāles 05-046-2015.pdf
BRASLAVAS PAGASTA ZS "LIEPAS" 44101037342 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 21.09.2022.
Jānis Atis Grāmatnieks 06099411501 Latvija 05-048-2015.pdf
no 07.09.2022. atkārtots 24 mēn. periods laukkopības nozarei (33.84 ha), aizliegts laukkopības produktiem izmantot norādi uz BL.
a b
LPKS "Piebalga" 44103039314 Jaunpiebalgas, Jaunpiebalgas 05-293-2015_01.pdf
SIA "Baltic XL" 40103230448 Rīga, Piedrujas iela 5A 05-294-2015_01.pdf
SIA "Klētskalns" 45403042863 Latvija 05-112-2015.pdf
SIA “KH SELECT” 40003668284 Ādažu, Muižas iela 18, Ādaži 05-276-2015_01.pdf
SIA "RicBerry" 41203039718 Ventspils, Vārves 05-297-2015_01EN.pdf
SIA "MAXIMA Latvija" 40003520643 Ķekavas, Ķekavas 05-142-2022_01.pdf
Andris Fogelis 06065712859 Brocēnu, Rentes 05-007-2015.pdf
Ernestīne Tulinska 28056312156 Riebiņu, Rušonas 05-010-2015.pdf
SIA "Druviņas MS" 45403018255 Madonas, Ošupes 05-011-2015.pdf
SIA "Ķikšu ogas" 44103011564 Alūksnes, Mālupes 05-012-2015.pdf
SIA "Ķērpis" 43202004863 Latvija 05-013-2015.pdf
Limbažu rajona Lēdurgas pagasta ZS "OZOLIŅI" 46601004375 Krimuldas, Lēdurgas 05-014-2015.pdf
Maruta Blaua 14085111292 Smiltenes, Brantu Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 01.08.2022.
Velta Rubļevska 03046613966 Ilūkstes, Šederes 05-017-2015.pdf
Valdis Lazdāns 26036412185 Preiļu, Preiļu 05-018-2015.pdf
Stoļerovas pagasta ZS "Madalesija" 42401019386 Rēzeknes, Stoļerovas 05-019-2015.pdf
SIA "Bauernhof" 40103340201 Talsu, Strazdes 05-020-2015.pdf
Arturs Zeltiņš 04038112015 Limbažu, Pāles 05-021-2015.pdf
SIA "IGH" 40003863024 Latvija 05-022-2015.pdf
a b
Ozolmuižas pagasta ZS "Liepukalns" 42401007404 Rēzeknes, Ozolmuižas 05-023-2015.pdf
Dikļu pagasta Ingas Fogeles ZS "LIELGREIŽI" 44101004905 Kocēnu, Dikļu 05-024-2015.pdf
SIA "Almeria" 40103205281 Amatas, Zaubes Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 27.03.2023.
SIA "Baltic Galloway" 44103092847 Vecpiebalgas, Inešu 05-030-2015.pdf
Imants Urbanovičs 11085912125 Ilūkstes, Šederes 05-031-2015.pdf
Juris Lipskis 18018412309 Krimuldas, Krimuldas 05-032-2015.pdf
Dainis Augstkalns 20068011434 Latvija 05-033-2015.pdf
Baiba Knape 20118412202 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 16.05.2023.
Salacgrīvas J.Pogules ZS "OŠI" 44101031706 Salacgrīvas, Salacgrīvas 05-035-2015.pdf
Kaspars Skalbergs 18068111360 Mazsalacas, Ramatas 05-036-2015.pdf
Astra Skalberga 01046011376 Rūjienas, Ipiķu 05-037-2015.pdf
Lilita Biezā 16105912900 Mazsalacas, Ramatas 05-038-2015.pdf
Kaspars Logins 08079212029 Krimuldas, Lēdurgas 05-040-2015.pdf
Laine Kūle 26096910418 Līgatnes, Līgatnes Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 12.04.2022.
no 25.06.2021. atkārtots 24 mēn. periods laukam Nr.2 (0.34 ha), aizliegts produktam -kartupeļi- izmantot norādi uz BL
SIA "Lejas Lubejas" 57101000391 Madonas, Vestienas 05-042-2015.pdf
Cēsu rajona Skujenes pagasta ZS "VENTIŅI" 44101022722 Latvija 05-043-2015.pdf
a b
Ritvars Kojāns Kokneses, Iršu 05-044-2015.pdf
Alla Labuce 28088511707 Madonas, Sarkaņu 05-047-2015.pdf
Jānis Džeriņš 22069112156 Preiļu, Aizkalnes 05-052-2015.pdf
Bērzkalnes pagasta ZS "Dzirnas" 41401019263 Balvu, Kubuļu 05-053-2015.pdf
Gulbenes rajona Rankas pagasta ZS "KALNA VIESĪTES" 44101033603 Gulbenes, Rankas 05-054-2015.pdf
SIA "Pučurgas muižas dārzi" 54103099391 Burtnieku, Matīšu 05-055-2015.pdf
Gaļina Špore 22015811162 Dagdas , Andrupenes 05-056-2015.pdf
Dairis Kuciks 12078111009 Limbažu, Katvaru 05-057-2015.pdf
Līga Āboltiņa 19018611361 Naukšēnu, Ķoņu 05-059-2015.pdf
Andris Višs 09108511437 Rēzeknes, Stoļerovas 05-060-2015.pdf
SIA "Rostes Agro" 44103083670 Rūjienas, Jeru 05-061-2015.pdf
SIA "LATAVIJA 40203143541 Latvija 05-079-2018.pdf
Ilvars Kancāns 29068912161 Vārkavas, Rožkalnu 05-067-2015.pdf
Inita Jurgenberga 25045911360 Kocēnu, Vaidavas 05-068-2015.pdf
SIA "Unus" 44103010554 Līgatnes, Līgatnes 05-069-2015.pdf
SIA "EK Ovo" 44103099296 Pārgaujas, Straupes Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 08.04.2022.
Limbažu rajona Salacas pagasta ZS "STREŅČI" 44101018572 Salacgrīva, Salacgrīva 05-071-2015.pdf
SIA "Edu Art" 40103389561 Saldus, Kursīšu 05-073-2015.pdf
Aigars Sprukts 26128811431 Rēzeknes, Stoļerovas 05-074-2015.pdf
SIA "Bio zeme" 44103098835 Gulbenes, Beļavas 05-077-2015.pdf
SIA "Bio lauki" 54103098841 Mazsalacas, Skrīveru 05-078-2015.pdf
Aivis Kārkliņš 09078311708 Ērgļu, Ērgļu 05-080-2015.pdf
Ainārs Gulbis 23028611359 Kocēnu, Dikļu 05-081-2015.pdf
Edgars Senkāns 01068911439 Rēzeknes, Stoļerovas 05-083-2015.pdf
Višķu pagasta ZS "Birzkalne" 41501025252 Daugavpils, Naujenes 05-084-2015.pdf
ZS "Zundi" 41501007971 Dagdas, Andrupenes 05-085-2015.pdf
SIA " Be the Bee" 44103099972 Latvija 05-086-2015.pdf
Grundzāles pagasta ZS "Kalnabirznieki" 44101037836 Smiltenes, Grundzāles 05-098-2017.pdf
Roberts Mūrnieks 16076212154 Riebiņu, Riebiņu 05-088-2015.pdf
Jānis Indričevs 22085412562 Gulbenes, Daukstu 05-090-2015.pdf
no 11.08.2022. atkārtots 12 mēn. pārejas periods biškopības jomai, aizliegts biškopības produktus marķēt ar norādi uz BL
Inese Pētersone 03035712256 Valkas, Kārķu 05-091-2015.pdf
ZS "Jurģīši" 47701000576 Latvija 05-092-2015.pdf
Uno Anže 05056712553 Latvija 05-094-2015.pdf
Artūrs Berezovskis 13048811455 Rēzeknes, Lendžu 05-095-2015.pdf
Ilgonis Puriņš 19025712654 Alūksnes, Kalncempju 05-096-2015.pdf
Veronika Pupiņa 11026211142 Viesītes, Saukas 05-097-2015.pdf
Anatolijs Jakušenoks 27127211420 Rēzeknes, Silmalas Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 19.05.2023.
Arnis Petrovskis 20128611467 Latvija 05-099-2015.pdf
Alūksnes rajona Kalncempju pagasta ZS "ZĪLES" 43201000614 Latvija 05-101-2015.pdf
SIA "Nikland" 45403029973 Madonas, Ļaudonas 05-105-2015.pdf
SIA "Braunis" 40103866686 Amata, Amatas 05-108-2015.pdf
Māris Mickēvičs 11098312014 Latvija 05-109-2015.pdf
ZS "Vītoli" 41501014121 Krāslavas, Aulejas 05-111-2015.pdf
SIA "Hansa Bio" 40103899653 Amata, Nītaures 05-113-2015.pdf
Māra Šilova 31037211429 Rēzeknes, Silmalas Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 24.05.2023.
Aija Vasiļevska 09066311153 Aknīstes, Aknīstes 05-116-2015.pdf
Isnaudas pagasta ZS "Pēterlauki" 42401020099 Latvija 05-117-2015.pdf
Līga Zalužinska 30088712827 Rēzeknes, Nautrēnu Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 24.05.2023.
Krišjāņu pagasta ZS "Zeltiņi" 42401019530 Balvu, Krišjāņu Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 12.04.2022.
Alūksnes rajona Virešu pagasta ZS "GRANTIŅI" 44101028848 Apes, Virešu 05-121-2015.pdf
Alūksnes rajona Virešu pagasta ZS "VECBINDI" 43201002808 Latvija 05-123-2015.pdf
SIA "Kalnavēji" 44103099277 Gulbenes, Stāmerienas 05-124-2015.pdf
Aija Jermolajeva 12036911446 Rēzeknes, Maltas 05-125-2015.pdf
Inta Usāne 29016612159 Riebiņu, Galēnu 05-126-2015.pdf
Jānis Usāns 30076512166 Riebiņu, Galēnu 05-127-2015.pdf
Ainārs Baginskis 01127911288 Burtnieku, Rencēnu 05-128-2015.pdf
Lendžu pagasta ZS "VEC-LEŠKI" 42401000482 Rēzeknes, Lendžu 05-129-2015.pdf
Kaspars Ļebedevs 25127811873 Pļaviņu, Klintaines 05-130-2015.pdf
SIA "Vestafume TLG" 40103550254 Ādaži, Atari 05-131-2015.pdf
05-131-2015en.pdf
Ilmārs Arbidāns 09098911428 Rēzeknes, Lendžu 05-132-2015.pdf
Pilskalnes pagasta ZS “Krimūnas-3” 41501025977 Ilūkstes, Pilskalnes 05-134-2015.pdf
Dmitrijs Kačanovs 04088412120 Ilūkstes, Šēderes 05-136-2015.pdf
Ina Nikolajeva 12069111971 Rugāju, Lazdukalna 05-137-2015.pdf
SIA "Forest Fox" 40103411400 Latvija 05-138-2015.pdf
Ķoņu pagasta ZS "Apškalni" 44101004816 Naukšēnu, Ķoņu 05-140-2015.pdf
Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju J.Uzoliņa ZS "VECĶĪLĀNI" 45404002001 Viesītes, Viesītes 05-143-2015.pdf
Rēzeknes rajona Ilzeskalna pagasta ZS "KALNA KĻAVAS" 42401018075 Rēzeknes, Ilzeskalna Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 20.04.2023.
Ilzeskalna pagasta ZS "KĻAVAS" 42401011113 Rēzeknes, Ilzeskalna Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 02.08.2022.
SIA "Birzītes DS" 42103055005 Aizputes, Lažas 05-146-2015.pdf
Vadakstes pagasta ZS "LAUMAS" 48501018894 Saldus, Vadakste 05-148-2015.pdf
Ilzeskalna pagasta ZS PAKALNI 42401020563 Rēzeknes, Ilzeskalna Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 02.08.2022.
Zinta Pavāre 05086411292 Latvija 05-150-2015.pdf
Valentīna Morozova 17115811470 Rēzeknes, Bērzgale 05-152-2015.pdf
Stoļerovas pagasta ZS “Mārtiņi” 42401020440 Rēzeknes, Stoļerovas 05-063-2017.pdf
Gaigalavas pagasta ZS "Bukši" 42401019916 Rēzeknes, Gaigalavas 05-154-2015.pdf
Isnaudas pagasta ZS "Ziemeļi" 42401020544 Ludzas, Isnaudas 05-155-2015.pdf
CAMPHILL NODIBINĀJUMS "ROŽKALNI" 40008047404 Burtnieku, Rencēnu 05-156-2015.pdf
Laura Kruja 13128111803 Alojas, Staiceles 05-157-2015.pdf
Andrejs Ivanovs 27116212663 Alūksnes, Kalncempju 05-160-2015.pdf
SIA "Lodaser" 45403042825 Krustpils, Variešu 05-161-2015.pdf
Irēna Bakute 05046411861 Jaunjelgavas, Seces 05-162-2015.pdf
SIA "Viduči 77" 54103098911 Jaunpiebalgas, Zosēnu 05-163-2015.pdf
IK "Pie Samborska" 42402016048 Rēzeknes, Audriņu 05-164-2015.pdf
SIA "Arenso" 40003961359 Pārgaujas, Straupes 05-165-2015.pdf
Sandra Eimane 01117312257 Alūksnes, Liepnas 05-166-2015.pdf
M.Upītes Usmas pag. ZS "Mežābeles" 41201014118 Latvija 05-167-2015.pdf
Olga Vabeļa 21084811145 Aknīstes, Aknīstes Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 15.04.2021.
Guntis Laicāns 22086911953 Gulbenes, Beļavas 05-170-2015.pdf
Edmunds Salaks 29075912653 Alūksnes, Alsviķu 05-171-2015.pdf
Skaidrīte Sīle 07088911978 Rugāju, Lazdukalna 05-175-2015.pdf
Zelma Harlapa 14129011956 Rugāju, Rugāju 05-176-2015.pdf
SIA "Bišugravas" 45403021772 Pļaviņu, Vietalvas 05-178-2015.pdf
Modris Puks 09107611962 Balvu, Kubulu 05-181-2015.pdf
no 08.07.2022. aizliegts augkopības un lopkopības produktus marķēt ar norādi uz BL
SIA "ELFERI" 52401020141 Latvija 05-183-2015.pdf
Anatolijs Tihomirovs 25056011958 Rugāju, Rugāju 05-184-2015.pdf
Jevgeņijs Aišpurs 13058211445 Rēzeknes, Ozolmuižas 05-185-2015.pdf
Arnis Dvinskis 27087611963 Viļakas, Susāju 05-186-2015.pdf
Dace Jevdokimova 16055911706 Madonas, Mētrienas Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 02.08.2022.
no 03.09.2020. atkārtots 24 mēn. pārejas periods lopkopības jomai, aizliegtslopkopības produktus marķēt ar norādi uz BL
Edgars Sīlis 07098211967 Rugāju, Rugāju 05-189-2015.pdf
Maija Fedotova 31086312664 Alūksnes, Liepnas 05-192-2015.pdf
Līgatnes pagasta ZS "SILI" 49501006613 Līgatnes, Līgatnes 05-193-2015.pdf
Galina Gruznova 15127211422 Rēzeknes, Maltas 05-194-2015.pdf
Imants Ozols 27066011918 Aizputes, Cīravas 05-195-2015.pdf
Jānis Kalniņš 13049011070 Aglonas, Šķeltavas 05-196-2015.pdf
Vairīte Kovaļevska 14105712803 Ludzas, Ņukšu 05-197-2015.pdf
Zigurds Ločmelis 23017411976 Balvu, Vectilžas 05-199-2015.pdf
SIA "Eco Onyx" 44103099582 Limbažu, Vidrižu 05-200-2015.pdf
SIA "Baltic Seaberry" 40103535109 Latvija 05-201-2015_01.pdf
no 06.08.2020. atkārtots 36 mēn. pārejas periods laukiem Nr.2.un 3. (11.04 ha), norādes -Bioloģiskā lauksaimniecība- noņemšana produktam smiltsērkšķi -12808.5 kg
Liene Cera Kronberga 16047911351 Madonas, Ļaudonas 05-202-2015.pdf
SIA "Vildavas Agro" 45403024444 Viesītes, 05-203-2015.pdf
no 12.08.2022. atkārtots 24 mēn. pārejas periods laukiem 87.59 ha platībā, produktu sinepes aizliegts marķēt ar norādi uz BL
AGLONAS PAGASTA ZS "ZOLVA" 41501025799 Aglonas, Aglonas 05-205-2015.pdf
Padures pagasta ZS "DĀVJI" 41201014194 Latvija 05-208-2015.pdf
a b
Vija Isajeva 15106611435 Latvija 05-209-2015.pdf
Renārs Vuškārnieks 10058111862 Pļaviņu, Pļaviņu 05-210-2015.pdf
SIA "KV14" 41503070373 Ilūkstes, Pilskalnes 05-211-2015.pdf
SIA "S Kalni" 41503039312 Ilūkstes, Bebrenes 05-212-2015.pdf
Valkas rajona Grundzāles pagasta ZS "ROBEŽUPES" 44101015519 Smiltenes, Grundzāles 05-214-2015.pdf
Jeru pagasta ZS "Resori" 44101038102 Latvija 05-059-2019.pdf
Stabulnieku pagasta ZS "Vēveri" 41501025835 Riebiņu, Stabulnieku 05-216-2015.pdf
Aizputes novada Kazdangas pagasta ZS "Mazsīļi" 42101024918 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 20.04.2023.
SIA "Nord AST" 40003461941 Latvija 05-218-2015.pdf
Agris Andrups 11068211976 Latvija 05-224-2015.pdf
Jānis Prīmanis 07027012311 Latvija 05-225-2015.pdf
Ludzas rajona Rundēnu pagasta ZS "UZŅĒMĒJA VEIKSME" 52401016911 Latvija 05-227-2015.pdf
SIA "Atmati" 40103577899 Latvija 05-229-2015.pdf
Launkalnes pagasta ZS "DARIŅI" 54101021131 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 24.05.2023.
ZS "Vainagi" 42401003506 Latvija 05-231-2015.pdf
SIA "ARBOR AD" 41203050804 Latvija 05-232-2015.pdf
Aigars Vladimirovs 30108412005 Latvija 05-233-2015.pdf
Zanda Mame 26108311763 Latvija 05-234-2015.pdf
Valmieras rajona Naukšēnu pagasta ZS "JUNGAS" 44101004676 Latvija 05-235-2015.pdf
I.Brēdiķes Rendas pagasta ZS "STRAUMĪTES" 41201014103 Latvija 05-240-2015.pdf
Edvīns Dembovskis 13037411421 Latvija 05-241-2015.pdf
Kārsavas novada Mērdzenes pagasta ZS "Margrietiņas" 42401019545 Latvija 05-242-2015.pdf
Pēteris Miķelsons 15098210120 Latvija 05-244-2015.pdf
SIA "NG Līnija" 45403025469 Latvija 05-245-2015.pdf
Ķoņu pagasta ZS "RASA" 44101030005 Latvija 05-246-2015.pdf
Salnavas pagasta ZS "Priežukalniņi" 42401020154 Latvija 05-248-2015.pdf
IK "Cerība-57" 42402014526 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 15.04.2021.
Ivars Tukišs 13127012424 Latvija 05-250-2015.pdf
Ilze Ieleja 04016411153 Latvija 05-252-2015.pdf
Jānis Orinskis 25069012810 Latvija 05-254-2015.pdf
Sausnējas pagasta ZS Ezerkalni 45401021886 Ērgļu, Sausnējas 05-085-2018.pdf
Juris Dzenis 22098712003 Latvija 05-257-2015.pdf
Valters Jermacāns 11028011961 Latvija 05-258-2015.pdf
Ludzas rajona Malnavas pagasta ZS "ZIBLAINE" 42401016816 Latvija 05-259-2015.pdf
SIA "Abavas dārzi" 40103382474 Latvija 05-261-2015.pdf
Aivars Ielejs 06086111198 Latvija 05-262-2015.pdf
Krāslavas rajona Kaplavas pagasta ZS "ERLAIN" 59201004171 Latvija 05-263-2015_22_01.pdf
a b
Inga Vētra - Lukašēvica 26077811334 Latvija 05-264-2015.pdf
Jānis Dzirkalis 01087311367 Latvija 05-267-2015.pdf
Līvija Deksne 18066011454 Latvija 05-268-2015.pdf
Juris Barbaniška 03027011951 Latvija 05-269-2015.pdf
Linards Liepiņš 200077312677 Latvija 05-271-2015.pdf
SIA "Beef" 40103286418 Latvija 05-272-2015.pdf
Aigars Rakulis 15057211338 Latvija 05-274-2015.pdf
Zinaīda Zelča 30115911953 Latvija 05-277-2015.pdf
SIA "Austra Grupa" 54103019841 Latvija 05-278-2015.pdf
Jana Kubuliņa 21076911285 Latvija 05-281-2015.pdf
SIA "North Berries" 44103098407 Latvija 05-282-2015.pdf
Kaunatas pagasta ZS "MELDERI" 42401020169 Latvija 05-283-2015.pdf
Rūta Zukure 21039311379 Latvija 05-284-2015.pdf
SIA "AKMEŅSALAS" 50103891261 Ogres, Suntažu 05-099-2017.pdf
SIA “Cēsu gaļas kombināts” 42403038771 Cēsu, Miera iela 19, Cēsis 05-002-2016_01.pdf
SIA "Manas Garšas" 43603070857 Jūrmala, Lienes iela 16/18 05-001-2016_01.pdf
SIA "Līgatnes vīna darītava" 54103054391 Latvija 05-004-2016.pdf
a d
Krišjānis Ozols 28079611351 Latvija 05-027-2016.pdf
no 26.09.2021. atkārtots 24 mēn. pārejas periods augkopības jomai - 53.42 ha
a b
Cēsu rajona Vecpiebalgas pagasta ZS "ZĀRDIŅI" Latvija 05-220-2005.pdf
SIA "Baltās naktis" 40003258600 Ķekavas, 05-231-2016_01-EN.pdf
Engures pagasta Lormaņa ZS "Teitupes 15" 40001017502 Tukuma, Sēmes 05-009-2017.pdf
Antons Dranka 14056212801 Rēzeknes, Nautrēnu 05-289-2016.pdf
Dikļu pagasta ZS "Mežvijas" 44101037624 Kocēnu, Dikļu 05-282-2016_01.pdf
Ilgvars Dičevskis 12037711956 Balvu, Krišjāņu 05-068-2016.pdf
Kristaps Mendriķis 13079710200 Latvija 05-179-2016.pdf
Ingūna Skudriņa 06077111954 Latvija 05-270-2016.pdf
no 30.08.2022. atkārtots 24 mēn. pārejas periods piena un gaļas lopkopības nozarei, aizliegts liellopu prod. marķēt ar norādi uz BL
a b
SIA"Bauņu sēta" 54103104921 Naukšēnu, Naukšēnu 05-010-2017_01.pdf
Elīna Indāre 10118912304 Limbažu, Vidrižu 05-072-2016.pdf
Silmalas pagasta ZS Lazdas 42401020296 Rēzeknes, Silmalas 05-026-2016.pdf
SIA "Vilkmes" 45403045874 Kokneses, Iršu 05-215-2016.pdf
LPKS "Rūjienas oga" 44103077778 Rūjienas, Rūjiena 05-297-2016_01.pdf
SIA "AN Holding" 42403036785 Latvija 05-180-2016.pdf
05-180-2016en.pdf
Vidrižu pagasta ZS "Kļaviņas" 44101037592 Limbažu, Vidrižu 05-220-2016.pdf
SIA "BALTIC ROCK" 40003311013 Rīga, Rītupes iela 8/12 05-295-2016_01.pdf
Māris Miķelsons 18077512318 Krimuldas, Krimuldas 05-003-2016.pdf
Oļegs Maļiņins 16126712561 Gulbenes, Litenes 05-006-2016.pdf
Jānis Dreimanis 21096410605 Apes, Gaujienas 05-009-2016.pdf
Madara Lārmane 25069312258 Smiltenes, Variņu 05-007-2016.pdf
Cēsu rajona Dzērbenes pagasta ZS "ŪDRI" 49501016163 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 30.03.2023.
SIA "Jaundumbri" 41203049398 Rojas, Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 06.02.2020.
Baiba Burkāne 14087311087 Tukuma, Irlavas 05-014-2016.pdf
SIA "Harita" 40103497324 Ogres, Ķeipenes 05-015-2016.pdf
Sergejs Čerņecovs 13038911436 Rēzeknes, Bērzgale 05-016-2016.pdf
Stabulnieku pagasta ZS "VILKAČI" 47701003500 Latvija
Ērika Rozenberga 15027112136 Alūksnes, Jaunalūksnes 05-018-2016.pdf
SIA "Gusts Apinis" 40103773653 Amata, Skujenes 05-024-2016.pdf
Jānis Eglītis 25067612310 Jaunpiebalgas, Jaunpiebalgas 05-025-2016.pdf
Vika Vanaga 10036411143 Salas, Sēlpils 05-028-2016.pdf
Imants Dauksts 07076312863 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 24.05.2023.
Sējas novada ZS "LIELMUIŽNIEKI" 40001017235 Sējas, Sējas 05-030-2016.pdf
Vecpiebalgas pagasta ZS "Lielkurmji" 54101018131 Vecpiebalgas, Vecpiebalgas 05-032-2016.pdf
Ivo Lismanis 15027411566 Alojas, Staiceles 05-033-2016.pdf
Zigmārs Reinholds 08078712013 Latvija 05-034-2016.pdf
Aleksandrs Bērziņš 24077512677 Alūksnes, Liepnas 05-035-2016.pdf
Inga Kalniņa 05058111145 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 21.09.2022.
Upmalas pagasta ZS "CIŠI" 41501018655 Vārkavas, Upmalas Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 27.03.2023.
Vectilžas pagasta ZS "Ezeriņi" 42401020258 Balvu, Vectilžas 05-042-2016.pdf
Valentīna Sosnovska 27057512809 Dagdas, Andrupenes 05-043-2016.pdf
Rūdolfs Mačulis 12018710026 Smiltenes, Bilskas 05-047-2016.pdf
Ilūkstes novada Prodes pagasta ZS "Ievas" 41501024948 Ilūkstes, Prodes 05-048-2016.pdf
Arnis Mačāns 26036912403 Dagds, Andrupenes 05-050-2016.pdf
Indrānu pagasta ZS "GAITIŅI" 47101008069 Lubānas, Indrānu 05-052-2016.pdf
Vectilžas pagasta ZS "VECAVOTIŅI" 43401004873 Balvu, Vectilžas 05-054-2016.pdf
Slaviks Makšāns 16067211969 Viļakas, Medņevas 05-055-2016.pdf
Gaļina Aumeistere 28094812557 Gulbenes, Jaungulbenes 05-057-2016.pdf
SIA "Selne" 40103663423 Siguldas, Siguldas 05-058-2016.pdf
Marika Riekstiņa 31107812001 Raunas, Raunas 05-059-2016.pdf
Andris Noviks 15036512406 Dagdas, Andrupenes 05-060-2016.pdf
Olga Vishnevskaya 19126112404 Dagdas, Šķaunes 05-062-2016.pdf
Alūksnes rajona Virešu pagasta Guntas Dumārovas ZS "LIEPAVOTI" 53201003561 Latvija 05-064-2016.pdf
Valkas rajona A.Lamba ZS "ABMALA" 44101033834 Burtnieku, Ēveles 05-065-2016.pdf
Imants Āboliņš 19103911297 Amata, Drabešu 05-071-2016.pdf
Cēsu rajona Straupes pagasta ZS "LAUCIŅI" 44101024615 Latvija 05-075-2016.pdf
Kristīna Kļava 22117810400 Tukuma, Tumes 05-077-2016.pdf
Juris Carevs 12077311420 Rēzeknes, Ozolmuižas Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 19.07.2022.
Jānis Adijāns 25088111435 Rēzeknes, Lendžu 05-079-2016.pdf
Mareks Vītols 13017512305 Cēsu, Vaives 05-080-2016.pdf
no 16.08.2022. atkārtots 12 mēn. pārejas periods biškopības jomai, aizliegts biškopības produktus marķēt ar norādi uz BL
Kauguru pagasta ZS "Mazkalnēni" 44101037713 Beverīnas, Kauguru
Taurenes pagasta ZS Pekas 44101037431 Latvija 05-082-2016.pdf
no 15.08.2022. atkārtots 12 mēn. pārejas periods biškopības jomai, aizliegts biškopības produktus marķēt ar norādi uz BL
a b
Inguna Ķeņģe 08046411283 Latvija 05-083-2016.pdf
Alsviķu pagasta ZS "Kotes" 40001017555 Latvija 05-042-2017.pdf
no 02.07.2021. atkārtots 24 mēnešu pārejas periods laukos Nr.42. – 45.; 59.; 64. un 67. (16.22 ha)
a
Antra Ķikute 15027512252 Smiltenes, Smiltenes 05-086-2016.pdf
Ēveles pagasta ZS "Rudzīši" 44101037465 Burtnieku, Ēveles 05-089-2016.pdf
ZS "Aveņi" 42401020262 Rēzeknes, Ozolmuižas Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 19.05.2023.
Rolands Briņķis 07098512209 Dobeles, Dobeles 05-092-2016.pdf
Olga Tukiša 16097112427 Dagdas, Ķepovas Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 02.08.2022.
SIA "Kuršmala" 41203056224 Dundagas, Dundagas 05-095-2016.pdf
SIA "Kols L" 50103640831 Mālpils, Mālpils 05-096-2016.pdf
Linards Ligeris 26038512323 Mālpils, Mālpils 05-097-2016.pdf
Liāna Kmita 28028211876 Kokneses, Iršu 05-099-2016.pdf
Uģis Puriņš 22036912528 Talsu, Laidzes Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 15.06.2021.
SIA "Limakom" 40103491393 Kuldīgas, Kurmāles 05-103-2016.pdf
Laima Pūga 26028612179 Vārkavas, Upmalas 05-107-2016.pdf
MATĪŠU PAGASTA ZS "Kalnciemi 2010" 44101037323 Latvija 05-108-2016.pdf
Antons Skutāns 14066011464 Rēzeknes, Ozolaines 05-109-2016.pdf
Ieva Melbārde 23078612309 Latvija 05-110-2016.pdf
no 30.09.2022. atkārtots 24 mēn. pārejas periods aitkopības nozarei, aizliegts aitkopības produktus marķēt ar norādi uz BL
a b
Jaunpiebalgas pagasta ZS "JAUN-SKANUĻI" 49501005776 Jaunpiebalgas, Jaunpiebalgas 05-112-2016.pdf
Sandra Kuznecova 13077812422 Dagdas, Andzeļu 05-113-2016.pdf
Andrupenes pagasta ZS "Lejas stidziņas" 41501025816 Dagdas, Andrupenes 05-114-2016.pdf
Limbažu rajona Katvaru pagasta ZS "BALOŽKALNI" 46601007259 Limbažu, Katvaru 05-116-2016.pdf
Liena Briede - Jekimova 24038011722 Madonas, Aronas 05-012-2020.pdf
Valkas rajona Bilskas pagasta ZS "MEŽEZERI" 44101013274 Smiltenes, Bilskas 05-120-2016.pdf
SIA "Labzeme" 44103085402 Smiltenes, Brantu 05-121-2016.pdf
Vidrižu pagasta ZS "Balzami" 46601004873 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 21.09.2022.
Dainis Baltiņš 03059411458 Rēzeknes, Stoļerovas 05-125-2016.pdf
Ināra Voļska 07026212418 Dagdas, Ezernieku 05-127-2016.pdf
Līga Timofejeva 05076312266 Burtnieku, Ēveles 05-128-2016.pdf
ZS "Dārzu Mājas" 47701006329 Līvānu, Rožupes 05-129-2016.pdf
Aulejas pagasta ZS "EGLES" 41501020024 Krāslavas, Aulejas 05-132-2016.pdf
ZS "Upeskalni" 49001005191 Talsu, Ārlavas 05-134-2016.pdf
Ija Viļuma 20035611425 Latvija 05-136-2016.pdf
Laura Liepiņa 01015911873 Jaunjelgavas, Seces 05-139-2016.pdf
Gunārs Gžibovskis 04016313705 Rēzeknes, Dricānu 05-143-2016.pdf
SIA "Ville" 41203056258 Talsu, Balgales 05-144-2016.pdf
Vēsma Kļaviņa- Kupča 04065812586 Gulbenes, Beļavas Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 12.04.2022.
Māris Ozoliņš 17077512006 Latvija 05-149-2016.pdf
IU Berka lauku sēta "Kliņģeri" Ventspils novadā 44101038136 Ventspils, Tārgales 05-039-2019.pdf
Rugāju pagasta ZS "OŠI" 43401001519 Rugāju, Rugāju 05-151-2016.pdf
Aivars Jaukulis 07076012668 Apes, Virešu 05-153-2016.pdf
Ilmārs Līpurs 21037611423 Rēzeknes, Verēmu 05-154-2016.pdf
Ivars Lukšo 27125612300 Latvija 05-158-2016.pdf
Jānis Ločmelis 27016212834 Kārsavas, Salnavas 05-159-2016.pdf
IK "Smaragdi" 41502030689 Riebiņu, Stabulnieku 05-160-2016.pdf
no 06.09.2021. atkārtots 24 mēn. pārejas periods gaļas lopkopības nozarei, aizliegts liellopu produktus marķēt ar norādi uz BL
Guntis Kuršinskis 17015911917 Priekules, Bilskas Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 09.02.2021.
Jānis Zelčs 20048212802 Latvija 05-162-2016.pdf
Dzelzavas pagasta G.Priednieka ZS "VECBALDONES" 47101000953 Madonas, Dzelzavas 05-164-2016.pdf
Silmalas pagasta ZS "Spēkvīri" 52401020531 Rēzeknes, Silmalas 05-069-2017.pdf
Andris Strods 03047611479 Viļānu, Dekšāres 05-166-2016.pdf
Audriņu pagasta ZS "Žukovi" 42401019193 Rēzeknes, Audriņu 05-167-2016.pdf
Guntis Pentjušs 13128412825 Ludzas, Nirzas 05-170-2016.pdf
Raivis Sjakste 09079212808 Ludzas, Nirzas 05-172-2016.pdf
Vladimirs Barkovskis 22027412409 Latvija 05-175-2016.pdf
no 09.09.2022. atkārtots 24 mēn. pārejas periods aitkopības nozarei, aizliegts aitkopības produktus marķēt ar norādi uz BL
a b
Renārs Kukurītis 25067612652 Alūksnes, Ziemeru 05-177-2016.pdf
ZS "Zaļās birzes" 41501011214 Riebiņu, Rušonas 05-178-2016.pdf
Lilita Kvitka 18077311970 Balvu, Tilžas 05-182-2016.pdf
Gunta Strazdiņa 24046612261 Valkas, Ērģemes 05-183-2016.pdf
Kārķu pagasta ZS "JAUNJANDAVAS" 43901000498 Valkas, Kārķu 05-185-2016.pdf
Guntis Vosekalns 19076212668 Alūksnes, Mārkalnes Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 27.03.2023.
Elkšņu pagasta ZS "Dzilnas" 45401020700 Viesītes, Elkšņu Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 05.10.2021.
SIA "Akrs A.K.A." 40003758268 Latvija 05-190-2016.pdf
IK "Hempy" 40002176222 Raunas, Raunas 05-192-2016.pdf
ZS "Zahari" 46801003387 Ludzas, Nirzas 05-196-2016.pdf
SIA "Mana mežs" 40003663412 Rēzeknes, Rikavas 05-205-2016.pdf
Ivita Mežkate 01107712062 Amata, Amatas 05-206-2016.pdf
Skaidrīte Skudra 23047512153 Preiļu, Aizkalnes 05-207-2016.pdf
Valkas rajona Bilskas pagasta ZS "VIESTURI" 44101015114 Smiltenes, Bilskas 05-210-2016.pdf
Saldus rajona Nīgrandes pagasta ZS "ČIBAS" 48501002465 Saldus, Nīgrandes 05-212-2016.pdf
SIA "Letes Furs" 40103807292 Gulbenes, Beļavas 05-214-2016.pdf
no 17.08.2022. atkārtots 12 mēn. pārejas periods biškopības jomai, aizliegts biškopības produktus marķēt ar norādi uz BL
Maija Šņucina 01058112406 Krāslavas, Ūdrīšu 05-216-2016.pdf
Nīgrandes pagasta Čibas ZS "Zelta govs" 40001017381 Saldus, Nīgrandes 05-217-2016.pdf
Anita Reimane 02096012662 Alūksnes, Alsviķu 05-219-2016.pdf
Jānis Grunts 08027411448 Rēzeknes, Lūznavas Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 12.04.2022.
Aizkraukles rajona Kokneses ciemata ZS "GRĪVAS" 48701002928 Kokneses, Bebru 05-225-2016.pdf
SIA "Blekstones" 40003976439 Priekuļu, Priekuļu 05-226-2016.pdf
SIA "Kurland hunting" 41203032616 Latvija 05-233-2016.pdf
Raitis Kirkils 27128712905 Siguldas, Mores 05-235-2016.pdf
SIA "Bizeco" 40103764330 Siguldas, Siguldas 05-236-2016.pdf
Inga Grizāne 05028412000 Alūksnes, Alsviķu 05-237-2016.pdf
Vaidavas pagasta ZS "Skujas" 54101037611 Kocēnu, Vaidavas 05-238-2016.pdf
Viesturs Strupka 21119011958 Viļakas, Medņevas 05-240-2016.pdf
Jānis Bumbišs 07047211430 Rēzeknes, Ilzeskalna Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 12.04.2022.
Sanita Reimane 14057211034 Limbažu, Umurgas 05-246-2016.pdf
SIA "Ezerpils" 40103774108 Latvija 05-248-2016.pdf
a
Mārtiņš Zvejnieks 26126912765 Latvija 05-255-2016.pdf
Zalves pagasta ZS "Brūveri" 45401019862 Neretas, Mazzalves 05-260-2016.pdf
ZS "Saliņas" 41501010134 Dagdas, Andrupenes 05-263-2016.pdf
Tilžas pagasta ZS "Kļavulejas" 42401019070 Balvu, Tilžas 05-266-2016.pdf
Nauris Jurgenbergs 23088811387 Kocēnu, Vaidavas 05-269-2016.pdf
SIA "Liepnieki EKO" 40103997687 Kuldīgas, Pelču 05-274-2016.pdf
Biruta Kundrate 02043810599 Limbažu, Katvaru 05-280-2016.pdf
Raunas pagasta ZS "LEJAS-SAVIEĻAS" 49501005206 Raunas, Raunas Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 16.05.2023.
Natalija Burbo 10027810126 Kārsavas, Mērdzenes 05-288-2016.pdf
SIA "ASTIKI LTD" 42403026503 Rēzeknes, Lūznavas 05-100-2017.pdf
SIA "Kalēji" 42402005078 Latvija 05-163-2016.pdf
SIA "AB Strauti" 44103096548 Jaunpiebalgas, Jaunpiebalgas 05-148-2016.pdf
Dzintra Klapare 25075511296 Jaunpiebalgas, Jaunpiebalgas 05-131-2016.pdf
Egita Zariņa 04037411312 Jaunpiebalgas, Jaunpiebalgas 05-130-2016.pdf
Sanita Beļēviča 13027310600 Ogres, Ķeipenes 05-123-2016.pdf
Liepājas rajona Rucavas pagasta ZS "URBĀNI-I" 42101007960 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 12.10.2022.
Jaunpiebalgas pagasta ZS "MAZ-REMPI" 49501010620 Jaunpiebalgas, Jaunpiebalgas 05-111-2016.pdf
Gunārs Daugulis 10077011429 Rēzeknes, Sakstagala 05-171-2016.pdf
ZS "Udači" 42401019920 Rēzeknes, Sakstagala Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 24.02.2021.
Modris Račs 30058711970 Baltinavas, Baltinavas 05-193-2016.pdf
SIA "Liepogas" 40103925960 Ikšiles, Tīnūžu 05-105-2016.pdf
Līva Grāpe 22048511289 Amatas, Skujenes 05-088-2016.pdf
SIA "Gauja Agro" 44103054008 Latvija 05-087-2016.pdf
Andra Pliča 21106811710 Lubānas, Indrānu 05-063-2016.pdf
I.K.Santa Biļinska 44102030638 Kocēnu, Vaidavas 05-061-2016.pdf
Pārsla Indāre 09047111156 Latvija 05-053-2016.pdf
Edvīns Melnis 24098911351 Latvija 05-040-2016.pdf
Jānis Pavlovs 24077911715 Latvija 05-023-2016.pdf
SIA "ENRIAL AGRO" 40103985902 Latvija 05-300-2016.pdf
SIA "Zeltrīti" 40103961177 Latvija 05-275-2016.pdf
Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas pagasta Jāņa Razminoviča ZS “LEJAS JĒCI” 54101025561 Latvija 05-259-2016.pdf
SIA "Lielkalni R" 45403041213 Latvija 05-258-2016.pdf
ZS "Kaņepēni" 48701009767 Latvija 05-256-2016.pdf
Aiviekstes pagasta ZS "Birztaliņas" 45401021566 Latvija 05-250-2016.pdf
SIA "ASG Plus" 44103052859 Latvija 05-244-2016.pdf
Valentīns Juhno 22028111253 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 30.09.2021.
Jaunalūksnes pagasta ZS "Ķikužava 3" 44101037925 Alūksnes, Jaunalūksnes 05-024-2018.pdf
Kazdanga pagasta ZS "Saltvalki" 42101025152 Aizputes, Kazdangas 05-101-2018.pdf
SIA "Bedrītes" 46601006658 Latvija 05-213-2016.pdf
Ineta Eglīte 29117112305 Latvija 05-208-2016.pdf
Jānis Martinsons 30057412004 Latvija 05-201-2016.pdf
IK"Eco- Lambs" 42102039944 Latvija 05-199-2016.pdf
Andris Zemesarājs 08085712222 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 20.04.2023.
AS "KONIG DISTRIBUTION" 40003781777 Latvija 05-008-2016_01.pdf
SIA "Brīvais Mustangs" 40003458655 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 21.09.2022.
SIA MV Latvia 40003787568 Stopiņu, 05-307-2016_01.pdf
SIA "ROHI" 41203034706 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 19.05.2023.
Edgars Mūrnieks 01018412009 Latvija 05-022-2016.pdf
Jānis Lietavnieks 18025111942 Latvija 05-041-2016.pdf
Cēres pagasta ZS "Auzukalni" 40001017536 Kandavas, Cēres 05-058-2017.pdf
SIA "Berrypark" 51203059241 Ķekavas, Ķekavas 05-052-2017.pdf
SIA "Staķi" 51203055201 Latvija 05-067-2016.pdf
SIA "BišuJānis" 40103377717 Latvija 05-090-2016.pdf
no 12.08.2022. atkārtots 12 mēn. pārejas periods biškopības jomai, aizliegts biškopības produktus marķēt ar norādi uz BL
Rožupes pagasta ZS "Āres" 41501025727 Latvija 05-126-2016.pdf
Limbažu rajona Viļķenes pagasta ZS "ĶIKŠI" 46601000960 Latvija 05-135-2016.pdf
Olita Staņislavska 11106610602 Latvija 05-141-2016.pdf
SIA "Lejaslīves" 40103185322 Latvija 05-152-2016.pdf
Rūjienas ZS "Kronvalda iela 7" 44101037573 Latvija 05-191-2016.pdf
ZS "GSE" 40003755524 Latvija 05-203-2016.pdf
Andris Eisaks 04026711088 Latvija 05-204-2016.pdf
SIA "Saulītes 13" 44103106704 Latvija 05-224-2016.pdf
Andris Bačuks 03098711955 Latvija 05-245-2016.pdf
Ilze Stabulniece 17037410216 Latvija 05-257-2016.pdf
Pēteris Ziliņš 26077311436 Latvija 05-261-2016.pdf
Cēsu rajona Jaunpiebalgas pagasta ZS "UZVARAS KALNS" 44101014693 Latvija 05-264-2016.pdf
Juris Kravaļs 1108/7511456 Latvija 05-265-2016.pdf
SIA "Vējezers" 42403017106 Latvija 05-273-2016.pdf
Mareks Bukovskis 17068212503 Latvija 05-276-2016.pdf
no 30.09.2022. aizliegts izmantot norādi “Bioloģiskā lauksaimniecība” visu augkopības un biškopības produktu marķējumā.
a b
SIA "Zelta oga" 41203058117 Latvija 05-281-2016.pdf
Jānis Karālis 23075611706 Latvija 05-286-2016.pdf
Jānis Dille 25117011901 Latvija 05-303-2016.pdf
Agritrading Company SIA 40103808033 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 02.12.2021.
SIA "KEEFA" 43603047390 Latvija 05-312-2016_01.pdf
Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība "DRUSTI" 49503003750 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 09.11.2022.
SIA "Trikātas piens" 40203016557 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 06.12.2022.
SIA "Algol Chemicals" 40003249720 Mārupes, 05-039-2017_01.pdf
SIA "EKOSAN" 40003984154 Rīga, Dzirnavu iela 70 05-148-2022_01.pdf
SIA "AIBI" 40003340192 Ērgļu, Ērgļi 05-137-2022_01.pdf
Крестьянское (фермерское) хозяйство "Ричёв" 391535385 Республика Беларусь, Витебская обл., Глубокский район, Обрубский сельсовет, агрогородок Обруб. Ул. Школьная, 10 Suspends certification from 14.10.2022.
SIA "Dabas stacija" 40203023489 Mārupes, Mārupes 05-070-2017_01.pdf
ZVIRGZDKALNI RB SIA 50103774491 Sējas, Sējas 05-104-2017_01.pdf
Signe Boša 22107011357 Naukšēnu, Naukšēnu 05-053-2017.pdf
Akciju sabiedrība "Balticovo" 40003058863 Iecavas, Iecavas 05-121-2017_02.pdf
SIA "Aloja Agro" 40003386323 Alojas, Brīvzemnieku 05-011-2017.pdf
SIA "Raganas dārzs" 40203006991 Krimuldas, Krimuldas 05-073-2017.pdf
SIA "Liepsalas" 45403045639 Krustpils, Kūku 05-111-2017.pdf
SIA "Itaka Stendes" 41203023064 Ventspils, Ugālas 05-043-2017_01.pdf
IK "PANGA" 42402014757 Latvija 05-006-2017.pdf
SIA "IMS SILI" 44103102399 Salacgrīvas, Ainaži 05-008-2017.pdf
Vadims Kerencevs 20048410825 Latvija 05-016-2017.pdf
Grobiņas pagasta Jaunskunga ZS 42101023630 Latvija 05-017-2017.pdf
SIA "Formica Velox" 40103199341 Latvija 05-018-2017.pdf
Edgars Francis 18108411908 Latvija 05-027-2017.pdf
SIA "Malne" 55403043131 Latvija 05-031-2017.pdf
Stefānija Lapiņa 03024412258 Latvija 05-032-2017.pdf
Jānis Saukums 30127511367 Latvija 05-033-2017.pdf
Aija Puriņa 01128411357 Latvija 05-034-2017.pdf
Vladimirs Smislovs 03077812706 Latvija 05-035-2017.pdf
a b
Jānis Ivbuls 25107511857 Latvija 05-036-2017.pdf
Inguss Bleikšs 01096711215 Latvija 05-038-2017.pdf
SIA "Lekstes upenes" 40103962562 Latvija 05-040-2017.pdf
Inese Buliņa 11116311390 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 02.08.2022.
SIA "Hansa West" 40203033557 Latvija 05-050-2017.pdf
IK "Pelēķis" 40002148981 Latvija 05-051-2017.pdf
Balvu novada Vīksnas pagasta ZS "Ezeri" 42401020366 Latvija 05-057-2017.pdf
Mežvidu pagasta ZS "Balstiņas" 42401020510 Latvija 05-060-2017.pdf
Iluta Straģe 29088213309 Latvija 05-061-2017.pdf
Inga Krekele 02107710205 Latvija 05-062-2017.pdf
Mudīte Blusiņa 21097112669 Latvija 05-065-2017.pdf
Oskars Pērkons 07118111753 Latvija 05-072-2017.pdf
SIA "Apogs" 43603040091 Latvija 05-076-2017.pdf
Inga Balode 03087511384 Latvija 05-077-2017.pdf
Variešu pagasta ZS "Baltgalvji" 45404004178 Latvija 05-078-2017.pdf
Uģis Vītiņš 08048211365 Latvija 05-083-2017.pdf
Sakstagala pagasta ZS "Ceļmalas" 42401020582 Latvija 05-090-2017.pdf
Marta Jurgenberga 21128611007 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 02.08.2022.
Sandris Eglītis 21117411309 Latvija 05-066-2017.pdf
IK "Pilnveido sevi" 44102022522 Latvija 05-095-2017.pdf
a b
Jeru pagasta ZS "Jauneglaines" 44101038009 Rūjienas, Jeru 05-089-2018.pdf
Balgales pagasta ZS "Sniķeri" 58501019641 Latvija 05-030-2017.pdf
Uldis Saukants 08057212001 Latvija 05-049-2017.pdf
Jeru pagasta ZS "Mežuļi" 44101035267 Latvija 05-074-2017.pdf
Jānis Puntulis 22128112288 Latvija 05-085-2017.pdf
SIA "Kurzemes projekti" 40103903840 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 19.05.2023.
ZS "Sitlapas" 40101006280 Latvija 05-056-2017.pdf
Lauksaimniecības pakalpojumu piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība "PIENA LOĢISTIKA" 44103103360 Latvija 05-124-2017_01.pdf
IU "Rianna" 44102001821 Latvija 05-023-2017.pdf
Kristaps Pastars 09119612153 Latvija 05-103-2017.pdf
no 31.05.2019. atkārtots 24 mēn. pārejas periods lopkopības nozarei, aizliegts liellopu produktus marķēt ar norādi uz BL
AS "Jungent Latvia" 40003291249 Latvija 05-125-2017_01.pdf
Fermeru saimn. "QIBRAY SARBON AGRO" 4104 Taškentas apgabals (Uzbekistāna), Kibrijskas raj. Прекращена сертификация органического производства с 11.11.2020
Privātuzņēmums "BOYAZID OLTIARIQ XOLDING" 759 Ferganskas apgabals (Uzbekistāna) , Alti Arin raj. Прекращена сертификация органического производства с 19.07.2021.
Fermeru saimn. "ISAQBOY YUKSALISH" 0249 Ferghana region (Uzbekistan) , Ferghana district Прекращена сертификация органического производства с 20.07.2021.
SIA "LKOM" 40103786427 Latvija 05-019-2017_01.pdf
Rinalds Bukšs 23057312358 Latvija 05-109-2017_01 (1).pdf
"Paulig Coffee Latvia" SIA 400035000492 Rīga Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 09.11.2022.
"Paulig Coffee Latvia" SIA 40003500492 Rīga Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 09.11.2022.
Jeļena Vilka 21026411354 Latvija 05-054-2017.pdf
SIA "Icegarden" 40103975196 Sējas, 05-021-2018_01.pdf
SIA "CIDO Grupa" 40003176944 Latvija 05-108-2022-EN.pdf
SIA "LaNordija" 40003674543 Babītes, Zvaigžņu iela 1 05-017-2018_03.pdf
SIA "EUGESTA un Partneri" 40003321238 Rīga, Dzirciema iela 119b 05-029-2018_01.pdf
SIA "RUDDRA" 41203014127 Latvija 05-030-2018_01.pdf
SIA "Rēzeknes gaļas kombināts" 42403012397 Latvija 05-141-2022_02.pdf
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REATON" 40003015277 Latvija 05-004-2018_01.pdf
ZS - pētnieciskā jaunsaimniecība “Gundegas” 46601000015 Latvija 05-037-2018.pdf
SIA "Nature Gift" 40103284008 Latvija 05-082-2018_01.pdf
Akciju sabiedrība "Aldaris" 40003073627 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 27.12.2022.
KIMS Trade 40103932765 Latvija 05-093-2018_01.pdf
ИП Крестьянско-фермерское хозяйства Харатьяна Сергея Игоревича 316673300071777 Смоленская обл., Угранский р-он, Желаньинское с. Прекращена сертификация органического производства с 17.08.2022.
SIA "Sarkaņu pagasta Baltiņi" 40103901356 Latvija 05-084-2018.pdf
Kaspars Gailītis 14107711361 Latvija 05-019-2018.pdf
SIA "PRO(d)AKTIV" 40003674810 Latvija 05-027-2018.pdf
Zane Krieviņa 29019211748 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 19.05.2023.
Dzintars Sribnijs 07059112958 Latvija 05-032-2018.pdf
Alojas lauku teritorijas P.Pētersones ZS "STĪPARI" 46601008061 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 09.11.2022.
Žanis Griševs 02036512809 Latvija 05-038-2018.pdf
Bruno Helmut Andersons 06088214676 Latvija 05-040-2018.pdf
Bauskas raj. Vecumnieku pagasta ZS "Āboliņš NS" 43601028304 Latvija 05-041-2018.pdf
SIA "Thorus" 42103082978 Latvija 05-042-2018.pdf
SIA "BIO Berry" 44103112556 Latvija 05-043-2018.pdf
Juris Ruskulovs 19076712566 Latvija 05-044-2018.pdf
Ilona Valkovska 09046011751 Latvija 05-047-2018.pdf
Vilnis Zeinvalds 19048411010 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 31.08.2022.
Emīlija Ragozina 14026311315 Latvija 05-052-2018.pdf
SIA "Vijumi" 43603068405 Latvija 05-053-2018.pdf
Guntars Sīpols 07038811012 Latvija 05-054-2018.pdf
Elīna Aļeksejeva 15059111322 Latvija 05-057-2018.pdf
Rubenes pagasta R.Dobkeviča ZS "DĀRIŅI" 45404000744 Latvija 05-059-2018.pdf
Dana Boroduļina 03029211869 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 20.03.2023.
IK "Kristavs" 44102026793 Latvija 05-061-2018.pdf
Pēteris Dreimanis 01069012005 Latvija 05-064-2018.pdf
Mikus Bartuševics 11028911759 Latvija 05-065-2018.pdf
ZS "Jāņi" 45901000814 Latvija 05-066-2018.pdf
Lauma Kaļva 04058911958 Latvija 05-074-2018.pdf
SIA "Kalnupītes" 44103115995 Latvija 05-075-2018.pdf
SIA "Lāsītes" 50003757921 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 19.05.2023.
Olga Straupeniece 270872-10828 Latvija 05-081-2018.pdf
Bērzkalnes pagasta ZS Irbulejas 42401020120 Latvija 05-087-2018.pdf
no 14.11.2022. atkārtots 24 mēn. pārejas periods gaļas lopkopības nozarei, aizliegts liellopu produktus marķēt ar norādi uz BL
a b
ZS "Birzmaļi" 42101025190 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 24.05.2023.
FH “AgroFerma” 291049705 Merchyci village, Pinsky district, Brest region, Belarus 05-094-2018-02-EN.pdf
A
Kissel-Zagoryanskaya Nataliya 4180286А029РВ8 35, Kamenyca village, Smorgonsky district, Grodno region, Byelorussia Suspends certification from 14.10.2022.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CIBUS" 40203011475 Babītes, Babītes 05-004-2020_01.pdf
SIA "Arkadia Trade" 50103988671 Latvija 05-092-2018_01.pdf
LLC “Association of organic farming and production” 1186313099664 443110, Russian Federation, Chuvach Republic, Cheboksary, st. Jaroslavsky 27, of. 1004 05-046-2018-EN-06.pdf
A
Kрестянское (фермерское) хозяйство «Экоферма Мелковичи» 691989684 Республика Беларусь, Минская обл., Солигорский р-он, д. Мелковичи Прекращена сертификация органического производства с 04.11.2020
Бабако Оксана Ивановна PI0080503 Республика Беларусь, Витебская обл., Докшицкий р-он, г.п. Бегомль Прекращена сертификация органического производства с 04.11.2020.
Kрестянское (фермерское) хозяйство Cелицкого Ивана Францевича 690262387 Республика Беларусь, Минская обл., Вилейский р-он, д. Сосновщина Прекращена сертификация органического производства с 01.11.2021.
Kрестянское хозяйство «Maленкова» 591520583 Республика Беларусь, Гродненская обл., Гродненский р-он, д. Стрельчики, 3Б Прекращена сертификация органического производства с 05.11.2020
SIA "GROW BITE" 40103828400 Latvija 05-105-2018_01.pdf
SIA "Prodimpekss Loģistikas Grupa" 50003373551 Latvija 05-153-2022_01.pdf
SIA "Voldemārs" 40003079390 Rīga, Skaistkalnes 3 05-037-2019_02.pdf
Akciju sabiedrība "Preiļu siers" 50003026431 Preiļu, Preiļu 05-014-2019_01.pdf
"AGROFIRMA DARY UKRAINY" LLC 30921052 72370, Ukraine, Zaporizhzhia reg., Melitopol district, Novhorodkivka village, 83 Nesterenko Street 05-095-2020-02-EN.pdf
A
"ZORIA" ALLC 3062757 Kmelnytsk region (Ukraine), Iziaslav district Прекращена сертификация органического производства с 14.05.2020
"AGROFIRMA ROSTOK" LTD 31164155 Dnipropetrovsk region, Nikopolskiy district 05-001-2019_06-EN.pdf
A
“ROS AGRO” LLC 31308597 Molodizhna street 30B, Vyshniakovka village, Kirovohrad district, Kirovohrad region, Ukraine, 27645 05-031-2019-05-EN.pdf
A
“AGROFIRMA DRUZHBA” LLC 30771141 Haharina street 1, Kapustyntsi village, Yahotyn district, Kyiv region, Ukraine, 07754 05-030-2019-04-EN.pdf
A
KOLOS, ALC 03758772 Frunze str.2A, Dmytrivka village, Znamianka district, Kirovohrad region, Ukraine, 07755 05-032-2019-05-EN.pdf
A
“SAYVO” LTD 31335217 Boulevard Zoryaniy 1A, Dnepr, Ukraine, 49107 05-040-2019_P-09-EN.pdf
A
PE “ACE “DOVIRA” 30921670 9, Lenina str., Mykhailivka village, Novomoskovsk district, Dnipropetrovsk region, Ukraine, 51240 05-024-2019-05-EN.pdf
A
FARM “YUKAN-2005” 33309189 5, Centralna str., Nadezhdivka village, Novomoskovsk district, Dnipropetrovsk region, Ukraine, 51243 05-023-2019-07-EN.pdf
A
“HELIANTHUS” LLC 36267037 1A, Kirov str., Pereshchepino city, Novomoskovsk district, Dnipropetrovsk region, Ukraine, 51220 05-025-2019-05-EN.pdf
A
Agriculture Production Cooperative Lenina 03784048 1, Lenina str., Gromovka village, Novotroitskiy area, Kherson region, Ukraine, 75352 05-038-2019-04-EN.pdf
A
SIA "Terūna" 44103115410 Latvija
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Meliusfood" 40103735651 Rīga, 05-113-2022_01.pdf
"INTERVES" FOREIGN ECONOMIC RELATIONS CO., Ltd 01194779 Kherson region, Ukraina, Kherson Suspends certification from 27.01.2023
Jelgavas raj. Vilces pagasta ZS "SPRĪDĪŠI" 41701002144 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 29.05.2023.
PE “GALATEYA TAVRII” 35787895 Frantsuzkiy Boulevard 60B, apartment 513, Odessa, Ukraine, 65062 05-077-2019_P-10-EN.pdf
A
Akciju sabiedrība "Latgales piens" 41503028291 Daugavpils, 05-042-2019_02.pdf
FE “Yukos i K” 34174889 Lenin Street 115, Berislav city, Berislav district, Kherson region, Ukraine, 74300 05-020-2019-04-EN.pdf
A
PC “RENIYSKIY AGRARIY” 39384570 Nagornoe village, Reni district, Odessa region, Ukraine, 68821 05-054-2019-04-EN.pdf
A
Transhipment terminal of compani "U-Port Ochakov" 36496318 Nikolayev, Ukrainа, Ochakov Прекращена сертификация органического производства с 23.08.2022.
Компания «ДНИПРО KАРГО ЛИМИТЕД» 25524170 Украина, г.Херсон, ул.Проспект Ушакова 1, 73000 Прекращена сертификация органического производства с 23.08.2022.
A
ALLC «Ptakhivnyk» 05445758 Kherson region (Ukraine), Novovoroncovka Прекращена органическая сертификация от 28.06.2022
LLC «LANOPODOVE 1» 38656066 Kherson region (Ukraine), Novotroitskiy area Прекращена сертификация органического производства с 14.05.2020
ООО Торговый дом Продэксим 33172676 Украина, Херсонская обл., Каховский р-он, с.Заозерное, 73000 05-022-2019-04-EN.pdf
A
A/S Jungent Latvia 40003291249 Ķekavas, Ķekavas Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 20.04.2022.
FG “DIANA” 21307435 Kherson region (Ukraine), Bilozerskiy district Прекращена сертификация органического производства с 02.06.2020.
PP “RIN-AGRO” 33861630 Kherson region (Ukraine), Chaplynka district Прекращена сертификация органического производства с 29.05.2020
PP “TRIEL-AGRO” 34438631 Kherson region (Ukraine), Chaplynka Прекращена сертификация органического производства с 29.05.2020
ООО Торговый дом Горностаевский райагрохим 33015354 "Украина, Херсонская обл., пгт.Горностаевка, ул.Обездная 8, 74600" 05-018-2019-04-EN.pdf
A
STOV “BEREGINYA” 32170166 12, Centralna str., Lvivski otruba village, Berislav district, Kherson region, Ukraine, 74323 Suspends certification from 14.10.2022.
“FAVORIT-AGRO” LLC 33852673 Kyivskaya street 8, Korets city, Rivne region, Ukraine, 34700 05-033-2019-04-EN.pdf
A
СПК "Родина" 03766116 Украина, Одесская обл.,Саратский р-н, Плехтеевка, ул.Солнечная 126 Прекращена сертификация органического производства с 06.04.2020.
A
AGRO-DIS, PC 33714222 Odessa region, Ukraine, Ananivsky district Прекращена сертификация органического производства с 06.04.2020.
Ingus Kurcins 07027312015 Latvija 05-046-2019.pdf
LLC “USPIH ORGANIC 39978678 Lyali Ratushni street 22/41, Winnitsa city, Ukraine, 21000 Suspended certification from 04.11.2022.
MULLA ABDURAXMON BUVO 597538 Fergansk region, Uzbekistana, Alti Arin Прекращена сертификация органического производства с 19.07.2021.
VOLID AGRO BIZNES 304 Fergan reg., Uzbekistan, Fernan r. Прекращена сертификация органического производства с 11.11.2020.
XAYRULLO BAXROM BOYMATOV 086 Fergan reg., Uzbekistan, Altiarik r. Прекращена сертификация органического производства с 11.11.2020.
Akciju sabiedrība "Krāslavas piens" 40003027717 Krāslavas, Krāslavas 05-093-2019_01.pdf
SIA "Trīs Ozolzīles" 40203372970 Latvija 05-009-2022.pdf
AS "Limbažu siers" 46603002190 Limbažu , Limbažu Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 07.2022.
Dace Baltkāje 19026711426 05-104-2019.pdf
LPKKS "AKRS" 58703002411 Madonas, Mētrienas 05-112-2019_01.pdf
SIA "AFFUO" 40103971137 Rīga, Mežkalna iela 5 Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 19.08.2021.
“Agro-industrial company ISTOK”, LLC 32396176 56B Zapadnaya St., Balki village, Vasilievsky district, Zaporizhzhya region, Ukraine, 71635 05-079-2019-03-EN.pdf
A
SIA "EMERALD BALTIC" 40003301231 Ādažu, Ādažu Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 07.2022.
Signe Šlosberga 11046512313 Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 15.06.2021.
Cēsu rajona Veselavas pagasta ZS "LEJAS ĶIKURI" 49501000567 Cēsu, Veselavas 05-084-2019.pdf
Guntars Sliliņš 20087712666 Latvija 05-045-2019.pdf
SIA "Green Beef" 40203209133 05-109-2019.pdf
Laima Magone 11086712555 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 12.10.2022.
Jānis Fedotovs 17059012657 05-111-2019.pdf
PEASANT FARM ENTERPRISE "LITYAZHYE" 1027003155134 Tomsk region, Kozhenikovskiy district Прекращена сертификация органического производства с 02.08.2022.
“MRIYA”, FE 19268366 Partizansky Lane, 1A, the village of Vodyanoye, Vasilevskiy District, Zaporizhzhya Region, Ukraine, 71317 05-078-2019-03-EN.pdf
A
PE “SHERATON” 32058905 Ukraine, Dnepropetrovsk region, Dnipro, Leninsky district, st. Kachalova, 1, 49000 05-103-2019-04-EN.pdf
A
AGROLEND KHERSON, LTD 39173654 Kherson region (Ukraine), Kherson Прекращенна ОСХ сертификация с Решением №1-1/22-0403 от 17.06.2022.
ZS "Straumītes" 49501003559 05-096-2019.pdf
no 31.05.2022. atkārtots 24 mēn. pārejas periods putnkopības nozarei, aizliegts putnkopības produktus marķēt ar norādi uz BL
SIA "Tanebergi" 45403021306 Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 20.03.2023.
“NT-NOVA” LLC 38935366 Domostroitelnaja street 11, office 203, Kherson city, Ukraina, 73011 05-117-2019_P-06-EN.pdf
A
Limited Liability Partnership “AKROPOLIS-PLAZA” 33929610 Domostroitelnaja street 11, Kherson city, Ukraine, 73011 05-114-2019_P-06-EN.pdf
A
DNIPRYANSKE HPP, LLC 38669824 Kherson region (Ukraine), Nova Kahovka Прекращена сертификация органического производства с 06.04.2020.
Музыченко Е.Н., КХ 0113283 Костанийская обл., Федоровский р-он Прекращена сертификация органического производства с 08.10.2020
SIA SweeBaltic" 40103648744 Rīga, 05-121-2019_P-01.pdf
SIA "Cērstupes" 44103120943 05-048-2019.pdf
Valkas rajona Trikātas pagasta ZS "VIJUPI" 43901002056 05-086-2019.pdf
SIA Ginekss 44103090780 05-035-2019.pdf
Salacgrīvas pagasta ZS "STRAUTIŅI" 44101038278 Salacgrīvas, Salacgrīvas 05-006-2020.pdf
SIA Zarupi 54103057701 05-110-2019.pdf
Sanita Arāja 19057612500 05-105-2019.pdf
Oļegs Slaviks 01097111430 Latvija 05-102-2019.pdf
Inga Tinusa 02067110028 Latvija 05-065-2019.pdf
SIA "Latjuice" 40203186517 Latvija 05-098-2019.pdf
ZS "Liel-Dāmi" 53901001781 Latvija 05-085-2019.pdf
ZS "Zemzari" 40101005092 Latvija 05-053-2019.pdf
SIA "Sattva R&D" 40203186803 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 30.09.2021.
SIA "Dunduru pļavas" 41503039257 Latvija 05-082-2019.pdf
Limbažu rajona Salacas pagasta ZS "DUNDURI" 56601002681 Latvija 05-045-2018.pdf
Rustams Ģēģers 14048511318 Latvija 05-064-2019.pdf
SIA "EĻĻAS GRUPA" 40103081476 Latvija 05-129-2019_01.pdf
КФХ "ЕДИШКИ" 391029325 Браславский р/н, Опсовский с/с Прекращена сертификация органического производства с 06.09.2021.
Svitanok SM, LLC 03766582 Odessa region, Ukraine, Shyryayevo Прекращена сертификация органического производства с 28.02.2022.
AGROINVESTA, UAB 303395491 Odessa region (Ukraine), Chernomorsk Прекращена сертификация органического производства с 06.04.2020.
AGROSEED TM, LLC 42015480 Vinnytsia, Ukraine, Vinnytsia Прекращена сертификация органического производства с 29.04.2021.
AS "Smiltenes piens" 43903002031 Latvija 05-109-2022_01-EN.pdf
Akciju sabiedrība "SMILTENES PIENS" Blomes pienotava 43903002031 Latvija 05-109-2022_01-EN.pdf
LLC «AGRORESURS» 1143668055541 394018, Russian Federation, Voronezh, Pushkinskaya Street, 4A, office 205 05-127-2019-04-EN.pdf
A
SIA "Zarumi EK" 40103660662 Latvija 05-101-2019.pdf
Lapishki-agro, Farm 590350552 Grodno region, Schuchin district Прекращена сертификация органического производства с 07.12.2020.
Farm "Arley EcoFarm" 591871409 Grodno region, Schuchinsky district Прекращена сертификация органического производства с 15.09.2020.
SIA "Organic Extract Lab" 43603086612 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 22.12.2021.
Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "Rūjienas Piensaimnieks" 444103086268 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 06.12.2022.
Ivasishyn Bogdan Sergeevich 3619212890 Zarechansk street 50/1, Kmelnytsk, Ukraine, 29019 Suspends certification from 06.09.2022.
D
ПрАТ "ЕКО СНЕК ЛИДЕР" 00413593 "75144, Украина, Херсонская область, Aлешковский р-он, с.Виноградово, ул.Чалбаская,2-А" Suspends certification from 25.11.2022.
CAP " ELITA-ALEXANDERFELD" 1002603000435 st.30 Let Pobedy, p. Alexanderfeld, Cahul district, Republic of Moldova, MD-5314 05-134-2019-03-EN.pdf
A
Dzmitry Lutayeu, PFS MB2241023 Brest region, Berezovsky district 05-057-2019-EN.pdf
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS GAĻA" 45403026337 Latvija 05-140-2019_01.pdf
ООО фирма АЛЕФ ЛТД 23140525 46, ул.Ярослава Мудрого, г.Херсон, Херсонская обл., 73000 Прекращена сертификация органического производства с 10.03.2020.
D
KATRIN BIO, PE 39819830 Khmelnytske Shose street 23, off.333, Vinnitsa city, Vinnitsa region, Ukraine, 21036 05-002-2020_P-07-EN.pdf
A D E
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Māras brieži" 40003701875 Siguldas, Mores 05-001-2020-01.pdf
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Triada Consulting" 40103971404 Rīga, 05-003-2020_P-01.pdf
SIA "GAĻSAIMNIEKS" 40103785597 Ķekavas, Ķekavas Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 09.05.2022.
IK GRG FOOD 44102035175 Raiskuma, Raiskuma Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 09.07.2021.
SIA "Organic Products" 42403042508 Ludzas 05-021-2020_01.pdf
“KAZECOTRADE” LLC 140240002328 Kazakhstan, Kostanay region, Kostanay, Tauelsizdik, 83, room 907 05-025-2020-P-07-EN.pdf
A
KH “ORLYANSKIY V.G.” 391520061991 111916, Kazakhstan, Kostanay region, Fedorovsky district, village Pervomayskoe 05-023-2020-08-EN.pdf
A
KH “ZHIGER” 891118450020 Kazakhstan, Kostanay region, Taranovskiy district, Taranovskoe, st., Kalinin 142A / 2 05-043-2020-06-EN.pdf
A
KH “SHAPAGAT” 650720450243 111700, Kazakhstan, Kostanay region, Beimbet Mailin district, Ayet village, street Mira 8A 05-044-2020-08-EN.pdf
A
LLC “ZhNV” 010740007608 Kazakhstan, North-Kazakhstan region, Magzhan Zhumabaev district, village of Karakoga, st. Lenina 8 05-038-2020-06-EN.pdf
A
ASTAGRA, LTD 181140009639 Kazakhstan, Almaty Прекращена сертификация органического производства с 29.11.2021.
Cargo Distribution L.P. SL 17865 Kazakhstan, Almaty 05-036-2020-P-06-EN.pdf
A D E
SIA "Vectomēni Arto" 44103111809 Burtnieku, Ēveles 05-022-2020.pdf
Ritvars Kalniņš 24037712658 Apes, Gaujienas 05-052-2020.pdf
ZS "Akmentiņi" 46601001241 Alojas, Alojas 05-056-2020.pdf
LLP “Askhat-Agro” 041240003853 Kazakhstan, North-Kazakhstan region, Mamlyutsky district, Andreevka village 05-049-2020-05-EN.pdf
A
SIA "InViss" 40203111194 Amatas, Drabešu 05-015-2020.pdf
ZS "Upesmārciemi" 44101038297 Latvija 05-084-2020.pdf
ZS "Daudas" 40101002359 Krimuldas, Krimuldas 05-073-2020.pdf
SIA "Ekosan" 40003984154 Jūrmala, Vienības prosp. 9 05-148-2022_01.pdf
CHEPOVSKIY P.N., KH 630818300692 Kostanay region, Kazakhstan, Kostanay district Прекращена сертификация органического праизводства с 07.04.2021
SIA "Mežadūjas" 40203239941 Ogres, Taurupes 05-009-2020.pdf
Ģirts Vītoliņš 130491-11717 Rugāju, Lazdukalnu 05-010-2020.pdf
SIA "MG Fabrika" 50003402511 Rīga, Valgales iela 4 05-085-2020_01.pdf
Artūrs Plešs 161190-11716 Madonas, Ošupes 05-075-2020.pdf
Valentīna Arbidāne 270858-11427 Rēzeknes, Stoļerovas 05-066-2020.pdf
Agita Arbidāne 200201-21458 Latvija 05-067-2020.pdf
ZS "Lettes" Lubānas, Indrānu 05-070-2020.pdf
SIA "Dabas auglis" 40003870774 Latvija 05-029-2015_02.pdf
“GOSPODAR” LLC 30756013 38, Centralnaja str., Pryadivka vill., Tsarichansky distr., Dnipropetrovsk reg., Ukraine, 51022 05-058-2020-04-EN.pdf
A
Normunds Rožkalns 30056212756 Naukšēnu, Naukšēnu 05-048-2020.pdf
SIA "The Himalaya Drug Company" 40003785707 Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 09.12.2021.
“GEFEST” LTD 1172225008339 659040, Russian Federation, Altai Territory, Kalmansky District, s. Kalmanka, Lenin st., 32 05-033-2020-06-EN.pdf
A
TOO "KORN-ASTYK" 020740006275 st. Zhambyl 111, Almaty, Kazakhstan, 050012 05-035-2020-P-06-EN.pdf
A D E
ISTOK, LTD 1132468056071 Krasnoyarsk Territory, Gruzenka village Прекращена сертификация органического производства с 28.12.2021.
Частное предприятие "Строительная инвестиционная группа" 34786429 73001, г. Херсон ул. Причальная, 35 Suspends certification from 25.11.2022.
A D E
Juris Marahovskis 15097511909 Vecpiebalgas, Dzērbenes Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 24.02.2021.
LTD «LESNOE» 1132210000251 Russia, 658817, Altai Krai, Burlinsky district, s. Forest, st. Clubnaya, 1 05-031-2020-04-EN.pdf
A
TOO “AGROMEAN” 040140002620 Almaty, Zhambyl Прекращена сертификация органического производства с 08.10.2020
Ilze Dukaļska 29087911586 Rēzeknes, Sakstagala
Ilze Dukaļska 29087911586 Rēzeknes, Sakstagala 05-016-2020.pdf
SIA "Henome" 45403056242 Madonas, Barkavas 05-024-2020.pdf
Krists Ālītis 02108511651 Ventspils, Piltenes 05-062-2020.pdf
Raimbek-Grain & Co, LLC 050640006168 Kazakhstan, Kostanai region, Rudniy, Timiryazewa str. 19 Suspends sertification from 03.02.2023.
A D E
Lauris Haritons 01089511784 Kuldīgas, Kabiles Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 02.08.2022.
SIA"Orkla Latvija" 40103217882 Ķekavas, Ķekavas 05-065-2020_01.pdf
“Pivdenne” ALLC 03785036 Sadovaja street, Rubanivka village, Velyka Lepetikha district, Kherson region, Ukraine, 74531 05-011-2019-04-EN.pdf
A
SIA "RicWood"` 40103249873 Ventspils, Vārves 05-080-2020.pdf
Vega Spalviņa 18076411304 Latvija 05-028-2020.pdf
a b
LPKS "Vidzemes putni" 40203162631 Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 27.12.2022.
"FURSA A.I.” FE 33322896 40 let Pobedy str.26, Priazovske, Priazovske district, Zapоrozshye region, Ukraine, 72400 Suspends certification from 05.05.2023.
A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "StarfishSeafood" 40003743898 Ādažu, Ādažu Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 03.11.2021.
STEPOVE-2001 LLC 316911984 28 Sadova str., Novhorodkivka village, Melitopol district, Zaporizhzhia region, Ukraine, 72370 05-004-2019-EN-07.pdf
A
“PREOBRAZHENSKE” LLC 30338510 Ukraine, Zaporozhye region, Orekhovsky district, with. Chervona Krynitsa, st. Zvezdnaya 1, 70545 05-052-2019-06-EN.pdf
A
KOSON ZAMIN EXPORT, LTD 741098 Kashkadarya region, Kasan district Прекращена сертификация органического производства с 25.11.2020.
Pēteris Birkenfelds 13045413101 Latvija 05-007-2020.pdf
Aiga Cedere 19057711859 Latvija 05-072-2020.pdf
LLC Agrofirma Yulena 31458440 Zaporozhye region, Mikhailovsky district Прекращена сертификация органического производства с 28.06.2022.
SIA "Sundin zeme" 44103127335 Latvija 05-132-2022.pdf
a
Liepājas rajona Gaviezes pagasta ZS "KALNOZOLI 1" 42101014708 Grobiņas, Gaviezes 05-013-2020.pdf
ZS "Gruņģi" 48701011846 Latvija 05-526-2005.pdf
SIA "RX-LOĢISTIKA" 40003673764 Rīga, Valgales iela 4 05-097-2020_01.pdf
VITAGRO Kazakhstan, LTD 190740013221 Kostanay region, Kazakhstan, Kostanay Прекращена сертификация органического производства с 04.02.2022.
“Firma Dikanshy” LLP 011240000378 Republic of Kazakhstan, North- Kazakhstan region, Petropavlovsk, 1 passage Universalny 23 05-061-2020-04-EN.pdf
05-061-2020-P-02-EN.pdf
A D E
IP Glava KFX Prachuk Roman Nikolaevich 3125476110000010 Russia, Novosibirsk region, Toguchinsky district, village Yurty, street Brigannaya, house 21, 633473 05-029-2020-04-EN.pdf
A
SIA "Natura bona" 53603059141 Bauskas, Gailīšu 05-096-2020_01.pdf
d
ZS "Ruņģi" 45101003148 Ludzas , Ņukšu 05-077-2020.pdf
Arturs Kuzmins 05069711955 Balvu, Briežuciema 05-089-2020.pdf
“Siberian field” LLC 1205400019450 630112, Russia, Novosibirsk, Prospekt Dzerzhinsky, 1/1 floor 3 office 82 Certification suspended from 26.04.2023.
A
LLC “Ahrofirma Dary Ukrainy” 30921052 Ukraine ,Zaporozhye region, Melitopolskiy district,, Novgorodkovka village, st. Nesterenko, house. 83 05-095-2020-01-EN.pdf
Private agricultural enterprise "Rostok-Ahro" 30085696 Zaporozhye region, Chernihov district,, Verkhnii Tokmak village, 5 Tsentralnaia street Прекращена сертификация органического производства с 27.07.2021.
Linda Danilāne 04029210908 Ludzas, Ņukšu 05-091-2020.pdf
Trapenes pagasta ZS "TĒVAKALNS" 43201001766 Latvija 05-051-2020.pdf
Gustavs Jānis Bērziņš 16020022044 Limbažu, Limbažu 05-082-2020.pdf
Juris Mālnieks 12016511728 Latvija 05-027-2020.pdf
ZAO “KRUTISHINSKOE” 1025405427926 633551, Russian Federation, Novosibirsk region, Cherepanovskiy district, Krutishka village, Svetlaya st., 8 05-042-2020-03-EN.pdf
A
SIA "Henkell Freixenet Latvija" 40103281961 Rīga, Skaistkalnes iela 3 05-109-2020_01.pdf
SIA "Gunelini" 40203239693 Pārgaujas, Stalbes 05-071-2020.pdf
IK "Lauku oga" 44102040104 Raunas, Raunas 05-102-2020.pdf
SIA "Vilcēni" 44103065800 Latvija 05-069-2020.pdf
SIA "Daga" 41203002556 Ventspils, Vārves 05-093-2020.pdf
Individual entrepreneur Head of peasant farm “Oleynikov Gennady Gavrilovich” 317547600022502 Russian Federation, Novosibirsk region, Chulymsky district, Bolshenikolskoe St. Upper house 24 05-063-2020-02-EN.pdf
A B
ООО фирма АЛЕФ ЛТД 23140525 46, ул.Ярослава Мудрого, г.Херсон, Херсонская обл., 73000 Suspends certification from 27.01.2023
SIA "J-Parks" 44103054597 Beverīnas, Brenguļu 05-064-2020.pdf
Agricultural Consumer Processing Cooperative "Solnechny" 1175476097246 Novosibirskaya region, Sonecchnyi district Прекращена сертификация органического производства с 03.08.2021.
SIA "Ulrehus" 45403055143 Krustpils, Krustpils 05-101-2020.pdf
"Viss Sportam - 10" 40008084699 Jēkabpils, Zasas
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMG AGRO TRADE" 43603049601 Jelgavas, Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 27.12.2022.
SIA "RIMI LATVIA" 40003053029 Rīga 05-092-2020_01.pdf
Norādes "Bioloģiskā lauksaimniecība " noņemšana produktiem - rupjais sāls "SLOVIANOCHKA" (1 kg fasēj.) - 46.0 t, (EAN kods 4870212480015) un smalkais sāls "SLOVIANOCHKA" (1 kg fasēj.) - 20.0 t, (EAN kods 4870212480176)
a d
ООО фирма АЛЕФ ЛТД 23140525 46, ул.Ярослава Мудрого, г.Херсон, Херсонская обл., 73000 Прекращена сертификация органического производства с 16.08.2022.
D
ООО «АОЗИП», Республика Чувашия 1186313099664 428000, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Ярославская, д.27, офис 1004 Прекращена сертификация органического производства с 16.08.2022.
A
Daiga Bindere 05-113-2020.pdf
UAB "Osama" filiāle "OSAMA DISTRIBUTORS" 50003588031 Rīga, Ģerāniju iela 11 05-111-2020_01.pdf
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KARAVELA" 40003565747 Ventspils, Ventspils 05-138-2022_01.pdf
Государственное предприятие «Камашинское государственное лесное хозяйство» 000005 Кашкадарьинская область, Камашинский район Прекращена сертификация органического производства с 28.10.2021.
Крестьянское (фермерское) хозяйство "Ричёв" 391535385 Республика Беларусь, Витебская обл., Глубокский район, Обрубский сельсовет, агрогородок Обруб. Ул. Школьная, 10 Suspends certification from 14.10.2022.
LLC “OPH “ DARY ORDYNSKA” 112545600680 Russia, Novosibirsk region, Ordynsky district, v. Vagaitsevo, Koroleva, str. 1 05-041-2020-01-EN.pdf
A
“Sib-Kolos” LTD 1065461008249 Russian Federation, Novosibirsk region, Toguchinsky district, Surkovo village, Central street 9 05-046-2020-EN-02.pdf
A
Lidl Latvija SIA 40203023760 Rīga, Rīga 05-107-2022_02.pdf
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PS Komerc Ltd" 40103011248 Rīga, 05-006-2021_01.pdf
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kalve Coffee" 40203045645 Rīga, 05-114-2020_02.pdf
ТОО "TradeAgra" 210140020229 Republic of Kazakhstan, Almalinskiy district, Almaty, Zhambyl street 111/72 05-016-2021-P-06-EN.pdf
A D E
TOO “AGROFIDELITY” 201240009054 Republic of Kazakhstan, Almalinskiy district, Almaty, Zhambyl street 111/72 05-120-2020-P-06-EN.pdf
A D E
"TRADEGREEN" LLC 44133393 Khmelnitsky Shosse Street, building 2A, office 711, Vinnitsa, Ukraine, 21036 05-019-2021_P-04-EN.pdf
A D E
"TOKMACHANY", ALLC 30824444 71202, Ukraine, Zaporozhye region, Chernihiv region, Chernigov-Tokmachansk, st. Solnechnaya, 46a 05-029-2021-02-EN.pdf
A
JSC “INDELIKA” 05477043 Kyiv region, Ukraine, Brovary district Прекращена сертификация органического производства с 03.12.2021.
CSP “RODINA” 03766116 Ukraine, Odessa region Saratsky district, with. Plekhteevka, st. Solnechnaya, 126 05-047-2021-05-EN.pdf
A
Farming Enterprise “Klepachi” 03728897 Ukraina, Klepachi village, Slavuta district, Khmelnytsk region, 30036 05-089-2021-04-EN.pdf
A
Juta Ceriņa 02076412650 05-062-2021.pdf
Andris Šillers 29017012358 05-111-2021.pdf
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JURGENSBURGA" 40203098765 Rīga, 05-135-2021_01.pdf
ООО "Волинь Органик" 44165425 44731, Волынская обл., Владимир-Волинский р-н.. Г. Устилуг ул. Богдана Хмельницкого, 32 Suspended certification from 02.12.2022.
Jānis Zvaigznekalns 12078512558 Gulbenes, Druvienas 05-025-2021.pdf
Mārtiņš Pommers 12050121299 Līgatnes, Līgatnes 05-126-2021.pdf
SIA “Liepas Dārzi” 44103108584 Priekuļu, Liepas 05-106-2021.pdf
SIA "Riichi" 40203263553 Juanpiebalgas, Zosēnu 05-036-2021.pdf
Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "MĀRŠAVA" 44103052647 Valmiera, 05-022-2021_01.pdf
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RSKORPIONS" 40003703255 Rīga, 05-159-2021_01.pdf
Vivita Višņekova 23029211955 Latvija 05-045-2021.pdf
Ieviņa Liģere 21028111291 Jaunpiebalgas, Jaunpiebalgas
SIA "Lauksaimniecības uzņēmumus KLAVIERES X" 40203303470 Latvija 05-079-2021.pdf
Uldis Bundzinieks 14129811291 Cēsu, Zosēnu 05-087-2021.pdf
Straupes pagasta ZS " Akmenskalni 2" 59501003141 Latvija 05-001-2021.pdf
a b
Elvīra Bodganova 13056811455 Latvija 05-080-2021.pdf
a b
Evelīna Āboliņa 24019711280 Cēsu, Taurenes 05-020-2021.pdf
Inita Radziņa 14106211285 Cēsu, Raiskuma 05-038-2021.pdf
Vizbulis Skrastiņš 07035112267 Smiltenes, Grundzāles 05-115-2021.pdf
Silmalas pag.ZS "IEVA" 42401010762 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 16.05.2023.
Luks Lūkass Blusiņš 29010022668 Alūksnes, Alsviķu 05-093-2021.pdf
Aleksejs Stepanovs 12127912823 Ludzas, Malnavas 05-116-2021.pdf
LTD “PK Rassvet”” 1097017015182 652051, Kemerovo region – Kuzbass, city Yurga, st. Lenina, 2А, Russia 05-015-2021-P-04-EN.pdf
A D E
SIA "Rowan House Farm" 44103147172 05-009-2021.pdf
Līgatnes pagasta ZS "Mazzanderi" 49501008946 05-026-2021.pdf
Grundzāles pagasta ZS "Jaunmālupes M.L." 44101021017 Latvija 05-024-2021.pdf
Andris Tutins 11089112803 Ciblas, Zvirgzdenes 05-027-2021.pdf
SIA "Amberfarm" 50103362291 Smiltenes, Variņu 05-119-2021.pdf
Daiga Liepiņa 19086711356 Kocēnu, Dikļu 05-132-2021.pdf
SIA "Egida Agro" 42403047647 Kārsavas, Ludzas 05-054-2021.pdf
Lelde Arbidāne 14089012814 Latvija 05-056-2021.pdf
Zane Rence 1508312318 Krimuldas , Lēduragas Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 16.05.2023.
Krimuldas pag. ZS "Laimu klēts" 40001023212 Latvija 05-063-2021.pdf
a
Ēveles pagasta ZS "Šķiliņas" 40001023250 Burtnieku, Ēveles 05-129-2021.pdf
Liezeres pagasta V.Greķa ZS "CELMI" 47101009100 Latvija 05-044-2021.pdf
SIA "Spāres - L"` 45403025543 Latvija 05-182-2015.pdf
Edgars Jankovskis 29087911148 Jēkabpils, Rubenes 05-050-2021.pdf
Aivis Adumāns 11039411151 Jēkabpils, Rubenes 05-035-2021.pdf
Arvis Pēterēns 09030022253 Valkas, Kārķu Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 19.07.2022.
Tukuma novada Gunitas Justas ZS ""KRĀCES" 49201011932 Latvija 05-039-2021.pdf
Māra Majore 08069311293 Tukuma, Tumes Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 13.02.2023.
SIA "Lauki AB" 40203290301 Latvija 05-046-2021.pdf
SIA "Lāču zeme" 40203292904 Alūksnes, Alsviķu Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 13.02.2023.
Salacgrīvas pagasta ZS "Jaunozoli" 50001022721 Salacgrīvas, Salacgrīvas 05-082-2021.pdf
SIA "BALOŽU ZAĻĀ SĒTA"` 44103108832 Limbažu, Limbažu 05-002-2021.pdf
Individual Entrepreneur Head of Peasant Farm N.V. Demchenko 316547600151881 630, Novosibirsk region, Iskitimsky district, with. Old Iskitim Прекращена сертификация органического производства с 22.08.2022.
Ivars Skabs 16118511954 Baltinavas, Baltinavas 05-124-2021.pdf
Skaidrīte Terentjeva 29076311956 Balvu, Tilžas 05-125-2021.pdf
Rinalds Pudniks 08038412411 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 19.05.2023.
Kaspars Lustiks 15018411433 Rēzeknes, Ilzeskalna 05-138-2021.pdf
Arnis Melbārdis 02048411319 Siguldas, Mores 05-108-2021.pdf
Ainažu pagasta ZS "Ķesteri" 46601009122 Salacgrīvas, Ainažu 05-051-2021.pdf
Izvaltas pagasta ZS "Upmalas" 45901000142 Latvija 05-105-2021.pdf
Lidl Latvija, SIA veikals "Pārgauja" 40203023760 Valmiera, 05-107-2022_02.pdf
Lidl Latvija, SIA veikals "Imanta-1" 40203023760 Rīga, 05-107-2022_02.pdf
Lidl Latvija, SIA veikals "Pļavnieki" 40203023760 Rīga, 05-107-2022_02.pdf
Lidl Latvija, SIA veikals "Zolitūde" 40203023760 05-107-2022_02.pdf
Lidl Latvija, SIA veikals "Mežciems" 40203023760 05-107-2022_02.pdf
Lidl Latvija , SIA veikals "Daugavpils-Jaunceltne" 40203023760 05-107-2022_02.pdf
Lidl Latvija, SIA veikals "Ventspils" 40203023760 05-107-2022_02.pdf
Lidl Latvija, SIA veikals "Rēzekne" 40203023760 05-107-2022_02.pdf
Lidl Latvija veikals "Jēkabpils" 40203023760 05-107-2022_02.pdf
Lidl Latvija veikals "Liepāja - Ezerkrasts" 40203023760 05-107-2022_02.pdf
Lidl Latvija, SIA veikals "Ogre" 40203023760 05-107-2022_02.pdf
Lidl Latvija, SIA veikals "Tukums" 40203023760 05-107-2022_02.pdf
Lidl Latvija, SIA veikals "Jelgava - RAF" 40203023760 05-107-2022_02.pdf
Lidl Latvija, SIA veikals "Dzelzavas" 40203023760 05-107-2022_02.pdf
Lidl Latvija, SIA veikals "Dienvidu" 40203023760 Lubānas iela 113A, Rīga, LV-1082 05-107-2022_02.pdf
“INNOVA” LTD 1145476130216 630073, Russian Federation, Novosibirsk region, Novosibirsk, st. Nemirovich - Danchenko 104 05-091-2021-01-EN.pdf
A
Sarmīte Rantiņa Kalniņa 30116012650 Apes, Virešu 05-142-2021.pdf
Zita Kalniņa 16108912658 Apes, Virešu 05-143-2021.pdf
Atašienes pagasta ZS "NIEDRĪTES" 40001023655 Krustpils, Atašienes 05-163-2021.pdf
Ingars Bumburs 18038612551 Gulbenes, Lizuma Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 19.07.2022.
Agnes Kārkliņa 28058512020 Limbažu, Vidrižu 05-037-2021.pdf
Marija Dobrjakova 26128310303 05-095-2021.pdf
Juris Vorza 23049012806 Kārsavas, Mērdzenes 05-149-2021.pdf
Pēteris Ķirsons 29074611955 Latvija 05-151-2021.pdf
a b
Dace Rancāne 04017512829 Kārsavas, Mežvidu 05-161-2021.pdf
Andris Rancāns 04037312808 Kārsavas, Mežvidu 05-164-2021.pdf
SIA "Kurzemes upenes" 40203277676 Dievdidkurzemes, Kazdangas 05-028-2021.pdf
Ēveles pagasta ZS "Robežnieki" 44101037658 Valmieras, Ēveles 05-030-2021.pdf
SIA "VULPES" 44103145773 Valmieras, Ēveles 05-118-2021.pdf
SIA "Wald:Energie" 40103590469 Kuldīgas, 05-060-2021.pdf
ZS "LEJIŅI" 41501019044 Latvija 05-017-2021.pdf
.
a b
Daugmales pagasta ZS "Celmi" 40001023424 Ķekavas, Daugmales 05-092-2021.pdf
Andris Baltābols 30036711865 Pļaviņu, Aiviekstes 05-146-2021.pdf
Normunds Kasparāns 27069511432 Rēzeknes, Lendžu 05-167-2021.pdf
Arvīds Gailis 17125412254 Latvija 05-052-2021.pdf
no 08.09.2022. atkārtots 12 mēn. pārejas periods biškopības jomai, aizliegts biškopības produktus marķēt ar norādi uz BL
a b
Reinis Valdmanis 04089112509 Talsu, Lubes Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 16.05.2023.
ZS "Strazdiņi" 49001000207 Latvija 05-110-2021.pdf
Ivans Janvārs 11096312002 Latvija 05-849-2005.pdf
Akciju sabiedrība "Smiltenes piens" 43903002031 Smiltene, 05-109-2022_01-EN.pdf
Stoļerovas pagasta ZS "DAINAVA" 42401001204 Rēzeknes, Stoļerovas 05-172-2021.pdf
Marita Apsīte 15077312304 Siguldas, Allažu 05-170-2021.pdf
Andris Garbars 01116812823 Rēzeknes, Nautrēnu 05-136-2021.pdf
Lienīte Litavniece 23078011423 Rēzeknes, Kaunatas 05-112-2021.pdf
Albīns Igaunis 16054211476 Latvija 05-098-2021.pdf
a b
Nils Iesaliņš 31019711702 Madonas , Ošupes Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 02.08.2022.
SIA "VV Agro" 40103391941 Siguldas, Krimuldas 05-053-2021.pdf
Māris Briška 16058012175 Viļakas, Susāju 05-086-2021.pdf
Ozolaines pagasta ZS "Nadežda R" 40001023509 Latvija 05-131-2021.pdf
a
Alojas pagasta ZS "Upītes" 46601009993 Alojas, Alojas 05-041-2021.pdf
Naujenes pagasta ZS "Smilgas" 41501021123 Daugavpils, Naujenes 05-042-2021.pdf
Alita Meijere 16097212663 Alūksnes, Jaunannas 05-085-2021.pdf
Konstantīns Tavars 27127311296 Cēsu, Drabešu 05-103-2021.pdf
Sergejs Pikaļovs 18128812813 Ciblas, Blontu 05-058-2021.pdf
Andris Ķerģis 19045611965 Balvu, Bērzkalnes 05-150-2021.pdf
Cēsu rajona Skujenes pagasta ZS "GAVIEŠI" 49501001577 Cēsu, Skujenes 05-156-2021.pdf
Romāns Doroņins 23047112758 Lielvārdes, Jumpravas Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no10.03.2022.
Guntars Gaudzejs 13047112118 Ilūkstes, Pilskalnes 05-083-2021.pdf
SIA "AJ Real Estate" 40003847585 Latvija 05-137-2021.pdf
Inga Fricleja 08088012002 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 09.11.2022.
Varis Šipko 26039212322 Mālpils, 05-097-2021.pdf
Laura Mežule 12038012268 Valmieras, Trikātas Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 20.04.2023.
Mikus Ozols 28128712301 Cēsu, Līgatnes Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 07.11.2022.
no 22.08.2022. atkārtots 12 mēn. pārejas periods biškopības jomai, aizliegts biškopības produktus marķēt ar norādi uz BL
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIČIŪNAI-LAT" 40003614258 Rīga, Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 09.11.2022.
Kocēnu pagasta ZS "Jaunbeņķi" 40001023585 Latvija 05-154-2021.pdf
Andris Ločmelis 10128811988 Alūksnes, Mārkalnes Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 19.05.2023.
SIA "NB pakalpojumi" 48503028134 Kuldīgas, Skrunda
ТОО «ExportGrain СКО» 140240022491 Karimа Sutyushevа str.60/908, 150000 Petropavlovsk city, the North Kazakhstan region, Republic of Kazakhstan Suspends certification from 23.11.2022.
SIA "ProBIOrama" 40203307735 Dobele, Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 09.11.2022.
Aija Gutka 06086710406 Siguldas, Mālpils 05-059-2021.pdf
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VECĀ MAIZNĪCA" 42403007589 Rēzekne, 05-178-2021_01 e.pdf
Antonijs Kravalis 28090120721 Cēsu, Mārsnēnu 05-099-2021.pdf
Signija Dobrovoļska 04059212699 Alūksnes, Mārkalnes 05-168-2021.pdf
Sandis Burkovs 19028712510 Talsu, Lubes 05-175-2021.pdf
SIA "Jaundalderi" 42403031519 Latvija 05-127-2021.pdf
SIA "Raikstiņi" 40203316634 Kuldīgas, Ēdoles Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 19.05.2023.
Agnese Sloka 01108411704 Valmieras, Kauguru 05-088-2021.pdf
Uldis Frančenko 12016711287 Latvija 05-114-2021.pdf
Elvijs Čeirāns 11059712154 Balvu, Šķilbēnu 05-122-2021.pdf
SIA "Kalna Ozoliņi-M" 55403032872 Latvija 05-033-2021.pdf
a
Andis Puriņš 24047311364 Smiltenes, Gaujienas 05-094-2021.pdf
EdīteJermašonoka 08028912818 Daugavpils, Salienas 05-102-2021.pdf
Aleksandrs Jermašonoks 11108212106 Daugavpils, Salienas 05-107-2021.pdf
no 18.07.2022. atkārtots 24 mēn. pārejas periods piena un gaļas lopkopības nozarei, aizliegts liellopu produktus marķēt ar norādi uz BL
Egils Spilbergs 02075611359 Valmieras, Vaidavas 05-140-2021.pdf
Mārcis Kārkliņš 27068911370 Valmieras, Vaidavas Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 01.08.2022.
Vija Pleiksne 18117311431 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 12.10.2022.
Vaidavas pagasta ZS "Margas" 44101038121 Valmieras, Vaidavas 05-173-2021.pdf
Kristīne Jurāne 05059111956 Latvija 05-121-2021.pdf
Popes pagasta ZS "Ābolleji" 41201014457 Latvija 05-186-2021.pdf
Bērtulis Ābelnieks 22059511292 Latvija 05-153-2021.pdf
Ieva Bauere 24077312763 Latvija 05-188-2021.pdf
SIA "Lux T.R." 43603037782 Latvija 05-061-2021.pdf
Andrejs Daukšts 18078912161 Latvija 05-117-2021.pdf
Madara Graura 24078213126 Jēkabpils, Sēlpils 05-130-2021.pdf
SIA "Litene Agro" 40203253362 Latvija 05-013-2021.pdf
Kooperatīvā sabiedrība “JURGENSBURG AGRO” 44103088979 Limbažu, Liepupes 05-183-2021_02-EN.pdf
Māris Pēkšēns 23114312304 Valmieras, Ramatas Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 10.03.2022.
Nata Mālniece 04106311287 Latvija 05-190-2021.pdf
SIA "Dambicon" 40103254304 Limbažu, Viļķenes Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 10.03.2022.
SIA KAMPAGRO 40203270023 Cēsu, Vaives 05-193-2021_01.pdf
SIA "Baltic Seaberry" 40103535109 Latvija 05-201-2015_01.pdf
Ilze Zemrace 05038911962 05-191-2021.pdf
Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "Baltijas Ogu dārzi" 40203165197 Siguldas, Krimuldas 05-192-2021_01.pdf
GLOBEX GRAIN LLC 1145047002935 115054, Moscow, Shchipok street,9/26, p.1, fl. H, pom.III, com.42-62, B, Russia, Прекращена сертификация органического производства с 09.02.2022.
Lidl Latvia SIA veikals "Teika" 40203023760 Brīvības gatve 254, Rīga, LV-1039 05-107-2022_02.pdf
“Costa Bravo” LLP 190640006621 Kazakhstan, Kostanay, Gogol Street 79A, office 3, 110000 05-195-2021_P-02-EN.pdf
A
Individual entrepreneur Ibrai Serik Nurpazylovich 801229300491 Republic of Kazakhstan, city of Kostanay, Letunova street, building 45, apartment 67 05-155-2021-02-EN.pdf
B
Lidl Latvja SIA 40203023760 Rīga, Valdeķu iela 39A, LV1058 05-107-2022_02.pdf
Lidl Latvija SIA 40203023760 Rīga, Stirnu iela 31, LV-1084 05-107-2022_02.pdf
SIA "BALTIKOMS 40003577479 Rīga, Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 27.12.2022.
«SIBBIOPRODUCT» LTD 1147017013956 Russian Federation, 634021, Tomsk region, Tomsk, Komsomolsky Avenue, 14 05-001-2022-P-05-EN.pdf
A D E
LLC “LOGISTYKA DNIPRA” 43595168 st. Kedroovsky 16, of.22, Kherson, Ukraina, 73034 Suspends certification from 17.10.2022.
SIA "VIJA SP" 40003403479 Rīga, 05-002-2022.pdf
SIA "King Coffee Service" 40103596480 Rīga, 05-007-2022_02.pdf
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alpha Osta" 40003103141 Rīga, 05-019-2022_01.pdf
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "StarfishSeafood" 40003743898 Ādažu, Ādažu 05-008-2022_01.pdf
SIA "Banga Ltd" 41203031343 Talsu, Roja 05-003-2022 -01.pdf
SIA "Straupes putni" 40203386468 Latvija 05-024-2022.pdf
a b
SIA "Goldenpasta.lv" 40203338966 Latvija 05-016-2022_02.pdf
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Port Magnat" 50103063881 Rīga, 05-039-2022_01.pdf
"MASAK EXPORT" 150340018499 Petropavlovsk, Zhumbaeva 95, app.52, Прекращена органическая сертификация с 27.06.2022.
“Tabys Export” LLP 190940001364 Kazakhstan, North Kazakhstan region, city Petropavlovsk, Proezd 1st Universal, house 23 05-054-2022-P-05.pdf
A D E
"Rail МКМ Spedition" LLC 291668003 Republic of Belarus, 224024, Brest, st. Inzhenernaya, d. 19В, of.3l 05-081-2022-P-02-EN.pdf
A
Private farm "SidSad" 690698844 Village of Dashki. Minsk district. Republic of Belarus. 223048 05-053-2022-03-EN.pdf
A B F
"SEB-MULTIMODAL" LLC 291637175 Republic of Belarus, 224005, Brest, st. Sovetskaya, d. 12, of.306 05-073-2022-P-02-EN.pdf
A
"PETERSBURG PORT TERMINAL” LTD 1157847354950 198095, Russia, St. Petersburg, Municipal Okrug Narva, st. Marshal Govorov, d. 52, letter A, room. 36- N, c.p. 170 05-065-2022-P-04-EN.pdf
A D E
JSC AGROFIRMA “JUJNAJA” 1034624000443 30740 Russian Federation, Kursk region, Korenevsky district, Korenevo, st. Ostrovskogo 3 05-070-2022-02-EN.pdf
A
AGROFIRMA OSTROZHKA, LTD 1145958090475 618103, st. Soviet. 42, Ostrozhka village, Okhansky district, Perm vlg, Russian Federation 05-057-2022-03-EN.pdf
A
Dzerzhinsky Collective Farm, LLC 1175958031336 619716, Russian Federation, Perm Krai, Yusvinsky District, Krokhalevo village, Tsentralnaya street, 50 05-035-2022-02-EN.pdf
A
“SIBERIAN ORGANIC PRODUCTS” LTD 1177031086825 636810, Tomsk region, Asinovsky district, village Novo-Kuskovo, st. Rabochaya, h.№ 12 v, Russian Federation 05-062-2022-04-EN.pdf
A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "'DIPOL Latvija" 42103738003 Rīga, 05-080-2022_01.pdf
LLC "AGROBIONIKA" 1193926015084 Russia, Kaliningrad region, Kaliningrad, Kosmolskayja 102, lit.II, of.6 05-067-2022-03-EN.pdf
A
“AGRO” LTD 1087017001312 636953, Tomsk region, Pervomaisky district, Kuyanovo village, per. Pochtoviy 9, Russian Federation 05-063-2022-03-EN.pdf
A
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "'NutriBoom" 42103099086 Sigulda 05-052-2022_03EN.pdf
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A Fruits" 40103671295 Rīga, 05-093-2022-01.pdf
«ORGANIC AROUND» LTD 1182651012697 Vill.Russkoe, Koopeativnaja str.68/B, Kursk district, Stavropol state, Russia 05-069-2022-03-EN.pdf
05-069-2022-P-04-EN.pdf
A D
Kocēnu pagasta ZS "Spārītes" 441010358013 Valmieras, Kocēnu 05-028-2022.pdf
Valmieras rajona Rencēnu pagasta ZS"JAUNSTOKAS" 44101020312 Valmieras, Rencēnu 05-029-2022.pdf
Rankas pagasta ZS "Kalna Ieviņas" 44101037022 Gulbenes, Rankas 05-037-2022.pdf
Self-employed entrepreneur Head of peasant farm enterprise Tolstov Sergey Vladimirovich 312548520100020 632321, Novosibirsk region, Barabinsky district, Ustyantsevo village, st. Zaozernaya, 32 05-076-2022-02-EN.pdf
A
Gaļina Zubkova 30037111423 Rēzeknes, Stoļerovas 05-042-2022.pdf
Vitālijs Muravskis 28036811425 Latvija 05-043-2022.pdf
Kārķu pagasta ZS "Strazdi" 40001024082 Valkas, Kārķu 05-103-2022.pdf
Cēsu rajona Drustu pagasta ZS "LEJAS - ĶŪĻI" 495021008202 Latvija 05-014-2022.pdf
Cēsu rajona Drsutu pagasta I.Golko ZS "Baižas" 49501007635 Latvija 05-049-2022.pdf
Ingrīda Careva 31087512801 Latvija 05-015-2022.pdf
Artūrs Ceiruļs 18079311421 Rēzeknes, Tumuži 05-012-2022.pdf
Sintija Iļjina 24029912801 Balvu, Šķilbēnu 05-017-2022.pdf
Saulcerīte Virtosa 30106711298 Cēsu , Vecpiebalgas 05-027-2022.pdf
Kristīne Sproģe 15059111736 Madonas, Ošupes 05-085-2022.pdf
SIA "Jaunā Umara" 44103037544 Alūksnes, Annas 05-100-2021.pdf
Artūrs Auzbiķis 23060020727 Rēzeknes, Stoļerovas 05-089-2022.pdf
SIA "IGB oga" 40203329287 Gulbenes, Lizuma 05-006-2022.pdf
Kitija Kalve 19089312350 Ludzas, Nirzas 05-020-2022.pdf
Artūrs Senkāns 20018711432 Rēzeknes, Stoļerovas 05-030-2022.pdf
“KAMA - AGROS” Agriculture Consumer Crop Cooperative 1215900005529 617717, Russia, Perm region, Kuedinsky district, village Bolshoy Dubovik, st. Zarechnaya 9 05-033-2022-02-EN.pdf
A
LLC "PETROVIL" 1034701561729 Russian Federation, Leningrad region, Luga, Leningradskoe shosse 18 05-077-2022-P-03-EN.pdf
A D
Pēteris Blaus 24127811289 Latvija 05-036-2022.pdf
Andrejs Ņikitins 21078212808 Ludzas, Malnavas 05-055-2022.pdf
Bērkalnes pagasta ZS Saveļeva 40001024307 Balvu, Bērzkalnes 05-066-2022.pdf
Ingus Ločmelis 21108812653 Smiltenes, Gaujienas 05-098-2022.pdf
Elmārs Aberfelds 3129211639 Ventspils, Piltenes 05-048-2022.pdf
Ilgvars Valdmanis 10127912664 Alūksnes, Mārkalnes 05-046-2022.pdf
SIA "AD Agro" 51203065981 Latvija 05-123-2021.pdf
Usmas pagasta ZS "Eglītes" 40001023180 Ventspils, Usmas 05-021-2022.pdf
Edmunds Pētersons 15058210820 Limbažu, Limbažu 05-075-2022.pdf
Kronberga ZS "Aizstrauti" 45101000052 Dobeles Vītiņu, 05-004-2022.pdf
SIA "RCKS" 54103067771 Valmieras , Vaidavas 05-087-2022.pdf
SIA "Agrotehnoloģija AB" 42403043132 Latvija 05-045-2022.pdf
Artis Andersons 3029911750 Latvija 05-050-2022.pdf
SIA "Lilias" 40203030781 Latvija 05-115-2022.pdf
SIA "Dabas Pulss" 40203208424 Latvija 05-116-2022.pdf
SIA "Agro-Eco" 40203042297 Latvija 05-118-2022.pdf
SIA "BARKA Invest" 41203019410 Latvija 05-117-2022.pdf
SIA "Saulains Laiks" 40103171483 Latvija 05-120-2022.pdf
SIA "Bio-Dinamic" 53603020631 Latvija 05-121-2022.pdf
SIA "Agro-Bio" 40203054760 Latvija 05-119-2022.pdf
Mašīnbūves produktu EK tipa apstiprināšana Izsniegtie sertifikati_195.pdf
“ARATANIYA” LTD 38488581 08060, Ukraine, Kyiv region, Buchansky district, Motizhin village, st. Dovgicha Vasil 52 05-012-2019_P-10-EN.pdf
A
Lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu tipa apstiprināšana Izsniegtie ES tipa apstiprinājumi_TRAKTORU sert..pdf
Izsniegtie SASTĀVDAĻU ES tipa apstiprinājumi.pdf
Izsniegtie Ražošanas atbilstības sertifikāti (COP).pdf
Individual entrepreneur Head of the peasant (farm) economy Kovalev Sergey Mikhailovich 3195476000024651 Russia, Novosibirsk region, Iskitimsky district, Novovolokti village, 1 st Working 4 05-079-2022_02_Справка.pdf
A
Henrijs Ķeružis 30086811901 Latvija 05-068-2022.pdf
SIA "Rasūta" 42103104885 Latvija 05-044-2022.pdf
TOO AGRIMER- ASTYK 030140001086 Kazakhstan, Kokshetau st. Suleymenova, 5 05-059-2020_P-05-EN.pdf
A D E
SIA "Vilbrends" 40233190739 Latvija 05-092-2022.pdf
Inta Strazdiņa 28076013057 Latvija 05-106-2022.pdf
Liepājas rajona ZS "MUCENIEKI"" 42101001436 Latvija 05-031-2022.pdf
Agrita Lūkina 04094712218 Latvija 05-061-2022.pdf
Uldis Podziņš 13057411568 Latvija 05-018-2022.pdf
“Svitanok SM” LLC 03766582 Tsentralna street 2, Stari Mayaky village, Shyryayevo district, Odesa region, 66833 05-096-2022-03-EN.pdf
A
LLC “Atom-Agro” 43580586 12426, Zhytomyr region, Zhytomyr district, Vysoka Pich village, Chudnivska str 2 05-104-2022-01-EN.pdf
A
Ainārs Škapars 05026911957 Latvija 05-041-2022.pdf
a b
SIA "UZ REAL ESTATE" 44103133435 Latvija 05-094-2022.pdf
Edgars Gailums 07029511480 Latvija 05-026-2022.pdf
a b
Ludzas rajona Pureņu pagasta ZS "OŠI" 42401017968 Latvija 05-025-2022.pdf
a
SIA "EMNi" 40203353772 Latvija 05-023-2022.pdf
a
SIA "MRC" 40003135946 Latvija 05-022-2022.pdf
a
Staiceles pagasta ZS "ĪĢESKRASTI" 40001024345 Latvija 05-090-2022.pdf
a
Zigurds Kalniņš 22018512678 Latvija 05-114-2022.pdf
a
SIA "Kipeni" 44103134854 Latvija 05-112-2022.pdf
a
SIA "TROLLIS" 40003446054 Latvija 05-122-2022.pdf
a b
SIA "Lidl Latvija" 40203023760 Latvija 05-107-2022_02.pdf
SIA "Logica" 50103246351 Latvija 05-011-2022.pdf
Normunds Zeidmanis 21079712003 Latvija Pārtraukta bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija no 14.02.2023.
Andis Lācis 29106210647 Latvija 05-032-2022.pdf
Kauguru pagasta G.Valdovska ZS "VECLODZIŅI" 44101033548 Latvija 05-074-2022.pdf
Valmieas rajona Ķoņu pagasta N.Ozola ZS "VIEĶI" 44101004731 Latvija 05-082-2022.pdf
SIA "Muižnieku dārzi" 40203333456 Latvija 05-110-2022.pdf
Andrejs Galilejevs 07028012428 Latvija 05-128-2022.pdf
LLC "Alantorg" 490423925 247940, Republic of Belarus, Gomel region, Petrikov, Pervomaiskiy str.2-th, 1B-1k 05-105-2022-P-02-EN.pdf
A D
SIA "Bauernland" 40203253377 Latvija 05-083-2022.pdf
Gatis Ločmelis 09018311714 Latvija 05-088-2022.pdf
SIA "Lāča Oga" 44103149031 Latvija 05-133-2022_01.pdf
SIA "Trimpus" 54103115821 Latvija 05-134-2022-02.pdf
SIA "SKAI BALTIJA" Latvija 05-099-2022_02.pdf
"BIONOVA RUS" JSC 1173926020586 238220, Russia, Kaliningrad region, Gvardeisky district, Kalinkovo settlement 22g office 1 05-124-2022_P-01-EN.pdf
D
Jurijs Baļciuns 15047610140 Latvija 05-047-2022.pdf
SIA "GOLDEN WOLF" 44103105272 Latvija 05-071-2022.pdf
“AGRO-KRASNOYARSK” LTD 1172468060016 663034, Krasnoyarsk region, Emelyanovsky district, Chastoostrovskoe village, st. Lesnaya 17A, building 3, Russian Federation 05-064-2022-04-EN.pdf
A
Krista Čakāne 11018610303 Latvija 05-086-2022.pdf
a b
SIA "Banderi Wood" 40103188333 Latvija 05-060-2022.pdf
a
Tukuma rajona Pūres pagasta ZS"EZERLEJAS" 40001014101 Latvija 05-097-2022.pdf
a
Kaplavas pagasta ZS"CENSOŅI" 45901001379 Latvija 05-100-2022.pdf
a b
SIA "Jaunmežieļi"" 44103115406 Latvija 05-084-2022.pdf
a
TOO “KORN-ASTYK” 020740006275 str. Zhambyl 111/72, Almaty, Kazakhstan 05-035-2020-08-EN.pdf
A
ZS Santrāni, Seces pagasts, "Santrāni" 40001024434 Latvija 05-131-2022.pdf
a b
ORGANIC ECOTRADE LLC 44793720 office 2, 76, Velyka Arnautska str., Odesa, Ukraine, 65045 05-139-2022_P-01-EN.pdf
A D E
Vilnis Bodrovs 17108711965 Latvija 05-102-2022.pdf
a
Ričards Cālers 16069610015 Latvija 05-135-2022.pdf
a b
Solvita Arule 12108911964 Latvija 05-136-2022.pdf
a b
Сельскохозяйственный Потребительский Растениеводческий Кооператив «КАМА-АГРОС» (СПРК)
SIA "WOOD MASTER GK" 44103055520 Latvija 05-091-2022.pdf
a b
LLC “Maikorskoe” 1058107782050 619184 Russia, Perm Krai, Yusvinsky district, village Maikor, st. Gagarina 2 05-034-2022-01-EN.pdf
A
Suzdaleva PE 540406401955 Kazakhstan, Almaty city, Baizakova 183-h, 19-app. Suspended from 11.05.2023.
A F
Self-employed entrepreneur Head of peasant farm enterprise Gavrilov Alexander Viktorovich 320508100189724 143354, Russian Federation, Moscow region, Naro-Fominsk, village Kamenskoe, Izumrudnaia str., 40 05-051-2022-01-EN.pdf
A
LLP "Bureau of Expertise and Improvement of Design Solutions" 150740022987 Almaty region Enbekshikazakh district, Zhalgamys village 05-126-2022-01_Справка.pdf
A B
Makhamatov Akmal Abdumanopovich 6458578 Uzbekistan, Taskent, Yashnabod distrix, Uysozlar street 7a 22 05-143-2022-01_Справка.pdf
A
SIA "Bite" 40203288010 Latvija 05-140-2022.pdf
no 22.08.2022. atkārtots 12 mēn. pārejas periods biškopības jomai, aizliegts biškopības produktus marķēt ar norādi uz BL
a b
AS "Kālija Parks" Ventspils 05-144-2022_01.pdf
AS "Ventspils Tirdzniecības Osta" Ventspils 05-145-2022_01.pdf
AND Life SIA Latvija 05-147-2022_01.pdf
TDS GROUP ASIA LLC 9909621812 634021, Tomsk region, Tomsk, Komsomolsky avenue, 14 05-146-2022_P-01-EN.pdf
A D E
S.C. AUTOCOMSAN S.R.L 1006611002065 MD-5301, 34, Ceapaev str., Vulcanesti, Gagauzia, Moldova 05-151-2022-P-01-EN.pdf
A D E
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Plant Made Foods" Latvija 05-150-2022_01.pdf
d
SIA "Better Bread" Latvija 05-149-2022_01.pdf
SIA "Dabas Dots" 48503026523 Dobeles pagasts 05-050-2018_01EN.pdf
"Tamaq Organic" LLP 221240017475 150010 Republic of Kazakhstan, Petropavlovsk, 1 proezd Universal 23 05-152-2022-P-01.pdf
A D E
Private enterprise “Inkopmark-Plus” 44793720 25006, Ukraine, Kropyvnytskyi, 54, Shevchenko str., room 9 05-016-2023-P-01-EN.pdf
A D E